nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάπτυξης - Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας

Αθήνα 17.5.2017, 12:43

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης - Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας, (ΕΑΒΕ)» στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 6317 (7)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανά-
πτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊα-
τρικής Έρευνας, (ΕΑΒΕ)» στη Σχολή Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κα-
νονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α΄/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11-6-2013.
4. Την αριθ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Διαδικα-
σία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων, Κλινικών,
Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας κ.λπ.
των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 44/8-11-2016).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωϊκών
Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας, (ΕΑΒΕ)» στη Σχολή
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Proslipsis.gr
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 9/7-2-2017) για την ίδρυση του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωϊκών
Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας, (ΕΑΒΕ)» στη Σχολή
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2939/23-2-2017) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωϊκών
Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας, (ΕΑΒΕ)» στη Σχολή
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: Εργαστήριο Ανά-
πτυξης-Εκτροφής Ζωϊκών Προτύπων και Βιοϊατρικής
Έρευνας, (ΕΑΒΕ)» στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθο-
ρισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο
με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης - Εκτροφής Ζωικών
Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας, (ΕΑΒΕ)».
Το «Εργαστήριο Ανάπτυξης - Εκτροφής Ζωικών Προ-
τύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΕΑΒΕ)», εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα των επιστημών υγείας, της ανάπτυξης και-
νοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων στην
ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική και κτηνιατρική
πράξη, καθώς και της σωστής χρησιμοποίησης και φρο-
ντίδας των ζώων εργαστηρίου.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προτύ-
πων και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΕΑΒΕ)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης. Proslipsis.gr
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο
της σωστής χρησιμοποίησης και φροντίδας των ζώων
εργαστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2015/1992,
π.δ. 56/2013, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/63), καθώς και
τις σχετικές εφαρμοστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων καθώς και την πρόσκληση Ελ-
λήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού
αντικειμένου του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ανάπτυξης - Εκτροφής Ζωικών Προτύ-
πων και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΕΑΒΕ)» στελεχώνεται από
καθηγητές και λέκτορες, από μέλη των ειδικών κατηγο-
ριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού και ειδικούς τεχνικούς της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης που τοποθετούνται στο Εργα-
στήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο και η ειδικότητα εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1.
Το «Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προ-
τύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΕΑΒΕ)» μπορεί να στε-
λεχώνεται και από Ερευνητές ερευνητικών κέντρων της
ημεδαπής, για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Γ.Σ.
της Σχολής Επιστημών Υγείας, θα πρέπει να είναι μέλος
του Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών
του Τμήματος Κτηνιατρικής και κατά προτεραιότητα να
έχει ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Φυσι-
ολογία των Ζώων, φαρμακολογία, Βιοχημεία - Τοξικολο-
γία. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή και ορίζεται με τη διαδικα-
σία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
τ.Α΄/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
- η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικο-
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
- η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής του
ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.
Θεσμοθετείται η δημιουργία Επιστημονικής Επιτροπής
στην οποία συμμετέχουν ο διευθυντής του Εργαστηρίου,
ένα μέλος ΔΕΠ από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Κτηνιατρικής, φαρμακευτικής και Βιολογίας το οποίο θα
ορίζεται από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος και από
έναν Ερευνητή από ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής
που έχει άμεση επιστημονική σχέση με το συγκεκριμένο
Εργαστήριο και θα ορίζεται από τα εσωτερικά μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής. Στην επιτροπή αυτή προε-
δρεύει ο διευθυντής του Εργαστηρίου και ως σύνολο η
επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο για τον συντονισμό
της λειτουργίας του Εργαστηρίου, την ανάπτυξη του και
την αυτοχρηματοδότησή του.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται στον ισόγειο χώρο της
παλιάς πτέρυγας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.
στην Πανεπιστημιούπολη. Στο εργαστήριο τηρούνται οι
προβλεπόμενοι όροι ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και
χώρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων. Proslipsis.gr
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγια φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ανά-
πτυξης - Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής
Έρευνας (ΕΑΒΕ)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του,
μαζί με το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής και την προσθή-
κη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved