nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Συγχώνευση εργαστηρίων στο ΑΠΘ

Αθήνα 24.3.2017, 21:19

Την συγχώνευση των εργαστηρίων με τίτλο: Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας» και «Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής» σε Εργαστήριο με τίτλο: « Εργαστήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory of Prosthodontics» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 25209 π.ε. (5)
Συγχώνευση των εργαστηρίων με τίτλο: «Εργα-
στήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής
Εμφυτευματολογίας» και«Εργαστήριο Οδοντι-
κής και Ανωτέρας Προσθετικής» σε Εργαστήριο
με τίτλο: « Εργαστήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory
of Prosthodontics» του Τμήματος Οδοντι-
ατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-
τουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/
22-4-2005) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005),
στ) Την υπ’ αριθ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Ερ-
γαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων
και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών
αυτών». Proslipsis.gr
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής (συνεδριά-
σεις με αριθμό 165/28-03-2016 και 168/30-5-2016).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 330/1-06-2016).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 37/7-6-2016).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουρ-
γία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με
αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας για την συγχώνευση των
Εργαστηρίων: «Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και
Προσθετικής Εμφυτευματολογίας» και «Εργαστήριο
Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής» σε Εργαστήριο
με τίτλο: « Εργαστήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory
of Prosthodontics» του Τομέα Προσθετικής του Τμήμα-
τος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυ-
ση και λειτουργία, μετονομασία, κατάργηση εργαστη-
ρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 8/
5-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης των Εργαστηρί-
ων «Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής
Εμφυτευματολογίας» και «Εργαστήριο Οδοντικής και
Ανωτέρας Προσθετικής» σε Εργαστήριο με τίτλο: «Εργα-
στήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory of Prosthodontics»
του Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2929/
19-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης των Εργαστη-
ρίων «Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετι-
κής Εμφυτευματολογίας» και «Εργαστήριο Οδοντικής και
Ανωτέρας Προσθετικής» σε Εργαστήριο με τίτλο: «Εργα-
στήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory of Prosthodontics»
του Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των εργαστηρίων με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευ-
ματολογίας» και «Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας
Προσθετικής» σε Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο
Προσθετικής (ΕΠ) - Laboratory of Prosthodontics» του
Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Μετά τη συγχώνευση των Εργαστηρίων: Εργαστήριο
Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματο-
λογίας [Ιδρύθηκε το 1971, με το β. διάταγμα 413/1971
(ΦΕΚ 126/24-6-1971 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο
Ακίνητης Οδοντικής Προσθετικής και μετονομάστηκε
σε Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής
Εμφυτευματολογίας το 1997, με την υπουργική απόφαση
υπ’ αριθ. Β1 /437/24-10-1997 (ΦΕΚ 993/7-11-1997 τ.Β΄)]
και Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής,
[Ιδρύθηκε το 1959, με το ν. διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/
7-9-1959 τ.Α΄)], δημιουργείται στον Τομέα Προσθετικής
του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Προσθετικής
(ΕΠ)- Laboratory of Prosthodontics».
Το Εργαστήριο Προσθετικής έχει ως βασικό σκοπό
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα: 1) της Ακίνητης
Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας,
2) της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής και 3) της
Οδοντικής και Κρανιοπροσωπικής Εμβιομηχανικής.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory of
Prosthodontics» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) ειδικευ-
μένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που κα-
λύπτει το Εργαστήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελ-
λήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋπο-
θέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργα-
στήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κ.λπ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστι-
κών αντικειμένων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
Οι Τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το «Ερ-
γαστήριο Προσθετικής (ΕΠ) - Laboratory of Prosthodontics
» αφορά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Το γνωστικό αντικείμενο της «Ακίνητης Προσθετικής
και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας» καλύπτει τουλά-
χιστον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργα-
στηρίου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης
με ακίνητες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις,
με σύνθετες προσθετικές αποκαταστάσεις, με προσθε-
τικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς
όλων των ηλικιών, την κλινική φυσιολογία και παθολογία
του στοματογναθικού συστήματος, την Σύγκλειση, τις
Κρανιογναθικές Διαταραχές και τα υλικά αναπλαστικών,
αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
2. Το γνωστικό αντικείμενο της «Οδοντικής και Ανωτέ-
ρας Προσθετικής» καλύπτει τουλάχιστον ένα αυτοτελές
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αφορά την
ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών
μεθόδων αποκατάστασης της εμφάνισης και λειτουργίας
με συμβατικές κινητές και επιεμφυτευματικές προσθετι-
κές αποκαταστάσεις, σε ασθενείς όλων των ηλικιών με
μερική ή ολική νωδότητα, ή στοματογναθοπροσωπικά
ελλείμματα αποσκοπώντας στη βελτίωση της στομα-
τικής και γενικότερης υγείας. Επίσης, περιλαμβάνει τα
υλικά αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννη-
τικών εφαρμογών.
3. Το γνωστικό αντικείμενο της «Οδοντικής και Κρανιο-
προσωπικής Εμβιομηχανικής» καλύπτει ένα τουλάχιστον
αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και
αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστη-
μονικών και κλινικοεργαστηριακών μεθόδων προσθετι-
κής θεραπείας των μερικώς ή ολικώς νωδών ασθενών,
την ανάπλαση οδοντικών, στοματικών και κρανιοπρο-
σωπικών ελλειμμάτων με βάση τις αρχές της Ιστοτεχνο-
λογίας, Γενετικής μηχανικής, Βιοπληροφορικής, Βιοδια-
γνωστικής, Εμβιοθεραπευτικής και Εμβιομιμητικής.

Άρθρο 4
Προσωπικό Proslipsis.gr
Το «Εργαστήριο Προσθετικής (ΕΠ)- Laboratory of Prosthodontics
» στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές / Λέκτορες) του Τμήματος,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους,
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, των
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδα-
κτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από
τον Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και μπορεί να ανή-
κει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, του
οποίου το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδι-
αφέροντα εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές και Λέκτορες): Ασκούν
το διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Εργαστήριο σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του ν. 4009/2011 (όπως ισχύει) και
συμμετέχουν στο διοικητικό έργο.
4. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνη για
τη διεκπεραίωση ολοκλήρου του διοικητικού έργου, για
την εξυπηρέτηση των φοιτητών και για την διεκπεραίω-
ση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τις δραστηρι-
ότητες αυτές η Γραμματεία τηρεί πρωτόκολλο εισερχο-
μένων και εξερχόμενων εγγράφων και είναι αρμόδια για
την αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων
και των αντιγράφων όλων των εξερχόμενων εγγράφων,
αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο Διευθυντής του
Εργαστηρίου και γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που
προβλέπονται στο έγγραφο.
5. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π και ΕΔΙΠ συμμετέχουν στις δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
ισχύοντος νόμου (ν. 4009/2011 όπως ισχύει).

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι-
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, που παραχω-
ρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα το Εργαστήριο
στεγάζεται: σε Τμήμα του 7ου ορόφου του Τμήματος
Οδοντιατρικής, (χώρος άσκησης - κλινική των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών, γραφεία, οδοντοτεχνικό εργαστήριο),
σε τμήμα του 6ου ορόφου του ίδιου κτιρίου (Γραμματεία,
γραφεία, χώρος άσκησης - εργαστήριο των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών και χώροι έρευνας), σε τμήμα του 4ου
ορόφου του ίδιου κτιρίου (γραφεία και χώρος άσκησης
- κλινική των μεταπτυχιακών φοιτητών), σε τμήμα του
3ου ορόφου του ίδιου κτιρίου (χώρος άσκησης - εργα-
στήριο των προπτυχιακών φοιτητών), σε τμήμα του 2ου
ορόφου του ίδιου κτιρίου, (χώρος άσκησης - κλινική των
προπτυχιακών φοιτητών και ερευνητικές μονάδες), σε
τμήμα του 1ου ορόφου του ίδιου κτιρίου (χώρος άσκη-
σης - κλινική των προπτυχιακών φοιτητών και ερευνη-
τικές μονάδες) και στον 1o όροφο του Μανδαλιδείου
ερευνητικού κέντρου, όπου βρίσκεται χώρος άσκησης -
κλινική των μεταπτυχιακών φοιτητών του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού για
κάθε κατηγορία είναι αυτό που προβλέπεται από τον
Κανονισμό Λειτουργίας και την κείμενη νομοθεσία. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει απο-
φασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμο-
ποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρ-
χει σχετική απόφαση. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την
εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών),
στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση, από τον Διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί με ίδιους πόρους, οι οποίοι
θα προέρχονται από:
1. Τη συμβολή των ασθενών στην κλινική άσκηση των
φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής.
2. Τη συνδρομή των μεταπτυχιακών φοιτητών για την
ενίσχυση της κλινικής άσκησης.
3. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς. Proslipsis.gr
4. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).
6. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
7. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Οδο-
ντιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4, παρ. 1(ε) του
ν. 2083/1992 και δεν επιβαρύνουν επιπλέον τον τακτικό
προϋπολογισμό.
8. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
9. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
10. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Αρχείο ασθενών.
• Αρχείο οδοντιατρικών πράξεων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Προσθε-
τικής (ΕΠ)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με
το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Prosthodontics» χρησιμοποιεί
το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved