nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής

Αθήνα 24.3.2017, 21:34

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (Regional Development and Policy Research Unit (RDPRU)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Αχιλλέας Ζαπράνης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3174 (3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευ-
νητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Πολιτικής (Regional Development and Policy
Research Unit (RDPRU)» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και
Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του
εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄87) όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96
του ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
4. Την υπ' αριθμ. 6/22.12.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, Proslipsis.gr
5. Την υπ' αριθμ. 23/6.2.2017 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητική Μο-
νάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (Regional
Development and Policy Research Unit (RDPRU)» του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανο-
νισμό, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εργαστήριο «Ερευνητι-
κής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής
(ΕΜΠΑΠ)/Laboratory for «Regional Development and
Policy Research Unit (RDPRU)» το οποίο εξυπηρετεί
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της περιφερειακής ανάπτυξης και της πε-
ριφερειακής πολιτικής με έμφαση στην: περιφερειακή
οικονομική ανάπτυξη, ανάλυση των περιφερειακών
ανισοτήτων, περιφερειακές πολιτικές, μετανάστευση,
δημιουργική οικονομία, οικονομία της καινοτομίας και
της γνώσης.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς
και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας του Εργαστηρίου.
2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη
διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, με την συμμετοχή Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων. Καθώς
και την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων
και εκδόσεων. Proslipsis.gr
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά
ή ξένα, που οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και
συλλογικότητας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς
και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμ-
βάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και
ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προ-
βλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του Εργαστηρίου.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε
μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ.
159/1984 (Α΄53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από Κα-
θηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα
από Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ), από μέλη του διοικητικού προσωπικού, από μέλη
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού καθώς και από
εξωτερικούς συνεργάτες (μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστη-
μίων κά) που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄159), όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 12, του ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση,
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων
του Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εξερχόμενου του Εργαστηρίου εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των ερ-
γαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμ-
μάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμο-
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους καθώς και για την προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεων
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος.
6. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο-
στήριξη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα και πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β) Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 π.δ. 159/1984 (Α' 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
ε) Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα-
ταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.
στ) Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το Εργαστή-
ριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχό-
μενης αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσω-
πικού. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved