nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης σχέσεων μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Γλώσσας

Αθήνα 21.4.2017, 21:12

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης σχέσεων μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Γλώσσας» στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε o πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. πράξης (352) (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Γλώσ-
σας, Μετάφρασης και Μελέτης σχέσεων μετα-
ξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Γλώσσας» στο
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής και έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016. Proslipsis.gr
2. Την από 29-11-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 13-7-2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 1-7-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρα-
σης και Μελέτης σχέσεων μεταξύ της Ιταλικής και της
Ελληνικής Γλώσσας θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Σκοποί
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Γλώσσας,
Μετάφρασης και Μελέτης σχέσεων μεταξύ της Ιταλικής
και της Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαι-
δευτικές, ερευνητικές και εκδοτικές ανάγκες πρωτίστως
στα αντικείμενα της Μετάφρασης, της Διαλεκτολογίας
και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, με ειδικότερη
αλλά όχι περιοριστική αναφορά στη μελέτη της Ιταλικής
Γλώσσας ως Ξένης και των σχέσεων της με την Ελληνική,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη γλωσσικών
και μεταφραστικών πόρων γραπτού και προφορικού
λόγου, μεθοδολογιών και εργαλείων που συμβάλλουν
στη μελέτη και έρευνα των πραγματώσεων γραπτού και
προφορικού λόγου σε διαγλωσσικό και ενδογλωσσικό
επίπεδο, την παραγωγή μεταφράσεων κειμένων αναφο-
ράς και την ανάπτυξη ειδικών λεξιλογικών και ορολογι-
κών πόρων στα γνωστικά αντικείμενα και πεδία εστία-
σης του Τμήματος, τον σχεδιασμό και την προσφορά
προγραμμάτων και κύκλων γλωσσικής διδασκαλίας και
κατάρτισης στα αντικείμενα της Μετάφρασης, αυτοτε-
λώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχα ακαδημαϊκά κέντρα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και τη διάδοση του Ελ-
ληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής επιστημονικής
σκέψης, μέσω της Μετάφρασης.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορίζε-
ται συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα και μπορεί να
εξειδικεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λαμβανόμε-
νη, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρί-
ου, ως μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος.

Άρθρο 3
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων
Τμημάτων του ΕΚΠΑ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και
σε θέματα που εμπίπτουν στον χώρο των επαγγελματι-
κών και επιστημονικών προσανατολισμών του Τμήματος
καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκα-
λίας και διεξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας
σε συναφή με το γνωστικό του αντικείμενο θέματα.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. Proslipsis.gr
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Χώρος εγκατάστασης
Το Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης
σχέσεων μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Γλώσ-
σας, καθώς και η στοιχειωδώς απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή για τις βασικές λειτουργίες του, στεγάζεται στη
Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προ-
πτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και
η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κα-
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωση του
με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των
πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγρά-
φου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Προσωπικό - Τεχνική υποστήριξη
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
α) Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενου του
άρθρου 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
β) Καθηγητές και Λέκτορες ή διδακτικό ή ερευνητικό
προσωπικό, τακτικό ή έκτακτο, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή
Πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, τα οποία ορίζονται honoris causa ως
μέλη του Εργαστηρίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση
του Διευθυντή του. Proslipsis.gr
γ) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και από τα μέλη του λοιπού επιστημο-
νικού προσωπικού που τοποθετείται στο Εργαστήριο με
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992
(Α΄ 159) καθώς και
δ) το διοικητικό προσωπικό που κατανέμεται στο ερ-
γαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του ν. 2817/
2000. (Α΄ 78).
Εξάλλου, ως άμισθοι ερευνητές του Εργαστηρίου
δύνανται να ορίζονται, με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του, οι υποψήφιοι
Διδάκτορες που εκπονούν Διδακτορικό σε θέματα της
επιστημονικής και ερευνητικής αρμοδιότητας του Ερ-
γαστηρίου, εφόσον τα εποπτεύοντα του Διδακτορικού
τους Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανήκουν στις περιπτώσεις
του ως άνω άρθρου 6.

Άρθρο 7
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την
εγκατάσταση των οργάνων του και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ-
γραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι-
νακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο
του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει μέσα στο πλαί-
σιο της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της αρτιμέ-
λειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και του άρθρου
5 του π.δ. 407/1980 «Περί του κυρίου Διδακτικού Προ-
σωπικού κ.λπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου
Κρήτης» (Α΄ 112), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται
κατ' αναλογία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
1 εδαφ. δ του ν. 1672/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 203).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Έσοδα
Το εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (άρθρο
96, 4310/2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 80 του
4009/2011 και ισχύει με το άρθρο 60 του 4386/2016).
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για λογαριασμό του Τμήματος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ή του Εργαστηρίου (δεδομένης
πάντοτε της σχετικής νομίμως προσδιοριζόμενης καταβο-
λής από πλευράς του Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ)
ή για λογαριασμό τρίτων π.χ. Εθνικών ή Διεθνών οργανι-
σμών και Ν.Π. δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εθνικών ή
διεθνών Κέντρων ή Ινστιτούτων, της Ε.Ε. κ.τ.λ. (δεδομένης
πάντοτε της σχετικής νομίμως προσδιοριζόμενης καταβο-
λής από πλευράς του εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ).
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). Τις ειδικές εισφορές και
χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved