nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ο Κανονισμός του Εργαστηρίου Φυσιολογίας ΑΠΘ

Αθήνα 18.5.2017, 17:26

Τον εσωτερικό κανονισμό του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυσιολογίας» του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 26172π.ε. (1)
Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του εργα-
στηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυσιολογίας» του
τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.Α΄/24-11 -1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21 -9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α΄/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», Proslipsis.gr
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11-6-2013.
4. Την αριθ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/24-2-2015)
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθ.
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».
5. Την αριθ. 119647/Ζ1 /20-7-2016 εγκύκλιο «Διαδικα-
σία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων, Κλινικών,
Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας κ.λπ.
των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρίαση
με αριθμό 9/25-5-2016) του Τομέα Φυσιολογίας - Φαρ-
μακολογίας.
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 22/23-6-2016). Proslipsis.gr
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 38/13-7-2016).
9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
9.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
9.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
10. Την εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 9/7-2-2017) για την έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυ-
σιολογίας» του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2939/23-2-2017) για την έγκριση του εσωτερικού κανο-
νισμού του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυσιο-
λογίας» του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. Ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυσιολογίας» του τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας ιδρύθηκε αρχικά ως
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας με το π.δ. 21/
8-1-1981, ΦΕΚ 14/τ.Α΄/16-1-1981 και εντάχθηκε στον Το-
μέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας του τμήματος Ιατρικής
του ΑΠΘ με την με αριθμό 3446/1992 πρυτανική πράξη
«Κατανομή των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων του
τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ σε Τομείς» (ΦΕΚ 282/ τ. Β΄/
22-4-1992). Μετονομάσθηκε με την υπουργική απόφαση
με αριθμό 40729/Β1/8-4-2009 (ΦΕΚ 723/ τ. Β΄/16-4-2009)
σε Εργαστήριο Φυσιολογίας. Proslipsis.gr
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας εξυπηρετεί διδακτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Φυ-
σιολογία, Νευροφυσιολογία, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών
και σε άλλα συναφή αντικείμενα όπως: Αναγεννητική
Ιατρική και κυτταρική και μοριακή Φυσιολογία, καθώς
και προσδιορισμό βιοδεικτών του ανοσοποιητικού συ-
στήματος.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με τα επόμενα
άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Φυσιολογίας» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήμα-
τος και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστη-
ρίου με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
καθώς και την επιμόρφωση ειδικευμένων επιστημόνων
στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο
και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ-
βλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984):
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Proslipsis.gr
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων που αφορούν στον τομέα Φυσιολογίας, Νευ-
ροφυσιολογίας και Αναγεννητικής Ιατρικής.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Εθνική/Ευρω-
παϊκή) δραστηριοποιείται και στην αναγεννητική ιατρική
υποστηρίζοντας τη δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, κωδι-
κοποίηση, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση και
διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων που προορί-
ζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, καθώς και επεξερ-
γασμένων προϊόντων προερχομένων από ανθρώπινους
ιστούς και κύτταρα και προοριζομένων για εφαρμογές
στον άνθρωπο.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Φυσιολογίας » στελεχώνεται από:
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
του τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με
γνωστικά αντικείμενα συναφή με τα ερευνητικά και εκ-
παιδευτικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 1.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και
μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του τμή-
ματος Ιατρικής καθώς και μέλη λοιπού επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ)
του ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000 (Α 78)
αντίστοιχα.
3. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, που συμμετέ-
χουν στην εκτέλεση έργων και προσφοράς υπηρεσιών
του εργαστηρίου Φυσιολογίας των οποίων η επιστημο-
νική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται από τη Γ.Σ.
του Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας. Ο Διευθυντής
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκου-
ρου καθηγητή του τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21 -9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011). Proslipsis.gr
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου
και τη μέριμνα για την τήρησή του,
- η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικο-
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
- η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσι-
ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Το Εργαστήριο Φυσιολογίας στεγάζεται στο κτίριο
16Β του τμήματος Ιατρικής στο χώρο της Πανεπιστημι-
ούπολης. Στο πρώτο όροφο στεγάζονται η αίθουσα δι-
δασκαλίας, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία των μελών ΔΕΠ και
του ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ και η γραμματεία. Οι αίθουσες εργαστη-
ριακής άσκησης των φοιτητών βρίσκονται στο πρώτο
και δεύτερο όροφο. Οι αίθουσες στις οποίες επιτελείται
το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου βρίσκονται στον
πρώτο, δεύτερο όροφο και στο υπόγειο.
2. Με τις συνεργασίες σε επίπεδο Τομέων ή τμημά-
των ή ακόμα και Πανεπιστημίου δίνεται η δυνατότητα
χρησιμοποίησης και άλλων συσκευών και οργάνων που
εξασφαλίζουν ποιότητα στη διδασκαλία και την έρευνα
και βοηθούν σημαντικά στη διεξαγωγή ερευνητικών
προγραμμάτων.
3. Στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι
κανόνες ασφαλείας και υγιεινής όπως ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθε-
τείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και χώρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζόμενων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των ορ-
γάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από τυχόν
βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται
μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευ-
νητές, οι οποίοι έχουν ειδική εκπαίδευση στα όργανα
αυτά και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή. Κινητά όρ-
γανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984'): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Τις τυχόν πιστώσεις που διατίθενται από το τμή-
μα Ιατρικής του Α.Π.Θ. με τη διαδικασία του άρθρου 4
παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), χωρίς την επι-
πλέον επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγια φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Φυσι-
ολογίας» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με
το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Ερ-
γαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής και την προσθή-
κη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας και Συντονισμού

Ο Πρύτανης κ.α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved