nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Εδαφολογίας

Αθήνα 6.4.2017, 01:55

Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου με την επωνυμία «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Διοίκησης, και Οικονομικού Δικαίου» (Τίτλος στα αγγλικά: Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies, Financial Management, and Economic and Financial Law), στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1514 (2)
Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημονι-
κό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδο-
τικής Διοίκησης, και Οικονομικού Δικαίου» (Τίτ-
λος στα αγγλικά: Interdisciplinary Laboratory in
Accounting Studies, Financial Management, and
Economic and Financial Law), στο Τμήμα Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και στον Εσωτερικό Κανο-
νισμό Λειτουργίας του. Proslipsis.gr

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α΄ 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87) «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α΄ 173) «Δομή και Λειτουρ-
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του
ν. 3149/2003, (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ. 63/
2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με Απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Τις 1754/21.03.2016 και 2511/19.04.2016 επιστολές
του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα «Αναβάθ-
μιση Εργαστηριακών Υποδομών» και «Θεσμοθέτηση και
Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» αντίστοιχα
προς τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους των Τμημά-
των της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων όπως διατυπώθηκε στην 7η/11.05.2016
και στην 6η/08.02.2017 συνεδριάσεις της.
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. όπως διατυπώθηκε στην 9η/
29.06.2016 και στην 6η/16.02.2017 συνεδριάσεις της.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (7η Συνεδρία/23.02.2017) για
την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημονικό
Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Δι-
οίκησης, και Οικονομικού Δικαίου» (Τίτλος στα αγγλι-
κά: Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies,
Financial Management, and Economic and Financial
Law), στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημονι-
κό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής
Διοίκησης, και Οικονομικού Δικαίου» (Τίτλος στα αγγλι-
κά: Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies,
Financial Management, and Economic and Financial
Law), στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
1. Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με
τίτλο «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελε-
τών Χρηματοδοτικής Διοίκησης, και Οικονομικού Δι-
καίου» (Τίτλος στα αγγλικά: Interdisciplinary Laboratory
in Accounting Studies, Financial Management, and
Economic and Financial Law), το οποίο εξυπηρετεί τις
σχετικές με τα αναφερόμενα στον τίτλο του αντικείμενα
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και συμβάλει
στη διασύνδεση του Τμήματος με το οικονομικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον.
2. Το Εργαστήριο υιοθετεί ευρύτερη διεπιστημονική
προσέγγιση του αντικειμένου ενασχόλησης του, κατά το
ότι συσχετίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής
και της Χρηματοδοτικής Διοίκησης με εκείνο του Δικαί-
ου, και ιδιαίτερα με το Δίκαιο των Χρηματοπιστωτικών
Αγορών, του Τραπεζικού Δικαίου, του Δικαίου του Αντα-
γωνιστικού και του Δικαίου Συγχωνεύσεων και Εξαγο-
ρών. Ειδικότερα, το Εργαστήριο εστιάζει το ενδιαφέρον
του σε θέματα, όπως:
α) Εφαρμοζόμενα λογιστικά πλαίσια, ποιότητα χρημα-
τοοικονομικής πληροφόρησης, διοικητικές αποφάσεις
και εταιρικές αξίες.
β) Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία της Λογιστι-
κής και του λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, στα
πλαίσια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αρχιτε-
κτονικής. Proslipsis.gr
γ) Εκσυγχρονισμός του λογιστικού πλαισίου του δη-
μοσίου τομέα σε θέματα λογιστικής, ελέγχου, προϋπο-
λογισμού και απολογισμού - ζητήματα θεσμών και αντι-
στάσεων στην αλλαγή, προϋπολογισμός - απολογισμός -
έλεγχος δημοσίων δαπανών.
δ) Ανάλυση, αξιολόγηση και αποτίμηση επιχειρήσεων
και φυσικών επενδύσεων στα πλαίσια της χρηματοδοτι-
κής διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
ε) Κεφαλαιακή διάρθρωση και μορφές και προβλή-
ματα χρηματοδότησης, ιδίως στα πλαίσια κρίσεων και
έλλειψης ρευστότητας.
στ) Εκσυγχρονισμός του ελληνικού εταιρικού δικαίου,
εταιρική διακυβέρνηση και θεσμική οργάνωση της λει-
τουργίας της κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις σχετικές
ευρωπαϊκές οδηγίες.
ε) Η επίδραση της ποιότητας της διοίκησης ανθρώπι-
νων πόρων και της εταιρικής κουλτούρας στην ποιότητα
εταιρικής διοίκησης και στην επιτυχή συγχώνευση ή/
και εξαγορών.
ζ) Διαμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαι-
σίου σύγχρονων αγορών ενέργειας.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Τη προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευ-
νας, καθώς και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης - διδασκαλίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης
2. Την υποστήριξη της έρευνας και εκπαίδευσης με-
ταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριότητας του
εργαστηρίου.
3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε
αυτές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημό-
νων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων για την προαγωγή και διάχυση της επι-
στημονικής γνώσης, των πληροφοριών και την παράλ-
ληλη πρακτική εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο
της οικονομίας.
5. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής
του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του ΟΠΑ, ή άλλα εκπαι-
δευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς
και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της
ημεδαπής και αλλοδαπής.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (σε δικαστήρια, διαι-
τησία, ανεξάρτητες αρχές κ.α.) σε θέματα που άπτονται
του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου και των
μελών του.
8. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
9. Βελτίωση της διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων
της Κατεύθυνσης του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό
όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στις διδακτικές εφαρμογές με χρήση προγραμμάτων
λογισμικού και των βάσεων δεδομένων.
10. Προσέλκυση πόρων από χορηγίες και αμειβόμενα
προγράμματα για τη δημιουργία υποδομών για την κά-
λυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών αναγκών.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέ-
χουν ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
2. από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς
και
3. από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφω-
να με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, (Α΄ 159), όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/
2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195) και τις κείμενες
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύουν, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται:
α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στο Τμήμα,
η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη
του εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και
θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα
στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύς της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4386/
2016, (Α΄ 83) και οι οποίοι προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984, (Α΄ 53).
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. από ιδίους πόρους,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
για τους σκοπούς του.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία Proslipsis.gr
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων,
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του εργαστηρίου. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με
κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Διεπιστημονικό
Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Δι-
οίκησης, και Οικονομικού Δικαίου» (Τίτλος στα αγγλι-
κά: Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies,
Financial Management, and Economic and Financial
Law) και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λο-
γότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Δι-
ευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. και της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved