nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Συγχώνευση εργαστηρίων στο ΑΠΘ

Αθήνα 19.6.2017, 16:33

Συγχωνεύονται τα παρακάτω εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με δύο αποφάσεις του πρύτανη του Ιδρύματος Περικλή Μήτκα.

1. «Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης» και «Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής» σε εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας (Motor Behavior and Adapted Physical Activity)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

2. «Αθλητικής Ψυχολογίας» και «Ανθρωπιστικών Ερευνών» σε εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας-Laboratory of Humanistic Studies and Sport Psychology (LHSSP)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Αριθμ. 23325 (1)
Συγχώνευση των εργαστηρίων: «Μάθησης και
Ελέγχου της Κίνησης» και «Αναπτυξιακής Ιατρι-
κής και Ειδικής Αγωγής» σε εργαστήριο με τίτλο:
«Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προ-
σαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας (Motor
Behavior and Adapted Physical Activity)» στο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α’/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α’/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α’/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/
22-4-2005) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/
22-4-2005),
στ) την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σχετικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ.
Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων
και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυ-
τών».Proslipsis.gr
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/76-9-2011) όπως αυτός ισχύ-
ει.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα
τη Θεσσαλονίκη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 520/20-5-2016).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 41/25-5-2016).
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας για την συγχώνευση των
εργαστηρίων: «Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης» και
«Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής» σε εργα-
στήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς
και Προσαρμοσμένης φυσικής Δραστηριότητας (Motor
Behavior and Adapted Physical Activity)» στο Τμήμα Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής ίδρυσης και λει-
τουργίας, εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 8/5-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης των
εργαστηρίων: «Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης» και
«Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής» σε εργα-
στήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς
και Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας (Motor
Behavior and Adapted Physical Activity)» στο Τμήμα Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης των
εργαστηρίων: «Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης» και
«Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής» σε εργα-
στήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς
και Προσαρμοσμένης φυσικής Δραστηριότητας (Motor
Behavior and Adapted Physical Activity)» στο Τμήμα Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την συγχώνευση των Εργαστηρίων: «Μάθησης και
Ελέγχου της Κίνησης» [Ιδρυτικό: π.δ. 229/24-7-2001,
(ΦΕΚ 175/τ.Α’/1-8-2001), μετονομασία Υ.Α. με αριθμό
51668/Β1/11-8-2003, (ΦΕΚ 1195/τ.Β’/26-8-2003)], «Ανα-
πτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής» [Ιδρυτικό: π.δ.
229/24-7-2001, (ΦΕΚ 175/τ.Α’/1 -8-2001)] και ίδρυση
Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Κινητικής Συμπερι-
φοράς και Προσαρμοσμένης φυσικής Δραστηριότητας
(Motor Behavior and Adapted Physical Activity)» στο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Συγχωνεύονται τα Εργαστήρια: «Μάθησης και Ελέγ-
χου της Κίνησης» [Ιδρυτικό: π.δ. 229/24-7-2001, (ΦΕΚ
175/τ.Α’/1 -8-2001), μετονομασία Υ.Α. με αριθμό 51668/
Β1/11-8-2003 (ΦΕΚ 1195/τ.Β’/26-8-2003)], «Αναπτυξια-
κής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής» [Ιδρυτικό: π.δ. 229/
24-7-2001 (ΦΕΚ 175/τ.Α’/1-8-2001) και ιδρύεται στο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης το εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρμοσμένης φυ-
σικής Δραστηριότητας (Motor Behavior and Adapted
Physical Activity)» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της
ανθρώπινης κίνησης, της κινητικής συμπεριφοράς, της
προπονητικής ατόμων με ειδικές ανάγκες και της ειδικής
φυσικής αγωγής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου
καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρ-
μοσμένης φυσικής Δραστηριότητας (Motor Behavior
and Adapted Physical Activity)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσας.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων σε γνωστικά αντικείμενα που
καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».Proslipsis.gr
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών
με σκοπό την υποβοήθηση δημόσιων και ιδιωτικών
αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών, καθώς και την
ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Την ανάπτυξη δραστηριότητας και τη σύνδεση με
τομείς της κοινωνίας όπως είναι οι σύλλογοι γονέων και κη-
δεμόνων ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, καθώς και αθλητικοί σύλλογοι ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρ-
μοσμένης φυσικής Δραστηριότητας (Motor Behavior
and Adapted Physical Activity)» στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, των
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδα-
κτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από το Τμή-
μα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/21-9-1992), όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) και μπορεί να ανή-
κει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, του
οποίου το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.Proslipsis.gr
viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΦΑΑ στην πανεπιστημιούπολη της Θέρμης Θεσσα-
λονίκης και πιο συγκεκριμένα στον 1o όροφο του κτι-
ρίου των εργαστηρίων (Γυάλινο κτίριο). Το εργαστήριο
έχει εξοπλιστεί με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
για την εκπόνηση πειραματικών μελετών. Για το σκοπό
αυτό, είναι ήδη διαθέσιμα τα παρακάτω συστήματα -
όργανα:
• Ενιαίο σύστημα σύγχρονης λήψης και ανάλυσης βι-
ομετρικών σημάτων κινητικής συμπεριφοράς (VICON)
αποτελούμενο από:
-10 ψηφιακές κάμερες βίντεο (συχνότητα λήψης 100Hz)
-2 δυναμοδάπεδα (Bertec Balance Platforms)
-8 κανάλια ασύρματης (τηλεμετρικής) ηλεκτρομυο-
γραφίας (Noraxon)
-1 σύστημα καταγραφής οφθαλμικής κίνησης
(Dikablis)
• Σύστημα 4 ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων θέσης
(Assension, Flock of Birds)
• Σύστημα αξιολόγησης του οπτικο-κινητικού συντο-
νισμού με οπτικής ανατροφοδότησης (Erbe Balance
System)
• Όργανα καταγραφής Φυσικής Δραστηριότητας (Επι-
ταχυνσιόμετρα RT3)
• Σύστημα αξιολόγησης γραφοκινητικών δεξιοτήτων
(WACOM tablet, Intuos,OASIS software).
• Σύστημα αξιολόγησης ψυχομετρικών ικανοτήτων
και νοημοσύνης WAIS - RNI (Wechsler Adult Intelligence
Scale):
• Πιεσόμετρα Microlife BP AG1-30 (5)
• Πελματογράφος Footchecker 4.0 Setup
• Σπειρόμετρο (φορητό) Micro medical plus
• Vienna Test System (SCHUHFRIED)
• Nicholas manual muscle tester model 01160
(Lafayette Instrument)
• Kinesthesiometer 16014 (1770) (Lafayette Instrument)
• Βαρογνωσία 1 σετ
• HR Analyzer (Polar)
• Heart rate monitor (3) (Polar)
• Polar Vantage NV (2) (Polar)
• Grip-D (Takei Scientific Instruments Co.)
• Ιατρικό κρεβάτι (κρεβάτι εξέτασης)
• Incentive Deep Breath (TRIFLO)
• Diplomat Presameter (Riester)
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού για κάθε
κατηγορία είναι αυτό που προβλέπεται από τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ και την κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Οι ερευνητές του εργαστηρίου που επιθυμούν να χρη-
σιμοποιήσουν τους χώρους του εργαστηρίου κατά τις
απογευματινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο συμπληρώ-
νουν αίτηση στην γραμματεία του εργαστηρίου.
Διεξαγωγή Μετρήσεων
Δικαίωμα χρήσης του εργαστηρίου για την διεξαγωγή
μετρήσεων και χρήσης των οργάνων του εργαστηρίου
έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές που ανήκουν
σε αυτό μετά από αίτηση στην Δ/νση του εργαστηρίου.
Όταν οι μετρήσεις αφορούν την μεταπτυχιακή ή διδα-
κτορική τους διατριβή απαιτείται και η υποβολή της
πρότασης της διατριβής.
Προγραμματισμός Μετρήσεων
Το χρονοδιάγραμμα των μετρήσεων πρέπει να δη-
λώνεται με ακρίβεια στο ημερολόγιο του εργαστηρίου
στο διαδίκτυο (www.google.gr, account: motorcontrol.
auth@gmail.com) και στη γραμματεία του εργαστηρίου
και χωριστά για κάθε όργανο μία εβδομάδα τουλάχιστον
νωρίτερα από την διεξαγωγή τους.
Πριν την υποβολή της αίτησής τους, οι ερευνητές
πρέπει να συμβουλεύονται τον σχετικό πίνακα προ-
γραμματισμού μετρήσεων που υπάρχει αναρτημένος
στο διαδίκτυο (www.google.gr, account: motorcon-trol.
auth@gmail.com).
Το χρονικό πλαίσιο των μετρήσεων για την διεξαγωγή
μίας έρευνας στο πλαίσιο μεταπτυχιακής/διδακτορικής
διατριβής πρέπει να προγραμματίζεται και να δηλώνεται
εγγράφως στη Διεύθυνση του εργαστηρίου τουλάχιστον
ένα μήνα νωρίτερα από την προγραμματισμένη έναρξη
των μετρήσεων.
Μετά την υποβολή της αίτησης και την έγκριση του
Διευθυντή του εργαστηρίου, ο υπεύθυνος του εργαστη-
ρίου συμπληρώνει τις ώρες των μετρήσεων στον πίνακα
προγραμματισμού. Χρήση Οργάνων από ερευνητές που
δεν ανήκουν στο εργαστήριο.
Για την χρησιμοποίηση των οργάνων του εργαστηρίου
από μέλη ΔΕΠ ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν ανή-
κουν σε αυτό απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:
1. Υποβολή γραπτής αίτησης στην Γραμματεία του
Εργαστηρίου.
2. Ύποβολή χρονοδιαγράμματος μετρήσεων.
3. Έγκριση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
4. Οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν την χρήση των
οργάνων (σε περίπτωση που δε την γνωρίζουν, απαιτεί-
ται η εκμάθηση και επίδειξη της λειτουργίας τους από
συνεργάτες του εργαστηρίου).
5. Oι μετρήσεις να γίνονται κατά τις ώρες λειτουργία
του εργαστηρίου.Proslipsis.gr
Τακτοποίηση Οργάνων
Μετά την χρήση τους, τα όργανα θα πρέπει να τακτο-
ποιούνται και να επιστρέφονται στην αρχική τους θέση.
Υποχρεώσεις Ερευνητών προς το Εργαστήριο
Ο κάθε ερευνητής που χρησιμοποιεί όργανο του εργα-
στηρίου είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην εργασία
του ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ή με την
βοήθεια του Εργαστηρίου Κινητικής Συμπεριφοράς και
Προσαρμοσμένης φυσικής Δραστηριότητας.
Έντυπο αίτησης χρήσης εργαστηρίου - οργάνων
Θα δοθεί σε χωριστό αρχείο που θα μπορεί να γίνει
download και να εκτυπωθεί.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984) «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου
και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Κι-
νητικής Συμπεριφοράς και Προσαρμοσμένης φυσικής
Δραστηριότητας» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του,
μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Motor Behavior and Adapted Physical Activity»
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Αριθμ. 23324 (2)
Συγχώνευση των εργαστηρίων: «Αθλητικής Ψυ-
χολογίας» και «Ανθρωπιστικών Ερευνών» σε ερ-
γαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Ανθρωπιστικών
Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας-Laboratory
of Humanistic Studies and Sport Psychology
(LHSSP)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κα-
νονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α’/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α’/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α’/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/
22-4-2005) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/
22-4-2005),
στ) Την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σχετικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ.
Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων
και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών».
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα
τη Θεσσαλονίκη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 520/20-5-2016).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 41/25-5-2016).Proslipsis.gr
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας για την συγχώνευση των
εργαστηρίων: «Αθλητικής Ψυχολογίας» και «Ανθρωπι-
στικών Ερευνών» σε εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο
Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας-
Laboratory of Humanistic Studies and Sport Psychology
(LHSSP)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού του.
7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής ίδρυσης και λει-
τουργίας, εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 8/5-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης
των εργαστηρίων: «Αθλητικής Ψυχολογίας» και «Αν-
θρωπιστικών Ερευνών» σε εργαστήριο με τίτλο: «Ερ-
γαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυ-
χολογίας-Laboratory of Humanistic Studies and Sport
Psychology (LHSSP)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθο-
ρισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης των εργα-
στηρίων: «Αθλητικής Ψυχολογίας» και «Ανθρωπιστικών
Ερευνών» σε εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Ανθρω-
πιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας-Laboratory
of Humanistic Studies and Sport Psychology (LHSSP)»
στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού του.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των Εργαστηρίων: «Αθλητικής Ψυ-
χολογίας» [Ιδρυτικό: π.δ. 165/28-5-1998 [(ΦΕΚ 123/τ.Α’/
11-6-1008)] και «Ανθρωπιστικών Ερευνών» [Ιδρυτικό:
π.δ. 432/28-9-1993, (ΦΕΚ 182/τ.Α’/6-10-1993)] και ίδρυ-
ση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανθρωπιστι-
κών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας-Laboratory of
Humanistic Studies and Sport Psychology (LHSSP)» στο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Συγχωνεύονται τα Εργαστήρια: «Αθλητικής Ψυχο-
λογίας» [Ιδρυτικό: π.δ. 165/28-5-1998 [(ΦΕΚ 123/τ.Α’/
11-6-1008)] και «Ανθρωπιστικών Ερευνών» [Ιδρυτικό:
π.δ. 432/28-9-1993, (ΦΕΚ 182/τ.Α’/6-10-1993)] και ιδρύ-
εται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το εργαστήριο με τίτλο:
«Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής
Ψυχολογίας-Laboratory of Humanistic Studies and Sport
Psychology (LHSSP)» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα
των Ανθρωπιστικών Ερευνών και της Αθλητικής Ψυχολο-
γίας στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού
όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση σκοπιμότητας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί-
ζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητι-
κής Ψυχολογίας-Laboratory of Humanistic Studies and
Sport Psychology (LHSSP)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστη-
ρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων σε γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο και όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας.Proslipsis.gr
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών
με σκοπό την υποβοήθηση δημόσιων και ιδιωτικών
αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών, καθώς και την
ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Την εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση
εκπαιδευτικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητι-
κής Ψυχολογίας-Laboratory of Humanistic Studies and
Sport Psychology (LHSSP)» στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, των
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδα-
κτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από το Τμή-
μα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/21-9-1992), όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α
του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή,
του οποίου το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα αντικείμενα του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσας.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. o συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.
viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε ισόγειο χώρο του
Κτιρίου «Ξενώνες» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης όπου λει-
τουργούσε το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών
τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για χώρο 150 τετρα-
γωνικών μέτρων όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός του
εργαστηρίου.
Στην υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνονται όργανα
μέτρησης ψυχοκοινωνικών μεταβλητών, ερωτηματο-
λόγια, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, online test,
συσκευή face reader, συσκευές μέτρησης του χρόνου
αντίδρασης, συσκευές βιοανάδρασης κ.λπ.
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού για κάθε
κατηγορία είναι αυτό που προβλέπεται από τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ και την κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργά-
νων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984) «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου
και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αν-
θρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Humanistic Studies and Sport
Psychology (LHSSP)» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για
την ξενόγλωσση αλληλογραφία του. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved