nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών

Αθήνα 11.6.2017, 21:44

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών» στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 406 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πο-
λυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών» στο Τμή-
μα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και έγκρι-
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016.
2. Την από 11-4-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 13-10-2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 7-9-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσ-
σικών Εφαρμογών θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Πολυμέσων
και Γλωσσικών Εφαρμογών», το οποίο θα εξυπηρετεί εκ-
παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντι-
κείμενο της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφόρησης και
των γλωσσικών εφαρμογών, δίνοντας τη δυνατότητα να
διευρυνθεί το γνωστικό πεδίο των φοιτητών, με αποτέ-
λεσμα την επαρκέστερη κατάρτισή τους σύμφωνα με τις
σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και της κοινωνίας
προσφέροντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Άρθρο 2
Σκοπός του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμο-
γών έχει ως σκοπό:
• Την επιστημονική έρευνα μέσω της αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών στα διάφορα γνωστικά πεδία
(της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας, της διδακτικής της
γλώσσας, του πολιτισμού και της μετάφρασης)
• Τη διεξαγωγή μαθημάτων με βάση τη χρήση και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. βιντεοσκοπημένο
υλικό, ψηφιακός ήχος, διαδραστικό λογισμικό, χρήση
διαδικτύου κτλ.)
• Τη βελτίωση του διδακτικού έργου με την παραγωγή
εναλλακτικού διδακτικού υλικού
• Τη δυνατότητα προσαρμογής της διδακτικής μεθο-
δολογίας στη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και τη δυνα-
τότητα αξιοποίησης και εμπλουτισμού της υπάρχουσας
εμπειρίας με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
• Την εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες
καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις νέες
επιστημονικές εξελίξεις, προκειμένου οι μελλοντικοί από-
φοιτοι του Τμήματος να μπορούν να ανταποκριθούν στα
σύνθετα σύγχρονα επαγγελματικά και κοινωνικά δεδομένα.
• Τη διεύρυνση της επιστημονικής κατάρτισης των φοι-
τητών μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, τη βελτίω-
ση των γλωσσικών δυνατοτήτων τους, τόσο στο πλαίσιο
μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου αλλά και στο πλαίσιο μαθημάτων άλλων
γνωστικών αντικειμένων, τα οποία προϋποθέτουν τη
χρήση των νέων τεχνολογιών (π.χ. Λογοτεχνία και Μέσα)
• Τη συγγραφή εργασιών, στην αναζήτηση βιβλιογρα-
φίας, την ενίσχυση της επιστημονικής αυτενέργειας, τη
χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος, καθώς και τη
συλλογή πληροφοριών στο πλαίσιο της έρευνας των
φοιτητών.
• Την ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών των διδα-
σκόντων και φοιτητών του Τμήματος με Πανεπιστήμια
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Proslipsis.gr
• Την προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτη-
τών/διδασκόντων (π.χ. τα προγράμματα ERASMUS+,
ERASMUS Placement κ.λπ.) αλλά και προγραμμάτων
πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
• Την ανάπτυξη σχέσεων με διάφορους κοινωνικούς
φορείς (υπηρεσίες, οργανισμούς, επιστημονικές εται-
ρείες και επιστημονικούς συλλόγους της Ελλάδας και
του εξωτερικού)
• Την επικοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων και συνερ-
γασιών με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσω της διε-
ξαγωγής σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, ομιλιών κ.λπ.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του «Εργαστηρίου Πολυμέσων και
Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας απαρτίζεται από Καθηγητές
και Λέκτορες ή/και από μέλη του λοιπού επιστημονι-
κού προσωπικού του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.

Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης
Το «Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμο-
γών» διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι Καθηγη-
τής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου και εκλέγεται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται από τον νόμο και επιπλέον:
1. συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
εργαστηρίου
2. καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για
την εφαρμογή του
3. μεριμνά για τη διάθεση του χώρου του εργαστηρίου
4. μεριμνά για την στελέχωση του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό
5. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του εργαστηρίου
6. υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων του εργαστηρίου
7. εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύ-
θυνους αναλώσιμων υλικών και κινητού εξοπλισμού
8. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
Το «Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμο-
γών» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σύμφωνα
με τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο και καθο-
ρίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Ο Διευθυντής έχει επίσης την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμότητα οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων στους χώρους καθώς και την προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από
βλάβες.
Η χρήση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση και εξου-
σιοδότηση από τον Διευθυντή του. Κινητά όργανα και
σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασι-
ών, επιστρέφονται μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση
που είχαν παραδοθεί.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητων φθορών, το θέμα παρα-
πέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος για διερεύνηση
και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστη-
μίου για επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων.
Με την εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες που εξυπηρετεί το εργαστήριο, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι
Το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμο-
γών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
καλύπτει τις δαπάνες του με έσοδα που προέρχονται
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος (άρθρο 96 του ν. 4310/2014, όπως προστέθη-
κε στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθρο
60 του ν. 4386/2016). Τα έσοδα του Εργαστηρίου Πολυ-
μέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄53).
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. Proslipsis.gr
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του
εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Στο «Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμο-
γών» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
τηρούνται:
1. βιβλίο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογρα-
φίας
2. βιβλίο υλικού
3. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
4. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
5. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Χώροι εγκατάστασης
Το «Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμο-
γών» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογί-
ας λειτουργεί σε χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
και συγκεκριμένα στην αίθουσα 726 του 7ου ορόφου
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στον
χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του εργαστηρίου
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved