nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών

Αθήνα 9.5.2017, 23:56

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 10312 (7)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών
Οικονομικών» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παράγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου 96
του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο 80
του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24 και αντι-
καθίσταται με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
(Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση αριθμ. 25/ 21-
12-2016) που ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις
αρμοδιότητες της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, και της Κοσμητείας
της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συ-
νεδρίαση αριθμ. 11/8-2-2017).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1036/45/
2-3-2017.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1 - Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχο-
λής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορι-
κής και Υπολογιστικών Οικονομικών (στο εξής ΕΕΠΥΟ),
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες στα αντικείμενα των υπολογιστικών μεθόδων
στις οικονομικές σπουδές καθώς και την εκπαίδευση σε
τεχνολογίες πληροφορικής φοιτητών ή/και αποφοίτων/
επαγγελματιών.

Άρθρο 2 - Εσωτερικός Κανονισμός
Ο εσωτερικός κανονισμός του ΕΕΠΥΟ καθορίζεται στα
επόμενα άρθρα. Proslipsis.gr
Άρθρο 3 - Τομείς Δραστηριότητας
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
ΕΕΠΥΟ είναι οι εξής:
1. Χρήση Η/Υ στην Οικονομία και Διοίκηση.
2. Υπολογιστικές μελέτες σύνθετων προβλημάτων της
Οικονομικής Επιστήμης σε παράλληλα ή/και κατανεμη-
μένα υπολογιστικά περιβάλλοντα.
3. Εφαρμογές βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών
συστημάτων.
4. Επιστήμη Δεδομένων (data science).
5. Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στη Στατιστική
και Οικονομετρία.
6. Υπολογιστική μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και
προσομοίωση σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων.
7. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

Άρθρο 4 - Αποστολή
Το ΕΕΠΥΟ έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των εργαστηριακών και διδακτικών αναγκών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε θέματα που
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.
2. Την αναβάθμιση του περιεχομένου και των μεθόδων
διδασκαλίας των υπαρχόντων μαθημάτων προπτυχια-
κού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σχετικών με το γνω-
στικό αντικείμενο του εργαστηρίου.
3. Την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού με κάθε
πρόσφορο μέσο: πανεπιστημιακές σημειώσεις, διαδρα-
στικές ιστοσελίδες, βίντεο-διαλέξεις, ασκήσεις και τεστ
αυτοαξιολόγησης, σεμινάρια, κα. Το εκπαιδευτικό υλικό
του ΕΕΠΥΟ που διατίθεται στο διαδίκτυο αναρτάται κάτω
από την άδεια CC (Creative Commons) για την ελεύθερη
αναπαραγωγή του από άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.
4. Τη συμμετοχή και ενίσχυση δράσεων ανοικτότητας
(λογισμικού, εκπαιδευτικού υλικού, δεδομένων, κα).
5. Την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων,
συνεδρίων καθώς και την πραγματοποίηση εκδόσεων
και δημοσιεύσεων.
6. Την υποστήριξη ερευνητικής εργασίας φοιτητών
του διδακτορικού κύκλου σπουδών καθώς και μεταδι-
δακτορικών ερευνητών.
7. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια διεπιστημονικών συ-
νεργασιών με εργαστήρια άλλου γνωστικού αντικειμέ-
νου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
8. Την κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ή/
και ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ερευνών, ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα, ερευνητικές μονάδες, Ελληνικά ή της
Αλλοδαπής, όπου οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν
ή αλληλοσυμπληρώνονται.
9. Τη συνεργασία με φορείς ή επιχειρήσεις του Δημό-
σιου ή/και Ιδιωτικού φορέα με σκοπό τη μελέτη προβλη-
μάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΕΕΠΥΟ.
10. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών.
11. Την εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση απο-
φοίτων στο γνωστικό αντικείμενο του ΕΕΠΥΟ.
12. Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Προ-
γραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
13. Την προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας με χρήση
υπολογιστικών μεθόδων στη γνωστική περιοχή της Οι-
κονομικής Επιστήμης καθώς και των συναφών με αυτή
γνωστικών αντικειμένων (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λο-
γιστική, Χρηματοοικονομική, Στατιστική, Τραπεζική,
Ασφαλιστική, κα). Proslipsis.gr
14. Την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την ανοι-
κτή γνώση όπου αυτό είναι εφικτό.

Άρθρο 5 - Προσωπικό
Το προσωπικό του ΕΕΠΥΟ μπορεί να απαρτίζεται από
το εκπαιδευτικό και ερευνητικό, εργαστηριακό, τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών.
Το προσωπικό μπορεί να είναι μόνιμο ή με απασχόλη-
ση ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση,
ανάλογα με το έργο που επιτελεί.
Μέρος των δραστηριοτήτων του ΕΕΠΥΟ μπορεί να
καλύπτεται από φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(κατά προτίμηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών), που εκτελούν πρακτική άσκηση από Πανεπιστή-
μια της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (internship) ή που
απασχολούνται σε αυτό ως εθελοντές.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στελεχώνει τη θέση
του Διευθυντή του ΕΕΠΥΟ με ένα μέλος ΔΕΠ.

Άρθρο 6 - Διοίκηση και Αρμοδιότητες
1. Το ΕΕΠΥΟ διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών. Ο Διευθυντής του ΕΕΠΥΟ ορίζεται από τη Γε-
νική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
i. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΕΕΠΥΟ.
ii. Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
ΕΕΠΥΟ.
iii. Μεριμνά για την τήρηση του προγράμματος του
ΕΕΠΥΟ.
iv. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση του ΕΕΠΥΟ.
v. Μεριμνά για την στελέχωση του ΕΕΠΥΟ με το κα-
τάλληλο προσωπικό.
vi. Μεριμνά για την κατανομή και διάθεση των χώρων
του εργαστηρίου.
vii. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο του εργα-
στηρίου.

Άρθρο 7 - Εγκατάσταση και Χώροι
Χώροι του ΕΕΠΥΟ είναι οι χώροι που του διατίθενται
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις ανάγκες λειτουρ-
γίας του ΕΕΠΥΟ. Στους αίθουσες και χώρους του ΕΕΠΥΟ
υπάρχει πινακίδα με τον πλήρη τίτλο του εργαστηρίου
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, καθώς και τον τίτλο
και ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Άρθρο 8 - Λειτουργία
1. Το ΕΕΠΥΟ λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για κάθε
κατηγορία εργαζομένων.
2. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού το
ΕΕΠΥΟ μπορεί να λειτουργεί επιπλέον ώρες (π.χ. απόγευ-
μα) και ημέρες (π.χ. Σάββατο ή Κυριακή), παρόμοια με
το ωράριο λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε δραστηριότη-
τα του ΕΕΠΥΟ και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης
των πόρων του.
4. Η χρήση του εξοπλισμού και του εγκατεστημένου
λογισμικού επιτρέπεται μόνο στα μέλη του και ασκού-
μενους του ΕΕΠΥΟ, μετά από κατάλληλη εξουσιοδότηση
του Διευθυντή.
5. Οι χώροι και πόροι του ΕΕΠΥΟ μπορούν να εκχωρη-
θούν για λόγους διδασκαλίας, μελέτης και έρευνας σε μέλη
της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων ή σε συνεργαζόμενους με το ΕΕΠΥΟ, μόνο μετά
από κατάλληλη εξουσιοδότηση του Διευθυντή του ΕΕΠΥΟ.
6. Η πρόσβαση στους χώρους και στους πόρους του
ΕΕΠΥΟ προϋποθέτει τη συμμόρφωση όλων με τους κα-
νόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, του σεβασμού της
προσωπικότητας όλων (συμπεριλαμβανομένων και των
ασκούμενων σε αυτό φοιτητών), καθώς και του δικαιώ-
ματος στην αδιατάρακτη εργασία του προσωπικού του
ΕΕΠΥΟ, καθώς και των ασκούμενων σε αυτό φοιτητών
ή/και συνεργατών. Proslipsis.gr
7. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων, η μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων καθώς
και η πρόσληψη ασκούμενων φοιτητών στα πλαίσια
πρακτικής άσκησης.
8. Το ΕΕΠΥΟ μπορεί να διαθέσει στα μέλη και συνερ-
γάτες του φορητό εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του. Οι δανειστές
τέτοιου εξοπλισμού οφείλουν να τον επιστρέψουν στην
ίδια κατάσταση που τον παρέλαβαν.
9. Η λειτουργία του ΕΕΠΥΟ μπορεί να επιμερίζεται σε
διδακτικές ή/και ερευνητικές μονάδες.

Άρθρο 9 - Τίτλος και Σφραγίδα
Ο πλήρης τίτλος του εργαστηρίου είναι ’’Εργαστήριο
Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικο-
νομικών" (ΕΕΠΥΟ) στην ελληνική γλώσσα ή "Applied
Informatics and Computational Economics Lab" (AICEL)
στην αγγλική γλώσσα. Ο τίτλος μαζί με το λογότυπό του
αναγράφεται σε κάθε έγγραφο του εργαστηρίου και σε
κάθε χώρο που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.
Κάθε έγγραφο του ΕΕΠΥΟ φέρει τη σφραγίδα του ΕΕΠΥΟ.

Άρθρο 10 - Πόροι
Πόροι του ΕΕΠΥΟ μπορούν να προέρχονται από:
1. Δωρεές και χορηγίες από ιδιωτικές ή δημόσιες επι-
χειρήσεις ή οργανισμούς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκο-
πούς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικές ή δημόσιες επιχει-
ρήσεις ή οργανισμούς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
3. Έσοδα από τη διάθεση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
του ΕΕΠΥΟ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Κονδύλια από ερευνητικά προγράμματα.
5. Οποιαδήποτε νόμιμη πηγή.

Άρθρο 11 - Διαχείριση Εσόδων
Τη διαχείριση των εσόδων του ΕΕΠΥΟ μπορεί να έχει
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή/και η Εται-
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 12 - Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται: α) φάκε-
λος οικονομικών στοιχείων ανά έτος, β) φάκελος περιου-
σιακών στοιχείων, γ) κατάλογος επιστημονικών βιβλίων
και περιοδικών, δ) αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
ε) πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγρά-
φων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 13 - Τεκμήριο Αρμοδιότητας
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία
του ΕΕΠΥΟ αρμόδια όργανα είναι η Προσωρινή Γενική Συ-
νέλευση της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών που ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις αρμοδιό-
τητες της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 14 - Διάλυση του εργαστηρίου
Αν για οποιοδήποτε λόγο διαλυθεί το ΕΕΠΥΟ τα περι-
ουσιακά του στοιχεία περιέρχονται:
1. Βιβλία, σημειώσεις και οτιδήποτε έντυπο υλικό στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Εξοπλισμός που έχει προέλθει από δωρεές και χορηγί-
ες δωρίζεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, κατά προτίμηση
σε όσα παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, και κατανέμεται σύμ-
φωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Οτιδήποτε άλλο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 13 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved