nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία Εργαστηρίου ΑΠΘ σε: Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας

Αθήνα 12.6.2017, 01:32

Την μετονομασία του «Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας» ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 24978π.ε. (3)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Περιγραφικής
Ανατομικής» [Κ.Δ. 30-3-1942 (ΦΕΚ 94/21-4-1942)
και Διάταγμα 5/6-6-1945 (ΦΕΚ 141 /τ.Α/6-6-1945)]
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης σε «Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουρ-
γικής Ανατομίας» και καθορισμός του εσωτερι-
κού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δη-
μόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α/22-4-2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ
140/τ.Α/11-6-2013.
4. Την με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρίαση
με αριθμό 6/22-4-2015) του Τομέα Ανατομικής και Πα-
θολογικής Ανατομικής.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 14/9-2-2016).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 35/10-5-2016).
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
22/23-6-2016). Proslipsis.gr
9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
9.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
9.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
10. Την έκθεση σκοπιμότητας μετονομασίας του: «Ερ-
γαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής» του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε «Εργαστήριο
Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας».
11. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την μετονομασία του:
«Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής» του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε «Εργαστήριο
Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας».
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για τη μετονομασία του: «Εργαστηρίου
Περιγραφικής Ανατομικής» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας σε «Εργαστήριο Ανατομίας και
Χειρουργικής Ανατομίας».
13. Το γεγονός ότι το «Εργαστήριο Ανατομίας και Χει-
ρουργικής Ανατομίας» όπως μετονομάζεται με την πα-
ρούσα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία του ιδρυθέντος «Εργαστηρίου Περι-
γραφικής Ανατομικής» [Κ.Δ. 30-3-1942 (ΦΕΚ 94/21-4-1942)
και Διάταγμα 5/6-6-1945 (ΦΕΚ 141/τ.Α/6-6-1945)] του
Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και σε
«Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας»
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Μετονομάζεται το «Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανα-
τομικής» του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανα-
τομικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας σε «Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής
Ανατομίας» και το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Πε-
ριγραφικής Ανατομίας, Τοπογραφικής Ανατομίας, Λει-
τουργικής Ανατομίας, Κλινικής Ανατομίας, Χειρουργικής
Ανατομίας και Εφαρμοσμένης Ανατομίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί-
ζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
1. Το «Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανα-
τομίας» έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, πάνω σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Περιγραφικής,
Τοπογραφικής, Εφαρμοσμένης, Κλινικής, Χειρουργικής
και απεικονιστικής Ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος.
β. Την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών των
Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και του Φαρμακευ-
τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την επίτευξη της μέ-
γιστης κατανόησης και εξοικείωσης με τις έννοιες της
ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος, ώστε οι φοιτητές
να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που απαι-
τούνται για να γίνουν πλήρως κατανοητά τα κλινικά μα-
θήματα που προβλέπονται στα προγράμματα σπουδών
τους, αλλά και στην άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης, μετά
το πέρας των σπουδών τους. Στο Εργαστήριο λειτουρ-
γούν εκπαιδευτικές μονάδες διδασκαλίας σε γνωστικούς
τομείς καλυπτόμενους από το πεδίο της Περιγραφικής,
Τοπογραφικής, Λειτουργικής, Εφαρμοσμένης, Κλινικής,
Χειρουργικής Ανατομίας, καθώς και Νευροανατομίας.
γ. Τη μεταπτυχιακή διδασκαλία και εκπαίδευση σε
γνωστικούς τομείς δραστηριότητας και έρευνας, καλυ-
πτόμενους από το πεδίο της Χειρουργικής Ανατομίας
και Λειτουργικής Μορφολογίας. Η μεταπτυχιακή δρα-
στηριότητα αφορά σε θέματα έρευνας, μεταπτυχιακή
δράση και εκπαίδευση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
διπλώματος εξειδίκευσης και εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό
κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «Κλινι-
κή και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία).
δ. Τη συνεχή βελτίωση των τρόπων διδασκαλίας, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με την εφαρ-
μογή όλων των δυνατών μεθόδων διδασκαλίας, δηλαδή
συγγραμμάτων, προπλασμάτων, διαφανειών, εικόνων
οπτικών και ηλεκτρονικών και κυρίως πτωματικών πα-
ρασκευασμάτων και πτωμάτων.
ε. Τον συνεχή εξοπλισμό και εμπλουτισμό του Εργα-
στηρίου με σύγχρονα όργανα και μέσα έρευνας και τε-
χνολογίας.
στ. Τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και τον
εξοπλισμό με υποστηρικτικά μέσα βιβλιογραφικής έρευ-
νας.
ζ. Την εκτέλεση πειραματικών και ερευνητικών προ-
γραμμάτων, με σκοπό τη μελέτη, τη βελτίωση και την
αναζήτηση νέων τεχνικών και εγχειρητικών μεθόδων
σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.
η. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όσον αφορά σε ερευνητικά
προγράμματα, ανταλλαγή γνώσεων, εκπαίδευση και επι-
μόρφωση προσωπικού.
θ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων
και διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του προσωπι-
κού του Εργαστηρίου, ιατρών άλλων κλινικών ή εργα-
στηρίων διαφόρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
ι. Την οργάνωση και συντήρηση των εκθεμάτων του
Μουσείου του Ανατομείου, η λειτουργία του οποίου απο-
βλέπει στην ανάδειξη της διαχρονικής εκπαιδευτικής και
ερευνητικής δραστηριότητας του Ανατομείου, καθώς και
στην ευαισθητοποίηση για την προαγωγή του κλάδου
της Ανατομίας και τη μετάδοση ιστορικοϊατρικών επι-
στημονικών γνώσεων στην πανεπιστημιακή κοινότητα
και την κοινωνία ευρύτερα.
ια. Την εκπόνηση και εκτύπωση εντύπων, μονογρα-
φιών, βιβλίων καθώς και τη χρήση άλλων εποπτικών μέ-
σων, με στόχο την ενημέρωση και διδασκαλία του μαθή-
ματος της Περιγραφικής, Τοπογραφικής, Λειτουργικής,
Εφαρμοσμένης, Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας
του ανθρωπίνου σώματος.
ιβ. Την κοινωνική προσφορά, ώστε να συμβάλλει
στη γενικότερη κοινωνική επιμόρφωση σε θέματα που
αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου
ή ευρύτερα επιστημονικά και κοινωνικά γνωστικά αντι-
κείμενα ή θέματα (διαλέξεις, ενημερώσεις, επισκέψεις
στους χώρους του Εργαστηρίου και στο Μουσείο του
Ανατομείου, κα.).
ιγ. Τη βέλτιστη διοικητική οργάνωση και τον συντονι-
σμό όλων των μελών του Εργαστηρίου, ώστε το παρε-
χόμενο έργο να είναι κατά το δυνατόν καλύτερο.
2. Ειδικότερα το έργο του Εργαστηρίου διακρίνεται σε
εκπαιδευτικό και ερευνητικό.
Α. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση
των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων της Ιατρι-
κής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ., καθώς και των μεταπτυχιακών
φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών
με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμο-
σμένη Ανατομία)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον εσωτερικό κανονισμό του εν λόγω ΠΜΣ, και των
υποψηφίων διδακτόρων που εκπονούν διδακτορικές
διατριβές, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπί-
πτει στο γνωστικό πεδίο «Ανατομίας» ή «Χειρουργικής
Ανατομίας». Συντονιστής της συνολικής εκπαιδευτικής
δραστηριότητας (θεωρητικής και πρακτικής) είναι ο
Διευ θυντής του Εργαστηρίου. Η εκπαίδευση των φοιτη-
τών γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου σύμφωνα με
το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Α.Π.Θ. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την
παρακολούθηση διαλέξεων - μαθημάτων από αμφιθεά-
τρου τα οποία γίνονται από μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου
σε ώρες οριζόμενες ανά τακτά διαστήματα. Η πρακτική
εκπαίδευση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών
σε φυσικά οστά και προπλάσματα και επί του πτώματος
δηλαδή την παρασκευή, αναγνώριση και μελέτη ανατο-
μικών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος. Η πρακτική
άσκηση επί του πτώματος παρέχει στο φοιτητή τη μονα-
δική ευκαιρία να δει, να ψηλαφήσει και να παρασκευά-
σει, εφόσον το επιθυμεί, τα διάφορα ανατομικά στοιχεία.
Ακόμη του δίνεται η δυνατότητα να μελετήσει το σχήμα,
το μέγεθος, τις σχέσεις των διαφόρων ανατομικών μορί-
ων και οργάνων και γενικά τις λεπτομέρειες εκείνες που
δύσκολα κατανοεί μόνο με τη μελέτη εικόνων. Πέραν των
υποχρεωτικών εργαστηρίων επί του πτώματος, ο φοιτη-
τής μπορεί να προσέρχεται για μελέτη επί του πτώματος
ή σε προπλάσματα, όταν δεν χρησιμοποιείται η αίθουσα
των πτωμάτων, ώστε να εμπεδώσει καλύτερα τις γνώσεις
του. Επιπλέον, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι
φοιτητές παρακολουθούν εργαστηριακά - φροντιστη-
ριακά μαθήματα κεντρικού νευρικού συστήματος και
αισθητηρίων οργάνων σε νωπά ανατομικά παρασκευ-
άσματα που έχουν ετοιμασθεί στο Εργαστήριο καθώς
και σε τεχνητά προπλάσματα - εκμαγεία. Η παρεχόμενη
πρακτική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή
ώστε σε μεταγενέστερα στάδια σπουδών να εισάγεται
ομαλότερα στις βασικές έννοιες κάθε προπτυχιακού μα-
θήματος. Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ενη-
μερώνονται οι φοιτητές για το Ενημερωτικό φυλλάδιο
του Μαθήματος στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς το
περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής καθώς
και οι διδακτικές μονάδες του μαθήματος, η εξεταστική
διαδικασία των Τμημάτων και η αποτίμηση της επίδο-
σής του και τα διδακτικά συγγράμματα που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν.
Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Ιατρι-
κής και Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. εκτός από τα υπο-
χρεωτικά μαθήματα της Περιγραφικής Ανατομικής δι-
δάσκονται (Γενική Ανατομική, Ανατομία Ι, II και III, που
καλύπτουν όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος)
και τα επιλεγόμενα μαθήματα της "Τοπογραφικής και
Λειτουργικής Ανατομικής" και "Αθλητιατρικής".
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου, το εκπαι-
δευτικό έργο των μελών του Εργαστηρίου αξιολογείται
από τους φοιτητές, οι οποίοι, ανώνυμα, συμπληρώνουν
ένα ειδικό έντυπο - ερωτηματολόγιο, βαθμολογούν τον
διδάσκοντα και τη διδακτική διαδικασία και προτείνουν
τρόπους για τη βελτίωσή της.
Πολλά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Α.Π.Θ. αλλά και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών άλλων Σχολών, περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της
Ανατομίας με έμφαση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε
Προγράμματος.
Β. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση
και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών
από μέλη ΔΕΠ αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα
μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. ή άλλων Σχο-
λών Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων καθώς και
πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Επίσης στο Ερ-
γαστήριο, μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου διε-
νεργούνται σεμινάρια και φροντιστηριακά μαθήματα
με πρακτική άσκηση, στα πλαίσια συνεδρίων και σε-
μιναρίων Ιατρικών Εταιρειών επί νωπών πτωματικών
παρασκευασμάτων. Proslipsis.gr
Όλα τα παραπάνω αποτελούν πρωταρχικό μέλημα του
Εργαστηρίου, γίνονται με την επίβλεψη του Διευθυντή
και με σκοπό τη διασύνδεση του αντικειμένου της Ανα-
τομίας και της Χειρουργικής Ανατομίας με τη σύγχρονη
κλινική πράξη της.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανα-
τομίας» του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανα-
τομικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας στελεχώνεται από προσωπικό που υπηρετεί στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αρθρώ-
νεται ως ακολούθως: Ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό. Το Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από
τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας, που η επιστημονική τους ενασχό-
ληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης.
Το προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Διδα-
κτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Η τοποθέτηση των
μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ),
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και
του διοικητικού προσωπικού, γίνεται με τη διαδικασία
των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και των
λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τον
Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής του
Τμήματος Ιατρικής. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις
βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπλη-
ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, και ορίζεται
με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων
αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση,
τη μακροχρόνια εμπειρία και τη δραστηριότητά τους
στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το εργαστήριο.
Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρό-
σκοπτη λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των απο-
φάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων
διοίκησης του Πανεπιστημίου. Ο Διευθυντής μπορεί να
καλεί του υπεύθυνους όταν συζητούνται σχετικά θέματα
και να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτούς,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Στέγαση: Το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργι-
κής Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. στεγάζεται στο κτήριο του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, εντός
της πανεπιστημιούπολης, στον 1ο και 2ο όροφο, καθώς
και σε έκταση του υπογείου, όπου διαθέτει χώρο φύλα-
ξης και ταρίχευσης των πτωμάτων και αίθουσα για το
εργαστήριο Λειτουργικής Ανατομικής και Βιοκινητικής.
2. Χώροι: Ο 1ος όροφος του Εργαστηρίου, διαθέτει δύο
αίθουσες διδασκαλίας, μία 120 θέσεων και μία 60 θέ σεων,
ένα μικρό αμφιθέατρο 30 θέσεων, μία αίθουσα όπου στε-
γάζεται το Μουσείο του Ανατομείου και μία μεγάλη αί-
θουσα Ανατομών, στην οποία διενεργούνται οι ασκήσεις
των φοιτητών επί των πτωμάτων, καθώς και εκπαιδευτικά
σεμινάρια σε πτώματα και νωπά παρασκευάσματα. Δι-
αθέτει επίσης τρία γραφεία που χρησιμοποιούνται από
μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες. Ο 2ος όροφος
διαθέτει γραφεία για τα μέλη ΔΕΠ, αίθουσα ιστολογικών
παρασκευών, αίθουσα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και
βοηθητικό χώρο στον οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη του
Εργαστηρίου, στην οποία ο φοιτητής μπορεί να βρει τα
διατιθέμενα συγγράμματα Ανατομίας, αλλά και ξενόγλωσ-
σα συγγράμματα καθώς και τα υπάρχοντα περιοδικά τα
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
3. Εξοπλισμός: Το Εργαστήριο διαθέτει ένα ηλεκτρο-
νικό μικροσκόπιο με το συνοδό εξοπλισμό του και δύο
οπτικά μικροσκόπια. Διαθέτει επίσης ψυγείο βαθιάς κα-
τάψυξης 12 θέσεων, για τη φύλαξη και διατήρηση των
ταριχευθέντων πτωμάτων.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού, απαραίτητου για τη διενέργεια των εργα-
στηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων,
και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που
προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λει-
τουργίας του ΑΠΘ. Ο χώρος εγκατάστασης σηματοδο-
τείται από πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. Σε
ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να προβλεφθεί και συνεχής
λειτουργία εργαστηρίων.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει τη διεξαγωγή κάθε ερ-
γασίας, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου και καθορίζει: τις προτεραιότητες στη
χρήση, την προστασία των οργάνων και εγκαταστά-
σεων από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προ-
σωπικού, των φοιτητών/τριών, Επισκεπτών και έχει
γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη
για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησι-
μοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή των
εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται
πειραματικές μελέτες. Ο Διευθυντής ενημερώνει και
εγκρίνει την διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής
εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την
προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων, όταν δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
του. Κινητά όργανα και συσκευές που παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα-
ραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος, ορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης
εξωτερικού επιστημονικού προσωπικού, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τ.Α/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα. Proslipsis.gr
5. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δι-
καιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν
ή παρήχθησαν στο Εργαστήριο.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Βιβλίο επισκέψεων του Μουσείου του Ανατομείου
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος • Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙ-
ΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ » και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με
το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το
Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved