nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών

Αθήνα 6.4.2017, 02:05

Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών» (Τίτλος στα αγγλικά: Stochastic Modelling and Applications Laboratory), στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1418 (2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Στο-
χαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών» (Τίτ-
λος στα αγγλικά: Stochastic Modelling and Applications
Laboratory), στο Τμήμα Στατιστικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληρο-
φορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α' 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α' 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α' 195). Proslipsis.gr
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α' 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α' 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α' 87) «Για τη
δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του
ν. 1404/1983, (Α' 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του ν. 3149/2003, (Α'
141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλι-
οθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με Απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Τις 1755/21.03.2016 και 2512/19.04.2016 επιστολές
του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα «Αναβάθ-
μιση Εργαστηριακών Υποδομών» και «Θεσμοθέτηση και
Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» αντίστοιχα
προς τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους των Τμημά-
των της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληρο-
φορίας.
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
(1η Συνεδρία/21.09.2016).
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α. (1η Συνε-
δρία/27.10.2016)
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (4η Συνεδρία/23.02.2017) για την
ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στοχαστικής
Μοντελοποίησης και Εφαρμογών» (Τίτλος στα αγγλικά:
Stochastic Modelling and Applications Laboratory), στο
Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολο-
γίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α) την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών» (Τίτλος
στα αγγλικά: Stochastic Modelling and Applications
Laboratory), στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστη-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο Εσωτερικό Κα-
νονισμό Λειτουργίας:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών» (Τίτλος
στα αγγλικά: Stochastic Modelling and Applications
Laboratory), το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαι-
δευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστι-
κές Διαδικασίες - Στοχαστική Ανάλυση - Εφαρμοσμένες
Πιθανότητες-Στοχαστικά Υποδείγματα» και ειδικότερα
στη χρήση προχωρημένων θεωρητικών και υπολογιστι-
κών μεθόδων στην κατασκευή και την κατανόηση στοχα-
στικών υποδειγμάτων για την περιγραφή σύνθετων και
πολύπλοκων φαινομένων στις σύγχρονες τεχνολογίες
και την οικονομία.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του
Τμήματος Στατιστικής καθώς και άλλων Τμημάτων και
Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη-
τας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο Ί της παρούσας απόφασης.
2. Την ανάπτυξη και διεξαγωγή θεμελιώδους και εφαρ-
μοσμένης έρευνας που σχετίζονται με την κατασκευή και
τη χρήση στοχαστικών υποδειγμάτων σε τομείς όπως οι
σύγχρονες τεχνολογίες, η οικονομία και η επιχειρησιακή
έρευνα, η λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότη-
τας κ.λπ.
3. Την υποστήριξη της έρευνας μεταδιδακτόρων στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυ-
τές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκ-
δόσεων. Proslipsis.gr
6. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής
του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του ΟΠΑ, ή άλλα εκπαι-
δευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς
και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της
ημεδαπής και αλλοδαπής.
7. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α' 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
8. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Στατι-
στικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πλη-
ροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευ-
νητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
2. από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς
και
3. από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφω-
να με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του ν. 4009/2011, (Α' 195) του
Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνο-
λογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του ν. 2083/1992, (Α' 159), όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011, (Α' 195) και τις κείμενες διατάξεις όπως
εκάστοτε ισχύουν.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (Α' 195) όπως ισχύουν, μεταξύ των οποί-
ων περιλαμβάνονται:
1. α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού -
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στο Τμήμα
η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και θ) η εποπτεία
του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί στο εργαστήριο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα
στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί. Proslipsis.gr
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύς της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του
ν.4386/2016, (Α' 83) και οι οποίοι προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984,
(Α' 53).
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας του Ο.Π.Α. από ιδίους πόρους, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
για τους σκοπούς του.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του εργαστηρίου.
Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο
2. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Στο-
χαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών» (Τίτλος
στα αγγλικά: Stochastic Modelling and Applications
Laboratory) και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί
με το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το ερ-
γαστήριο. Proslipsis.gr
3. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. και της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας.
4. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
5. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved