nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Ερευνητικό Κέντρο Αστικού Δικαίου

Αθήνα 12.4.2017, 23:07

Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Αστικού Δικαίου» στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Πράξης (350) (7)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Ερευνητι-
κό Κέντρο Αστικού Δικαίου» στην Νομική Σχο-
λή και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λει-
τουργίας του .

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016. Proslipsis.gr
2. Την από 22-9-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Τις από 13-7-2016 αποφάσεις της Κοσμητείας και
της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.
4. Την από 28-6-2016 πρόταση του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού
Δικαίου.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με την επωνυμία
«Ερευνητικό Κέντρο ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με
την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
(στην αγγλική γλώσσα Civil Law Center of the National
Kapodistrian University of Athens) το οποίο εξυπηρετεί
τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο
γνωστικό αντικείμενο του Αστικού Δικαίου, όπως αυτό
καλλιεργείται και διδάσκεται στον Α΄ Τομέα Ιδιωτικού
Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 3
Έργο και δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου πε-
ριλαμβάνουν ιδίως:
Α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του πα-
ρόντος και βάσει των διδασκομένων μαθημάτων του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυ-
χιακού Προγράμματος Σπουδών.
Β. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
Γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Δ. Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποι-
εί, την έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση
περιοδικού εντύπου και τη διατήρηση ιστοσελίδας με
περιεχόμενο που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του
άρθρου 1 και του άρθρου 3.α του παρόντος.
Ε. Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπο-
νούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα ανήκει
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
ΣΤ. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακα-
δημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
α) Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο
του άρθρου 1 του παρόντος,
β) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π) στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1
του παρόντος,
γ) Πανεπιστημιακούς υποτρόφους,
δ) Ερευνητές, δόκιμους ερευνητές και λοιπό προσωπι-
κό που ορίζεται κατά το άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποί-
ος αποτελεί μέλος ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο
γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος
και εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με τις ίδιες διατάξεις εκλέγεται Αναπληρωτής Διευ-
δυντής του Εργαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει τον
Διευθυντή σε περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των
αρμοδιοτήτων του. Proslipsis.gr
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για
την τήρηση του.
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξό-
δων του Εργαστηρίου,
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό,
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται
με απόφαση του Διευθυντή ένα από τα μέλη ΔΕΠ του
Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
2. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου
είναι δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων από ελληνικά
και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευ-
νών ως ερευνητών («Research Fellows»), καθώς και
μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών ως δόκιμων ερευνητών («Trainee
Researchers»).
3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης τους.
4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου.
5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προ-
σωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή
και τεχνική υποστήριξη του.

Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και με-
λετών.
β) Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικο-
νομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
γ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
το άρδρο 3 του π. δ. 159/1984. Στις εν λόγω υπηρεσίες
περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών
του Εργαστηρίου.
δ) Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προ-
γραμμάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και
μελετών.
ε) Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες,
στ) Πωλήσεις εκδόσεων.
η) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις.

Άρθρο 8
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουδα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου. Proslipsis.gr
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, οργάνων και εξο-
πλισμού.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
ζ) Το Εργαστήριο διαδέτει δική του σφραγίδα, η μορφή
της οποίας θα καθοριστεί με την έναρξη της λειτουργίας του.

Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης
1. Χώρος του Εργαστηρίου είναι αυτός που παραχω-
ρείται από τη Νομική Σχολή και το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο για τη
διεξαγωγή του έργου και την εκπλήρωση της αποστολής
του, στο πλαίσιο του κτιριακού προγράμματος της Νομι-
κής Σχολής. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης
το γραφείο του Διευθυντή του Εργαστηρίου και κάθε
άλλος χώρος που διατίθεται για τη στέγαση των δρα-
στηριοτήτων του.
2. Μέχρι την απόκτηση ιδίας εγκατάστασης το Εργα-
στήριο χρησιμοποιεί την εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης
Νομικού Σπουδαστηρίου (οδός Ιπποκράτους αριθ. 33
2ος όροφος) και σε περίπτωση παύσεως της λειτουρ-
γίας του συστεγάζεται στην εγκατάσταση του Α΄ Τομέα
Ιδιωτικού Δικαίου (οδός Ακαδημίας αριθ. 45).
3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου
αναρτάται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Ωράριο Λειτουργίας Proslipsis.gr
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
και τις αποφάσεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved