nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων

Αθήνα 22.5.2017, 23:49

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2446 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργα-
στήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δε-
δομένων» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/8-12-2014, τ.Α') «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ.Α')
«Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου».
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’195)
4. Το απόσπασμα πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πλη-
ροφορικής (04.04.2017). Proslipsis.gr
5. Την απόφαση 16/11.04.2017 της 104ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε-
τικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98, τ.Α')
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή-
ριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων»
στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του
εσωτερικού του κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου "Εργαστήριο
Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων", το
οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του
Τμήματος στο γνωστικό πεδίο των Συστημάτων Λογι-
σμικού και Βάσεων Δεδομένων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς
και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
σε γενικά και ειδικά θέματα συστημάτων λογισμικού και
βάσεων δεδομένων. Οι επί μέρους ερευνητικές πτυχές
περιλαμβάνουν τις αρχιτεκτονικές των συστημάτων λο-
γισμικού, τα ολοκληρωμένα συστήματα και τις συνιστώ-
σες αυτών, τη μοντελοποίηση πληροφορίας και την απο-
τίμηση ερωτήσεων καθώς και άλλα συναφή αντικείμενα.
2. Τη σύνδεση και συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα
ερευνών, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπί-
πτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκεί-
νους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
5. Την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας
κοινών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, στις οποίες
συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
6. Την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
7. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών
προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, επιστημονική και
τεχνική ανάπτυξη των σχετικών με τη φύση του εργα-
στηρίου πεδίων, ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Τον συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων σε
όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη λει-
τουργική διασύνδεση τους από επιστημονική και διοι-
κητική άποψη.
9. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο-
λογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή για την αρ-
τιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του
εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημά-
των του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και
των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των
γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως και των
συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και
διατμηματικών κύκλων σπουδών.
11. Τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη
συμμετοχή προπτυχιακών σπουδαστών οι οποίοι ενδια-
φέρονται για τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστη-
ρίου και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών προς
εξειδίκευση για μελλοντική στελέχωση του εργαστηρίου
με το καταλληλότερο ερευνητικό προσωπικό.
12. Την καλλιέργεια της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης
διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων Συστημά-
των Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων και τη συνερ-
γασία στον τομέα έρευνας με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή άλλων Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων. Proslipsis.gr
13. Τη συνεργασία και την υποστήριξη του εκτελούμε-
νου έργου από συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, δήμους,
κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς
φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή
του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημά-
των για τη μακροχρόνια εξέλιξη και διαχείριση της χώρας
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
14. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης πάνω σε θέμα-
τα ολοκληρωμένης Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων
Δεδομένων και την αξιοποίηση της για ερευνητικούς
σκοπούς.

Άρθρο 3
Προσωπικό και μέλη
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και μέλη Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών που το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι-
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με τη διαδικασία κείμενων διατάξεων.
Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, μέλη του Εργαστηρίου
μπορεί να είναι επίσης:
i. Οι μεταδιδάκτορες που εκπονούν τη μεταδιδακτορι-
κή τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο
ii. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδα-
κτορική τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο
iii. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλω-
ματική τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο
και/ή προσφέρουν σε αυτό έργο στο πλαίσιο της κάλυ-
ψης της υποχρέωσης τους για προσφορά έργου προς το
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
iv. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυ-
χιακή τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο
v. Οι φοιτητές που προσφέρουν έργο στο εργαστήριο
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
vi. Οι κάθε είδους συνεργαζόμενοι ερευνητές και εθε-
λοντές.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου που ορίζεται με τη διαδικασία των κεί-
μενων διατάξεων.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στις κείμενες διατάξεις μεταξύ των οποίων περιλαμβά-
νονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστη-
ρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξο-
πλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και σε χώρους που παραχωρούνται σ'
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. Proslipsis.gr
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκε-
λος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστη-
μονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευ-
νητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 8 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved