nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία Εργαστηρίου ΑΠΘ σε: Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης

Αθήνα 11.6.2017, 21:59

Την μετονομασία του «Εργαστηρίου Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων (ΕΟΔΕ)» ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1321 (2)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Δομικών Μη-
χανών και Οργάνωσης» του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
«Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων,
(ΕΟΔΕ)» και καθορισμός του Εσωτερικού Κανο-
νισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α’/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α’/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α’/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α’/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/
75-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μετα-
φορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετο-
νομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με
το ΦΕΚ 140/τ.Α’/11-6-2013. Proslipsis.gr
4. Τη με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λ.π. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την απόφαση του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνια-
κής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης (Γενική
Συνέλευση με αριθμό 292/16-5-2016).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 10/17-5-2016).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 12/24-5-2016).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016).
9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
9.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
9.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με
αριθμό 2913/23-7-2015).
10. Την έκθεση σκοπιμότητας μετονομασίας του εργα-
στηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δομικών Μηχανών» του
Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχεί-
ρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Έργων, (ΕΟΔΕ)».
11. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την μετονομασία του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δομικών Μηχανών»
του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Δια-
χείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Έργων, (ΕΟΔΕ)».
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση μετονομασίας του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δομικών Μηχανών»
του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Δια-
χείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Έργων, (ΕΟΔΕ)».
13. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Δομικών Μηχανών» (Ιδρυτικό: π.δ. 317/13-9-1990,
ΦΕΚ 130/τ.Α’/27-9-1990) του Τομέα Μεταφορών, Συγκοι-
νωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης σε «Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων,
(ΕΟΔΕ)», και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
του.

Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Μετονομάζεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης» (Ιδρυτικό: π.δ. 317/
13-9-1990, ΦΕΚ 130/τ.Α’/27-09-1990), σε Εργαστήριο με
τίτλο «Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων,
(ΕΟΔΕ)». Το «Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έρ-
γων, (ΕΟΔΕ)» ανήκει στον Τομέα Μεταφορών, Συγκοινω-
νιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εξυπηρετεί
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της διαχείρισης έργων με εφαρμογή στα
τεχνικά έργα και της οργάνωσης των διεργασιών, των
τεχνικών και των πόρων για την ορθή εκπόνηση της δι-
αχείρισης των έργων στις τεχνικές επιχειρήσεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί-
ζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός
Το «Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων,
(ΕΟΔΕ)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήμα-
τος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστη-
ρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1 984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του
Εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και
την διάθεση δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη Ειδικού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του
Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα-
στήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τον
Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχεί-
ρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμί-
δες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α’/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011). Proslipsis.gr
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια-
χείριση και κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η έγκριση και η εφαρμογή των συνεργασιών του
Εργαστηρίου στο πλαίσιο της αποστολής του,
vi. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
νii. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο, καθώς και
viii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρους
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που
παραχωρούνται για την διεξαγωγή του έργου του και την
εκπλήρωση της αποστολής του. Στους χώρους αυτούς
συμπεριλαμβάνονται: α) χώροι γραφείων, β) αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων για συνεδριάσεις, συναντήσεις
ομάδων εργασίας, συνεργασίες με ομάδες φοιτητών και
διδασκαλία μικρών ομάδων φοιτητών, γ) βιβλιοθήκη/
αρχείο διπλωματικών εργασιών και δ) εγκαταστάσεις
με τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί
υπολογιστές) για την διενέργεια των ερευνητικών προ-
γραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι χώροι
του Εργαστηρίου βρίσκονται στον πρώτο και στον τρίτο
όροφο του κτηρίου Α’ (κτήριο εδρών) και στο υπόγειο
του κτηρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Όλοι
οι χώροι του Εργαστηρίου φέρουν πινακίδα σύμφωνα
με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
Το σύνολο του εξοπλισμού του Εργαστηρίου που προ-
έρχεται διαχρονικά από τους πόρους του, όπως αυτοί
αναφέρονται στο άρθρο 8, ανήκει στο Εργαστήριο. Ο
υφιστάμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει σταθμούς ερ-
γασίας Η/Υ με οθόνες και τα απαιτούμενα περιφερειακά
(εκτυπωτές, σαρωτές, κ.λπ.), καθώς και το κατάλληλο λο-
γισμικό (προγράμματα ανάλυσης και διαχείρισης έργων,
ανάλυσης αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνων, πληρο-
φοριακών ομοιωμάτων κτηρίων) που χρησιμοποιείται
για την αποστολή του εργαστηρίου. Στους χώρους του
Εργαστηρίου τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγείας
και ασφάλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κεί-
μενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ και σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις. Πρόσβαση στους χώρους του εργαστηρίου έχουν
τα μέλη του και προσκεκλημένοι συνεργάτες αυτών,
εφόσον, υποχρεωτικά, παρίστανται, ταυτόχρονα, μέλη
του εργαστηρίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού
είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
για κάθε κατηγορία.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Ερ-
γαστήριο στα πλαίσια οποιουδήποτε έργου. Συντονί-
ζει κάθε εργασία, η οποία γίνεται στο Εργαστήριο στο
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
εκπονείται και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησι-
μοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει εν γένει την ευθύνη για την λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, την χρησιμο-
ποίηση του εξοπλισμού του και την ασφαλή εργασία των
εργαζομένων στους χώρους του.
4. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου, κινητός και σταθε-
ρός, χρησιμοποιείται μόνο από τα μέλη του και προσκε-
κλημένους συνεργάτες αυτών που είναι εκπαιδευμένοι
στην χρήση του και έχουν εξουσιοδότηση από τον Δι-
ευθυντή και ένα μέλος του Εργαστηρίου.
5. Ο κινητός εξοπλισμός του Εργαστηρίου που παρα-
χωρείται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφεται μετά
την χρήση του στην κατάσταση που είχε παραχωρηθεί.
Σε περίπτωση φθορών, ανεξαρτήτου έκτασης, που προ-
καλούνται κατά την χρήση του εξοπλισμού, η αιτία τους
διερευνάται από τον Διευθυντή του εργαστηρίου και η
επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση του φθαρμένου εξο-
πλισμού μπορεί να βαρύνει τον χρήστη που είχε οριστεί
κατά την περίοδο που εκδηλώθηκε η φθορά.
6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
7. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Ερ-
γαστηρίου μπορεί να ανατίθεται σε μέλος οποιασδήποτε
κατηγορίας προσωπικού (διοικητικό, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ) εκτός
αυτής των καθηγητών και των λεκτόρων.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων,
β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων,
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α’),
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα. Proslipsis.gr
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του οικεί-
ου εργαστηρίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,
στ. Τις τυχόν πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με τη διαδικασία του
άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α’), χωρίς
την επιπλέον επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού
του Πανεπιστημίου.
ζ. Τα συνέδρια, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις εκ-
δόσεις και
η. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
-βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού,
-φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών,
- αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων και
-πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπε-
ται από ειδικές διατάξεις και κρίνεται απαραίτητο για
το εργαστήριο. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Οργά-
νωσης και Διαχείρισης Έργων, (ΕΔΟΕ)» ο οποίος αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπο του. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα
στοιχεία του διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστη-
ρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος Proslipsis.gr
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved