nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής)

Αθήνα 30.5.2017, 18:22

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο για την Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) / Laboratory for Research in Greek Traditions of Music, Poetics and Choros (Poetics Laboratory)», στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 4680 (5)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο για την Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελλη-
νικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και
Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) / Laboratory for
Research in Greek Traditions of Music, Poetics
and Choros (Poetics Laboratory)», στο Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοι-
νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμός
εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87)
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 31/5.4.2017 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 35/5.5.2017 (θέμα 38ο) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη
των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και
Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) / Laboratory for Research
in Greek Traditions of Music, Poetics and Choros (Poetics
Laboratory)», στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον καθο-
ρισμό του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστήριο για
την Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελληνικών Παραδόσεων
Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) /
Laboratory for Research in Greek Traditions of Music,
Poetics and Choros (Poetics Laboratory) το οποίο θεραπεύ-
ει διδακτικές και ερευνητικές, καλλιτεχνικές και αισθητικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα - επιστημονικά πεδία
θεραπείας και ανάπτυξης των Ελληνικών Μουσικών Πα-
ραδόσεων στους τομείς που απηχούν στην εφαρμοσμένη
έρευνα, την Ποιητική - μουσική δημιουργία και σύνθεση
σε διαχρονική προοπτική στα ποιητικά και πνευματικά
πρότυπα των μουσικών παραδόσεων του Ελληνισμού,
την συναφή πράξη αυτοσχεδιασμού, την ερμηνεία και
εκτέλεση / επιτέλεση, ανάδειξη και διάδοση, παιδεία και
διδασκαλία, διεύθυνση και παραγωγή, σε όλους τους το-
μείς της επιστημονικής και καλλιτεχνικής περιέργειας και
δραστηριότητας, που συνάδουν με το μυθιστορικό, δια-
χρονικό και διατοπικό γίγνεσθαι, τα ηχογεωλογικά τοπία
και την μουσικοποιητική δομή, το λόγο και γλώσσα και τις
διατροπικές διαλέκτους, την πορεία, μνήμη και φιλοσοφία,
την πολιτισμική και πνευματική ταυτότητα και συνοχή των
Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοποί και προτεραιότητες του Εργαστηρίου Ποιητικής:
α. Η κάλυψη διδακτικών, καλλιτεχνικών και ερευνητι-
κών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με διάκρι-
ση στην καλλιτεχνική του ταυτότητα και στην ιδιαίτερη
επιστημονική φυσιογνωμία των διακριτών Κατευθύν-
σεων Σπουδών που συστηματικά θεραπεύει, καθώς
και αναγκών των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Proslipsis.gr
β. Η ανάδειξη και προβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο
και μέσο των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιη-
τικής και Χορού, τις οποίες θεραπεύουν σε Προπτυχιακό
και Μεταπτυχιακό επίπεδο οι διακριτές Κατευθύνσεις
Σπουδών της «Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής)
Μουσικής» και της «Βυζαντινής Μουσικής» του οικείου
Τμήματος, καθώς και η ανάληψη πάσης φύσεως προσω-
πικής και συλλογικής πρωτοβουλίας για τη συνεχιζόμενη
ανάπτυξη τους, την αποκατάσταση, επικαιροποίηση και
συστηματοποίηση των ποιοτήτων και συνάψεων τους σε
θεωρητικό, πρακτικό και ποιητικό, σε παιδευτικό, αισθη-
τικό και πνευματικό επίπεδο για την ευρύτερη διάδοση
των διαχρονικών αξιών τους στην κοινωνία.
γ. Η προώθηση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής
περιέργειας και αισθητικής, της πρωτοτυπίας και και-
νοτομίας, για την προσδοκώμενη αποκατάσταση της
νέας γνώσης και της πρόσφορης αλληλουχίας θεωρίας,
πράξης και ποίησης - δημιουργίας. Proslipsis.gr
δ. Η υποστήριξη, παραγωγή και προώθηση πρωτό-
τυπης μορφής έρευνας με αντικείμενο όπως τα προα-
ναφερόμενα στο άρθρο 1 με τη μορφή πολυμέσων για
χρήση σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
ε. Η μελέτη και ασκητική μουσικής αυτογνωσίας, τε-
χνογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης, η προώθηση της
συλλογικής δημιουργικότητας στα ποιητικά και πνευ-
ματικά πρότυπα πραγμάτωσης και πνευματικοποίησης
που επιφυλάσσει ο Ελληνικός λόγος περί Μουσικής και
Ποιητικής, ποιητικής θεραπείας και έξης - συνήθειας του
μουσικού φύσει και περί του μουσαίου λόγου ερωτικών
ή θείας μανίας - ενθουσιασμού μουσών που εμποιεί στην
ψυχή την νοερά και επιστήμονα και ποιητική έξη.
στ. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξε-
ων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων,
συναυλιών και ηχογραφήσεων με αντίστοιχη ερευνητική
και τεχνική υποστήριξη, την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων, καθώς επίσης και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημό-
νων, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και ερευνητών.
ζ. Η καταγραφή, επεξεργασία αρχειακού οπτικοακου-
στικού υλικού με σκοπό τη συντήρηση, οργάνωση ώστε
να είναι διαθέσιμο για περαιτέρω έρευνα.
η. Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση διεπιστημονικών, ερευ-
νητικών προσεγγίσεων στην επίλυση ζητημάτων που
αφορούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
θ. Η υποστήριξη προγραμμάτων και την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
ι. Η συνεχής ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις
στους τομείς ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου.
ια. Η εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών, φορέων
και οργανισμών στα γνωστικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου.
ιβ. Η διεξαγωγή ερευνών για την προώθηση των συ-
ναφών γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Proslipsis.gr
ιγ. Η κάθε μορφής συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες
και καλλιτεχνικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και οι επι-
στημονικοί τους στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
ιδ. Η συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση στην εκπαίδευση και υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.
ιε. Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοι-
νωνικούς, επιχειρηματικούς και καλλιτεχνικούς φορείς,
καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν
λόγω επιστημονικό πεδίο ώστε να συμβάλλουν στην
υποβολή και υποστήριξη προτάσεων που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
ιστ. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε
μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
ιζ. Η λειτουργία Μουσικών Συνόλων Ποιητικής ανοι-
χτής σύνθεσης, συγκροτούμενα από μέλη ΔΕΠ, Προ-
πτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές του οικείου
Τμήματος, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες όπου
η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη, για την προώθηση
της συλλογικής δημιουργίας και του αυτοσχεδιασμού
και την παραγωγή νέων δημιουργών.
ιη. Η προώθηση των νόμιμων συμφερόντων του Τμή-
ματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και των Κατευ-
θύνσεων του με έμφαση ιδιαίτερα στην προώθηση του
διαχρονικού αιτήματος του για την νόμω προβλεπόμενη
θεσμοθέτηση “Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων του οικεί-
ου Τμήματος”, λόγω της φύσης και του χαρακτήρα του
αντικειμένου που θεραπεύει και η οποία και ασκόπως
και αδίκως εκκρεμεί, δεδομένου ότι: Η μη θεσμοθέτησή
τους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την καλλιτεχνική του
φυσιογνωμία και πορεία, τα πορίσματα συναφώς της
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και την εφαρ-
μογή του νόμου «περί διασφάλισης της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίησης των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», δεδομένου ότι η καθιέρωση τους
συνάδει με τα διεθνώς - συναφώς - ισχύοντα.
ιθ. Η παροχή κάθε είδους στήριξης για τον εξορθολο-
γισμό και την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου
που διέπει την καλλιτεχνική παιδεία του οικείου τόπου
και για την χάραξη συναφώς μιας πρόσφορης έναντι
όλων “Ενιαίας Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Πολιτικής
και Στρατηγικής Πορείας σε Εθνικό Επίπεδο” με σαφή
και στοχευμένη δομή και διάρθρωση, συνοχή και προ-
οπτική, που εγγυάται την αξιοκρατική λειτουργία και τη
διαφάνεια των πάσης φύσεως θεμάτων και διαδικασιών
της Δημόσιας Καλλιτεχνικής Παιδείας. Proslipsis.gr
κ. Η επικαιροποίηση λειτουργίας και η στήριξη του
ετήσιου θεσμού εκδηλώσεων «Μάιος Μουσικής Μέθε-
ξης» του οικείου Τμήματος προς ενίσχυση της ισόρροπης
ανάπτυξης των Κατευθύνσεών του και της προσφοράς
και συμβολής τους σε όλους τους τομείς μουσικής και
κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης του
οικείου τόπου.

Άρθρο 3
Προσωπικό Proslipsis.gr
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέ-
κτορες και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και γενικότερα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
αποτελείται από Καθηγητές και Λέκτορες, καθώς και
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα δι-
δακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
οικείου εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνε-
ται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω-
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου
28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως συμπληρώθη-
κε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87),
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου του εργαστηρίου, καθώς και η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παρα-
χωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγω-
γή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το ερ-
γαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την κατανομή των
εργασιών σε όσους συμμετέχουν στη λειτουργία του
εργαστηρίου, την παραμονή των εργαζομένων (προσω-
πικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και
για την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του, σε ερευνητές
ή σε ασκούμενους φοιτητές, που έχουν ειδική επί των
οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον
διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί. Proslipsis.gr
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) την υπο-
στήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών, καλλιτεχνικών και εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
στ. Τα συνέδρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Τις πωλήσεις των εκδόσεων και των παραγωγών του
εργαστηρίου.
η. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο και παρουσιο-
λόγιο φοιτητών και ασκουμένων, Βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Αρχείο
ηχογραφήσεων και σχετικού υλικού, Βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμε-
νων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπε-
ται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο για την
Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελληνικών Παραδόσεων Μου-
σικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) /
Laboratory for Research in Greek Traditions of Music,
Poetics and Choros (Poetics Laboratory)». Αυτός ο τίτλος,
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. Proslipsis.gr
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό
κύκλο στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα «ΠΑΝΕΠΙΣ-
ΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - UNIVERSITY OF MACEDONIA» και
στον εσωτερικό «Εργαστήριο για την Έρευνα και Ανάπτυ-
ξη των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και
Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) / Laboratory for Research
in Greek Traditions of Music, Poetics and Choros (Poetics
Laboratory)» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα της το
αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved