nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου Τροφοθρεπτικών προϊόντων (Nutraceuticals) και λειτουργικών Τροφίμων

Αθήνα 8.5.2017, 19:06

Την ίδρυση εργαστηρίου Τροφοθρεπτικών προϊόντων (Nutraceuticals) και λειτουργικών Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1199 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Τροφοθρεπτικών προϊό-
ντων (Nutraceuticals) και λειτουργικών Τροφίμων,
του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έ χοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 ως 4 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Proslipsis.gr
3) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε
παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 91/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής -Μετονομασία
Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρ-
τήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».
5) Την αριθμ. 5/16-03-2017 (θέμα 3ο) απόφαση του
Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογί-
ας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
6) Την αριθμ. 5/5-4-2017 (θέμα 3ο) απόφαση της Συ-
νέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Proslipsis.gr
7) Την αριθμ. 7/26-11-2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ - Κ (ΦΕΚ 589/ΥΟΔΔ/31-12-2012) και
την αριθμ. Υ.Α. 2701/Ε5/9-1-2013 διαπιστωτική πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ - Κ.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Τεχνολογίας Τρο-
φίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, με
την ονομασία «Εργαστήριο Τροφοθρεπτικών προϊόντων
(Nutraceuticals) και λειτουργικών Τροφίμων» σύμφωνα
με τα παρακάτω άρθρα τα οποία και καθορίζουν τη λει-
τουργία του:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Εργαστήριο «Τροφοθρεπτικών προϊόντων
(Nutraceuticals) και λειτουργικών Τροφίμων» στο Τμήμα
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονί-
ας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πε-
λοποννήσου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας,
ανάπτυξης και καινοτομιών της επιστήμης των τροφίμων
και της διατροφής αλλά και εξειδικευμένης εκπαίδευσης
στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής του, στο γνω-
στικό πεδίο των λειτουργικών τροφίμων και των τροφο-
θρεπτικών προϊόντων τα οποία μπορούν να παραχθούν
μέσα από τα τοπικά προϊόντα. Η δραστηριότητά του θα
ασκείται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της αποστολής του, έχει
ως σκοπό:
• Την παραγωγή, συγκέντρωση και διάδοση επιστη-
μονικής γνώσης σχετικά με δράσεις και πρακτικές που
στηρίζουν:
> Τον μεταποιητή παραγωγό σχετικά με την ανάπτυξη
και παραγωγή φυτικών προϊόντων διατροφής και κο-
σμετολογίας.
> Τη βιομηχανία παραγωγής συμπληρωμάτων δια-
τροφής και προϊόντων κοσμετολογίας Ελληνικής προ-
έλευσης.
> Την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων αρωματικών,
φαρμακευτικών φυτών για την πρόληψη και την προα-
γωγή της υγείας.
> Τη στήριξη / ενημέρωση / εκπαίδευση του κατανα-
λωτή φυτικών και φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής.
> Την επιστημονική τεκμηρίωση για τη χρήση και δρά-
ση των τροφοθρεπτικών προϊόντων.
> Την αξιολόγηση προϊόντων και διαδικασιών συνο-
δευόμενες από συμβουλευτικές υπηρεσίες όπου αυτές
απαιτούνται.
• Ακόμη το εργαστήριο αυτό θα παρέχει:
> Συστάσεις / υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα λει-
τουργικά τρόφιμα και την διατροφή.
> Γνωμοδοτήσεις για προϊόντα και παροχή υπηρεσιών
σε τρίτους.
> Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου προϊόντων συμπληρω-
μάτων διατροφής και προϊόντων κοσμετολογίας.
> Υπηρεσίες εκπαίδευσης με σχετικά αντικείμενα.
> Τεχνομεσητία για συνεργασίες παραγωγικών φορέων,
επιχειρήσεων με ερευνητικά και Ακαδημαϊκά ιδρύματα.
• Τα μέσα πραγματοποίησης του σκοπού του εργαστη-
ρίου ορίζονται ειδικότερα στα εξής:
> Διοργάνωση συνεδρίων πανελλαδικής και διεθνούς
εμβέλειας.
> Την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο
επιστημονικό του πεδίο σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-
ακό επίπεδο.
> Δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων που
άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου.
> Έκδοση επιστημονικού περιοδικού διεθνούς εμβέ-
λειας.
> Διεκδίκηση και εκτέλεση εθνικών ή διεθνών επιστη-
μονικών προγραμμάτων.
> Συνεργασία με ομοειδή εργαστήρια και ομοειδείς
ως προς τα αντικείμενα ελληνικές, ξένες και διεθνείς επι-
στημονικές εταιρείες, καθώς και με μη κερδοσκοπικούς
φορείς των οποίων οι σκοποί συμπίπτουν με το σκοπό
του Εργαστηρίου.
> Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την
προώθηση της έρευνας στο γνωστικό του πεδίο.
. Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Αντικείμενο Έρευνας
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργα-
στήριο είναι:
α. Η ανάπτυξη τροφοθρεπτικών προϊόντων, λειτουρ-
γικών τροφίμων και προϊόντων διατροφής με εφαρμογή
σύγχρονων τεχνολογιών.
β, Η έρευνα στο πεδίο της σύνδεσης της καινοτομίας
στην παραγωγή τροφοθρεπτικών προϊόντων αξιοποιώ-
ντας τα τοπικά προϊόντα.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
Α. Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του οι-
κείου Τμήματος ή άλλου Τμήματος της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
ή του Ιδρύματος με γνωστικά αντικείμενα ή ερευνητικά
ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την αποστολή και τα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς
και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΡΔΙΠ), και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπι-
κό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Ειδικότερα ένα μέλος ΕΠ γίνεται μέλος του
Εργαστηρίου με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς
το Εργαστήριο και σχετική εισήγηση του Διευθυντή του
Εργαστηρίου προς τη Συνέλευση.. Proslipsis.gr
Β. Στο προσωπικό προβλέπεται και η θέση του Υπεύ-
θυνου Διασφάλισης Ποιότητας και Επικοινωνίας (ΥΔΠΕ)
ως απαραίτητη προϋπόθεση της διαπίστευσης του Ερ-
γαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο ΥΔΠΕ είναι
μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Άρθρο 5
Διεύθυνση του Εργαστηρίου
1. Η διοίκηση του εργαστηρίου ασκείται από το Διευ-
θυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου προέρχεται από τα
μέλη ΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Κα-
θηγητή του οικείου Τμήματος και ορίζεται με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος και με διαδικασίες οι οποίες
καθορίζονται από αυτή. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ορί-
ζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4009/2011, στον
εσωτερικό κανονισμό, αρθρ. 6 σε συνδυασμό με το αρθρ.
80 και 81 κατά την μεταβατική περίοδο και σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 3794/2009 και συγκεκριμένα:
α. Συντονίζει το ερευνητικό, αναπτυξιακό και εκπαι-
δευτικό έργο του Εργαστηρίου.
β. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, τις υποδομές, τα υλικά, τις προμή-
θειες και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
γ. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση του Εργαστη-
ρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ. Υπογράφει ως εκπρόσωπος του Εργαστηρίου όλα
τα εξερχόμενα έγγραφα και τις συμβάσεις του Εργαστη-
ρίου με τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
ε. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά όργανα
του ΤΕΙ Πελοποννήσου και προς τρίτους.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να
ανανεωθεί.
Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Διευθυντή
γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμή-
ματος με διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται από αυτή.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας
του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκδίδεται σχετική δια-
πιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το Δι-
ευθυντή του εργαστηρίου ως Πρόεδρο τον Υπεύθυνο
Διασφάλισης Ποιότητας και ένα μέλος Ε.Π. που προέρ-
χονται από τα μέλη του Εργαστηρίου και ορίζονται με
απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή.
Η Συντονιστική Επιτροπή:
α. Διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης
του Εργαστηρίου.. Proslipsis.gr
β. Εκφράζει γνώμη για την υποβολή ερευνητικών
προτάσεων, τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε εκπαι-
δευτικές ή άλλες δράσεις και τις συνεργασίες με τρίτους.
γ. Εκφράζει γνώμη για την συνεργασία με εξωτερικούς
συνεργάτες και για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ. Επιβλέπει τη διαχείριση των οικονομικών του Ερ-
γαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία. Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επι-
τροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί με από-
φαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή. Εκ των μελών
της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα, ορίζεται με απόφαση
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ως Αναπληρωτής
Διευθυντής του εργαστηρίου με τριετή θητεία.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας
των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρί-
ου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου
του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
4. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας είναι υπεύθυ-
νος για την λειτουργία και την ασφάλεια των εργαστη-
ριακών χώρων, την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα
ασφάλειας σε εργαστηριακούς χώρους και υπεύθυνος
για την διαπίστευση διαδικασιών ανάπτυξης μεθοδολο-
γίας ερευνητικών προϊόντων.
5. Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο
Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Γεώρ-
γιος Ζακυνθινός.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται στα κτήρια του ΤΕΙ Πε-
λοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας και μπορεί να
χρησιμοποιεί τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό
του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.
2. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΤΕΙ, πέραν όσων απαιτούνται για την
εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων
του (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, τηλεφωνική σύνδεση,
καθαριότητα, κ.λπ.).. Proslipsis.gr
3. Το Εργαστήριο καλύπτει αποκλειστικά μέσω ιδίων
πόρων αμοιβές και μετακινήσεις προσωπικού, αναλώσι-
μα, υπηρεσίες τρίτων και λοιπές δαπάνες.

Άρθρο 7
Οικονομικοί Πόροι
Οι οικονομικοί πόροι (έσοδα) του Εργαστηρίου προ-
έρχονται από:
1. τη συμμετοχή του σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή
αλλά προγράμματα ή έργα,
2. την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων, εκπαίδευσης ή
συμβουλευτικής,
3. τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που δημιουρ-
γεί το Εργαστήριο ή σε συνεργασία με ιδιώτες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις,
4. τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
αποτελεσμάτων ή καινοτομιών ερευνητικών ή αναπτυ-
ξιακών έργων,
5. τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που καταλεί-
πονται στο οικείο ΤΕΙ για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Διαχείριση Οικονομικών
1. Η διαχείριση των οικονομικών του Εργαστηρίου
γίνεται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για
τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, τις
αμοιβές, την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του προ-
σωπικού του, την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις του
Εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου και την προώ-
θηση των αναπτυξιακών του στόχων.
. Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) το οποίο
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται
απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουρ-
γία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο
είναι η Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 26 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved