nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων

Αθήνα 24.5.2017, 23:29

Την ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20172484 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης
και Τεχνολογίας, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
εσωτερικού του κανονισμού
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159)
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄258).
5. Το π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, της Σχολής Ναυ-
τιλίας και Βιομηχανίας (συνεδρίαση 07-03-2017).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία 20η/10-5-2017).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τε-
χνολογίας, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού
του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνο-
λογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς Εργαστήριο Τεχνοοι-
κονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (Technoeconomics
of Energy Systems), το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτι-
κές ανάγκες και θα διεξάγει θεμελιώδη και εφαρμοσμέ-
νη έρευνα στις ακόλουθες (ενδεικτικά αναφερόμενες)
επιστημονικές περιοχές:
• Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Αξιολόγηση και Διαχείρι-
ση Ενεργειακών Συστημάτων
• Μοντελοποίηση Ενεργειακών Αγορών και Σχεδια-
σμός Νέων Καινοτόμων Μηχανισμών
• Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
• Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Τεχνολογίες Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
• Ενεργειακή Ανάλυση και Σχεδιασμός
• Αξιόπιστος Ενεργειακός Εφοδιασμός
• Μοντελοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, Προσο-
μοίωση και Ανάπτυξη Σεναρίων
• Αποκεντρωμένα Ενεργειακά Συστήματα και Ευφυή
Δίκτυα
• Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Συμπεριφοράς Κα-
ταναλωτών και Παραγωγών ενέργειας
• Ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων διαβούλευσης με
παράγοντες της αγοράς ενέργειας
• Εφαρμογές της Πράσινης Οικονομίας
• Εργαλεία Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής
• Σχεδιασμός, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Ανά-
λυση Επιπτώσεων Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών
Πολιτικών
Το Εργαστήριο θα παράγει υψηλού επιπέδου ερευνη-
τικό και συμβουλευτικό έργο στις περιοχές της τεχνοοι-
κονομικής ανάλυσης ενεργειακών συστημάτων, της δια-
χείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος, του ενεργειακού
σχεδιασμού και της ενεργειακής και κλιματικής πολιτι-
κής. Το Εργαστήριο θα συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά
και διεθνή ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα και
θα αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με ελληνικά και ξένα
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και με ση-
μαντικούς ελληνικούς και ξένους βιομηχανικούς φορείς.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός (Αποστολή)
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Βιομηχανικής Διοί-
κησης και Τεχνολογίας, καθώς και της Σχολής Ναυτιλίας
και Βιομηχανίας, μέσω της υλοποίησης εργαστηριακών
εφαρμογών σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο Άρθρο 1.
2. Η εκτέλεση ερευνητικών και συμβουλευτικών δρα-
στηριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται
στο Άρθρο 1.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά κέ-
ντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβα-
δίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί-
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, όπως
επίσης και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπό-
μενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Βιομη-
χανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας που το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι-
κά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο ερ-
γαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις. Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, της
Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου
Πειραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες του με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού -
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστη-
ρίου, μεριμνά για τη στελέχωση του, την οικονομική
διαχείριση των πόρων του καθώς και την εύρυθμη και
ασφαλή λειτουργία των χώρων και εργαστηριακού
εξοπλισμού.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συ-
στημάτων συστεγάζεται με το εργαστήριο Πληροφορια-
κών Συστημάτων Παραγωγής το οποίο λειτουργεί, σύμ-
φωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου. Σε περίπτωση διάθεσης επιπλέον
χώρου θα εξετασθεί η σκοπιμότητα και η δυνατότητα
μετεγκατάστασης του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει εύ-
ρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρη-
σιμοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, οργάνων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικών που ανήκουν σ'
αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για
την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστά-
σεων του εργαστηρίου από βλάβες και κακόβουλες
πράξεις.
3. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή του εργαστηρίου.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδακτι-
κού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται μετά
τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί. Proslipsis.gr
4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό
ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοτήσεις
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσό-
δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε εί-
δους έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από
το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδι-
κός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Πειραιώς).

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλία περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων και οργάνων, αρχείο ερευνητι-
κών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από τις ειδικές διατάξεις. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 11 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved