nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες

Αθήνα 21.4.2017, 21:12

Την ίδρυση Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες υπό τον δ.τ. «PEARL» (Per formative Environments in the Arts Research Lab) στο Τμήμα Τεχνών/Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενέκρινε o πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθ. 1018 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες υπό τον δ.τ. «PEARL» (Per formative
Environments in the Arts Research Lab) στο Τμήμα Τεχνών/Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ.
Γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. Γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
3. Του άρθρου 22, παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων
του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορι-
σμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). Proslipsis.gr
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη-
τικών πράξεων» (Α΄ 48).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
9. Το π.δ. 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28-05-2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση
ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014, ΦΕΚ 258/08-12-2014, τ.Α΄«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
11. Την από 14-12-2016 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
12. Την από 22-03-2017 απόφαση της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου Εργαστήριο «Παραστατικών Περιβαλ-
λόντων στις Τέχνες» υπό τον διακριτικό τίτλο «PEARL» 
(Performative Environments in the Arts Research Lab), το
οποίο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του
Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην
αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας
στον ευρύτερο τομέα των εφαρμογών της ψηφιακής
τεχνολογίας άντλησης και διαχείρησης πληροφορίας
στο περιβάλλον για χρήση σε παραστατικές τέχνες
αφενός, και για διαδραστικά περιβάλλοντα ψυχαγωγί-
ας ή νοήμονα περιβάλλοντα (intelligent environments)
με αναφορά στον πολιτισμό γενικότερα αφετέρου. Ο
σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συ-
νέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημι-
ουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνο-
γνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό
επίπεδο. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλ-
λων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της πα-
ρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παρο-
χής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και
λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
μετα-διδακτορικούς ερευνητές, αλλά και υποψήφιους
διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστη-
μονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη δι-
αδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 και
13 παρ. 3β του ν. 2817/ 2000 «Εκπαίδευση των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή-
ματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα-
κτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
γενική συνέλευση του τμήματος του ετήσιου προγράμ-
ματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για
την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οι-
κονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η εισήγηση στη γενική συνέλευση του τμή-
ματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη γενική
συνέλευση του τμήματος του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου
που σχετίζεται με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής
μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου. Proslipsis.gr
3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ-
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή - μέλος
του εργαστηρίου, ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπληρω-
τής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από το νόμο
διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ-
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 ν. 1268/1982, 5 του
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. Δ΄ του ν. 1674/1986
(Α΄ 203). Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους σκοπού
του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: φάκελος οικονομικών στοι-
χείων ανά ακαδημαϊκό έτος, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών που είναι διαθέσιμα
είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο περι-
ουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογισμικού μητρώο
δανεισμού εξοπλισμού, μητρώο ερευνητικών προγραμ-
μάτων στα οποία έχει συμμετάσχει το εργαστήριο υπό
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού και πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερ-
χόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα εκδο-
θεί αντίστοιχη πράξη Πρύτανη, η οποία με μέριμνα της
Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα δημοσι-
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με μέριμνα
του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Proslipsis.gr
Το ανωτέρω εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 ν. 4310/2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 31 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved