nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση

Αθήνα 11.5.2017, 12:02

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20171953 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομικά των Χρημα-
ταγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Δια-
κυβέρνηση» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 87) όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α’ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α’/28-5-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επι-
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση 9η,
15-03-2017).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18η, 30-3-2017).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομικά των Χρημα-
ταγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρ-
νηση» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Οικονομικά των
Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Δια-
κυβέρνηση», το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή
ερευνητικού και εμπειρικού έργου σε θέματα που σχε-
τίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο
που περιγράφει ο τίτλος του. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Οικονομικά των Χρη-
ματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρ-
νηση» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήμα-
τος Οικονομικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, γενικότερα. Ειδικότερα, αντικείμενο του εργα-
στηρίου αποτελεί η εις βάθος μελέτη της θεωρίας της
οικονομίας των αγορών της διαχείρισης κινδύνων και της
εταιρικής διακυβέρνησης, η παραγωγή εφαρμοσμένης
έρευνας, αναφορικά με τους μηχανισμούς χρηματοδό-
τησης των επιχειρήσεων, των τραπεζικών ιδρυμάτων και
των λοιπών οργανισμών, μέσω των σύγχρονων χρημα-
τοδοτικών εργαλείων των χρηματοπιστωτικών αγορών,
καθώς και των επιδράσεων τους στην εταιρική διακυβέρ-
νηση, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι-
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και
την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προ-
γραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα προανα-
φερθέντα γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του
εργαστηρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώρι-
ση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και
εκπόνηση συναφών μελετών.
• Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, τραπεζών, οργα-
νισμών, φορέων, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ζητή-
ματα οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης, καθώς
και αποτελεσματικής αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνι-
κών επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο-
σίου και Ιδιωτικού τομέα, με φορείς ή συνδέσμους και
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παροχή
έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών,
και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι-
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυση της γνώσης με δημοσιεύσεις άρθρων, με-
λετών και βιβλίων.
• Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, παρουσιάσεων,
συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και άλλων
Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτι-
κά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μεταδιδακτορικούς
φοιτητές, από υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και από
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα-
στήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Διευθυ-
ντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορί-
ζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρί-
ου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη των ανα-
γκαίων εισηγήσεων προς την Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση -Λειτουργία Proslipsis.gr
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που
παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι-
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και μελετών, η χρηματοδότηση των οποίων
μπορεί να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού
ή/και του δημόσιου τομέα, εθνικών και διεθνών οργα-
νισμών, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.
2. Από τη διεξαγωγή ειδικών παρουσιάσεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων. Proslipsis.gr
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
5. Τις ειδικές εισφορές ή συνδρομές και χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, φυσικά πρόσωπα, και Οργανισμούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ-
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο πε-
ριουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και
εξερχόμενων εγγράφων. Proslipsis.gr
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017
Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved