nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών

Αθήνα 5.5.2017, 12:31

Την ίδρυση Eργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών» - «Management of Information Systems and Technologies Lab» - (ISTLab), στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2305 (2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δι-
οικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και
Τεχνολογιών», τίτλος στα αγγλικά: «Management
of Information Systems and Technologies Lab» -
(ISTLab), στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α’ 195) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και
του άρθρου 96 του ν. 4310/2014, (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως
έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 60 του ν. 4386/2016,
(Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α’ 195). Proslipsis.gr
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α’ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α’ 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές».
δ) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α’ 87) «Για τη
δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του
ν. 1404/1983, (Α’ 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του ν. 3149/2003, (Α’ 141)
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ. 63/
2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
στ) Της 1161/28-02-2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.,
7η συνεδρίαση 23.02.2017, (Β’ 833) «Προσωρινή ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρί-
ων - μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου». Proslipsis.gr
2. Το 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με Απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου το
προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρού-
νται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Τις 1754/21.03.2016 και 2511/19.04.2016 επιστολές
του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα «Αναβάθ-
μιση Εργαστηριακών Υποδομών» και «Θεσμοθέτηση και
Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» αντίστοιχα προς
τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους των Τμημάτων της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (9η Συνεδρία/25.05.2016).
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Ο.Π.Α. (9η Συνεδρία/29.06.2016).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (9η Συνεδρία/30.03.2017) για την
ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διοικητικής
των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών», τίτ-
λος στα αγγλικά: «Management of Information Systems
and Technologies Lab» - (ISTLab), στο Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δι-
οικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολο-
γιών», τίτλος στα αγγλικά: «Management of Information
Systems and Technologies Lab» - (ISTLab), στο Τμήμα Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τον ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνο-
λογιών», τίτλος στα αγγλικά: «Management of Information
Systems and Technologies Lab» - (ISTLab), το οποίο εξυ-
πηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων,
Διοικητική Τεχνολογιών, Ενδοεπιχειρησιακά και Διεπιχει-
ρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονική Μά-
θηση, Διοίκηση και Μέτρηση Επίδοσης Επιχειρηματικών
Διαδικασιών, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία,
Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Επίδραση Πληροφοριακών
Συστημάτων στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδα-
κτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών
και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα-
στηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Proslipsis.gr
2. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα καθώς και με αναγνωρισμένους επιστήμονες της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους που συμπίπτουν,
συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
3. Την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών ερευνητικού
και επιστημονικού περιεχομένου στα γνωστικά αντικεί-
μενα που δραστηριοποιείται στην Ελληνική Οικονομία
και Κοινωνία.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα-
γνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α’ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής
του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του ΟΠΑ, ή άλλα εκπαι-
δευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς
και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της
ημεδαπής και αλλοδαπής.
7. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς το-
μείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό
την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων
και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδα-
κτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
2. μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
3. μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προ-
σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφωνα
με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του ν. 4009/2011, (Α’ 195) του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του ν. 2083/1992, (Α’ 159), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
(Α’ 195) και τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) και στην 1161/28-02-2017 απόφα-
ση Συγκλήτου Ο.Π.Α., 7η συνεδρίαση 23.02.2017, (Β’ 833)
όπως ισχύουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργα-
στηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού και
προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους υπο-
βάλλει αντίστοιχα στον Πρόεδρο του Τμήματος, στον
Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και στην Κοσμητεία της
οικείας Σχολής. Proslipsis.gr
η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και
θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο εργασίας
του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε
κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο λειτουργεί
σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπι-
στήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση
του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι-
νακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του
Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκο-
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. Proslipsis.gr
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατά-
σταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργα-
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016,
(Α’ 83) και οι οποίοι προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων. Proslipsis.gr
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984,
(Α’ 53).
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. από ιδίους πόρους, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και
νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για
τους σκοπούς του.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν γί-
νει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία του
εργαστηρίου.
Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Διοι-
κητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολο-
γιών», τίτλος στα αγγλικά: «Management of Information
Systems and Technologies Lab» - (ISTLab), και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπό του. Ο
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος
που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα
της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. και της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved