nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών

Αθήνα 24.3.2017, 21:26

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών - ΕΡΟΚΕ (Laboratory of Economic and Social Research - LESR)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρύτανης υου Ιδρύματος Αχιλλέας Ζαπράνης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3176 (1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών-
ΕΡ.Ο.Κ.Ε. (Laboratory of Economic and Social
Research -L.E.S.R.)» του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και Περι-
φερειακών Σπουδών και καθορισμός του εσωτε-
ρικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96
του ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ' αριθμ. 6/22.12.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ' αριθμ. 23/6.2.2017 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Ερευνών -ΕΡ,ΟΧΕ, (Laboratory
of Economic and Social Research - L,E,S.R,)» του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό,
ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας το εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών»
(ΕΡ.Ο.Κ.Ε.), Laboratory of Economic and Social Research
(L.E.S.R.), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες που αφορούν κυρίως την εξέλιξη και
τον έλεγχο (λογικό και εμπειρικό) οικονομικών θεωριών,
την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα διαφόρων
οικονομικών πολιτικών, την κατανομή εισοδήματος, την
εκτίμηση της φτώχεια και των ανισοτήτων ιδιαίτερα αυ-
τών που προκύπτουν από τη διεθνοποίηση της παρα-
γωγικής διαδικασίας. Τέλος, το Εργαστήριο Οίκονομι-
κών και Κοινωνικών Ερευνών στοχεύει στη δημιουργία
μακροοικονομικού υποδείγματος αποθεμάτων-ροών
(stock-flow consistent macro model) στην περίπτωση
της ελληνικής οικονομίας καθώς και στην ανάπτυξη σχε-
τιζόμενων με το εν λόγω υπόδειγμα οικονομετρικών τε-
χνικών πρόβλεψης της οικονομικής δραστηριότητας. Για
την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών θα εμπλακούν
Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος και ερευνητές
και Καθηγητές και Λέκτορες άλλων ιδρυμάτων καθώς
και φοιτητές.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος,
σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα δραστηριότητας
του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκ-
δόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/ 1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από
τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α΄53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και
Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση συναφή με τα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, απά
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη δι-
αδικασία του άρθρου 4 παρ, 1(6) του ν. 2083/1992 (Α΄159).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται απά το διευθυντή που
είναι Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη δι-
αδικασία των διατάξεων του άρθρου 28 παρ, 22 του
ν. 2083/1992 (Α΄159), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 12, του ν. 3635/2008.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού
{προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος (ΓΣΤ) του ετησίου προγράμ-
ματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για
την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώ-
ρων του εργαστηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο
προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η
υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτή-
των του, η εισήγηση στη ΓΣΤ για τον ορισμό των υπευ-
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστη-
μίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνι-
κού Εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται οτο εργαστήριο, στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαί-
σια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του από βλάβες. Proslipsis.gr
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
κοι σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στη ΓΣΤ είναι δυνατή
η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργα-
στηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 «Περί
του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ,λπ. του Πανεπι-
στημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» (112 Α΄), όπως
το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά αναλογία σε όλα
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. δ του
ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατά-
ξεις, (Α΄203).
6. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο-
στήριξη του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3
του π.δ. 159/1984 (Α΄53).
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε)
του ν. 2083/1992 (Α΄159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για
τους σκοπούς του εργαστηρίου.
ζ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: (α) πρωτόκολλο εισερ-
χομένων- εξερχόμενων εγγράφων (β) βαθμολόγιο φοι-
τητών (γ) βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (δ) φάκελος
οικονομικών στοιχείων κάθε έτους (ε) κατάλογος επιστη-
μονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων (στ) αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων και (ζ) βιβλίο μεταβολών
προσωπικού. Proslipsis.gr
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved