nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Μηχανική της Αξιοπιστίας

Αθήνα 19.6.2017, 16:33

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Μηχανική της Αξιοπιστίας» («Reliability Engineering Laboratory») του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 915 (4)
Έγκριση ίδρυσης - Λειτουργίας Εργαστηρίου με
τίτλο «Μηχανική της Αξιοπιστίας» («Reliability
Engineering Laboratory») του Τμήματος Μηχα-
νικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟ Υ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις τον π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
• Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (AΔA:
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/
17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ. Proslipsis.gr
• Την υπ' αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4009/
2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 2 του ν. 4076/2012,
• Το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014, τ. Α΄) και συ-
γκεκριμένα το άρθρο 96 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «...
Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου,
κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή
της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προ-
ϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος...»,
• Το ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄) και συγκε-
κριμένα το άρθρο 80 παρ. 5α αυτού, σύμφωνα με το
οποίο «...Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε Ιδρύ-
ματος....εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το Ίδρυμα
αυτό οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου διατάξεις που αφορούν...τα Εργαστήρια...»,
• Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. το Σχέδιο του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος,
• Το ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992, τ. Α΄) και συ-
γκεκριμένα το άρθρο 4, περιπτ. (γ) και (δ) αυτού -όπως
ισχύει σήμερα- το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και το άρθρο 28
παραγρ. 22 του ιδίου νόμου σύμφωνα με το οποίο: «....
Από το ακαδ. έτος 1993-94 κάθε κλινική ή εργαστήριο
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού
αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο τμήμα.
Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές η Γ.Σ.
του Τμήματος αποφασίζει για τη διαδικασία με την οποία
ανατίθεται η διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου
σε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που στον τομέα ή
στο τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής η διεύθυνση ανα-
τίθεται σε αναπληρωτή καθηγητή....και για το χρονικό
διάστημα που δεν υπάρχει ούτε αναπληρωτής καθηγη-
τής η διεύθυνση ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή....»
Επισημαίνεται ότι στο τέλος της εν λόγω παραγράφου
προστέθηκε με την παραγρ. 5, του άρθρου 12, του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄/16-07-2008), το ακόλουθο εδά-
φιο σύμφωνα με το οποίο: «...Στην περίπτωση αυτή, η
θητεία του διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή
του εργαστηρίου ανατίθεται σε Μέλος Δ.Ε.Π. που έχει
διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον
οικείο τομέα ή στο οικείο τμήμα»,
• Το ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003, τ. Α΄) και συγκε-
κριμένα το άρθρο 13, παραγρ. 22γ αυτού, σύμφωνα με
το οποίο «...Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο
εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής
ή του Μουσείου...»,
• Την απόφαση της υπ' αριθμ. 7/3.5.2017 Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
• Την απόφαση της υπ' αριθμ. 25/25.5.2017 Συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
• Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστηρίου,
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου,
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνει:
την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο
«Μηχανική της Αξιοπιστίας» («Reliability Engineering
Laboratory») του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Μηχανική της Αξιοπιστίας» («Reliability
Engineering Laboratory»). Με ακρώνυμο «RELab».
Το Εργαστήριο «Μηχανική της Αξιοπιστίας»
(«Reliability Engineering Laboratory») εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της μοντελοποίησης της αξιοπιστίας, της
διαθεσιμότητας, της επισκευασιμότητας και της επίδο-
σης συστημάτων σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως
τα τεχνολογικά συστήματα, τα συστήματα παραγωγής,
μεταφορών, διαχείρισης υγείας, και τα πληροφοριακά
και επικοινωνιακά συστήματα. Προωθεί επίσης την βα-
σική έρευνα σε θέματα στοχαστικής μοντελοποίησης
και υπολογιστικές μεθόδους.

Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός
Το Εργαστήριο «Μηχανική της Αξιοπιστίας» («Reliability
Engineering Laboratory») έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχια-
κό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουν προσδιοριστεί
προηγουμένως.
2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συ-
ναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές
και τον κανονισμό έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3. Τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων,
μελετών κ.λπ. η οποία θα συμβάλει στη ανάπτυξη της
χώρας.
4. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της Ελλάδος και της Αλλοδαπής εφόσον οι επι-
στημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
5. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
σχολείων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). Proslipsis.gr
7. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς,
ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να συμβά-
λει στη μελέτη και στη λύση σημαντικών προβλημάτων
τους.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως
το Εργαστήριο «Μηχανική της Αξιοπιστίας» («Reliability
Engineering Laboratory») είναι τα ακόλουθα επιστημο-
νικά αντικείμενα: Ανάλυση Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας
και Επισκευασιμότητας Συστημάτων, Ανάλυση Επίδοσης
Συστημάτων, Ανάλυση Κινδύνων, μέθοδοι Monte Carlo
στην Αξιοπιστία και Ασφάλεια Συστημάτων, Δυναμική
Αξιοπιστία, Μπαύεσιανές Μέθοδοι, Αναγνώριση Σφαλ-
μάτων και Διάγνωση, Αξιοπιστία Πολύπλοκων Τεχνολο-
γικών Συστημάτων, Αξιοπιστία Συστημάτων Παραγωγής
Ενέργειας, Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων Παραγωγής
Ενέργειας, Συντήρηση Συστημάτων Παραγωγής Ενέργει-
ας, Αξιοπιστία Λογισμικού, Αξιοπιστία Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αξιοπιστία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Υγείας, Αξιοπιστία Διαχείρισης
Μαζικών Δεδομένων (Big Data), Αναζωογόνηση Λογισμι-
κού, Αξιοπιστία Κατανεμημένων Συστημάτων, Αυτόνομα
Υπολογιστικά Συστήματα (Autonomic Computing), Αυ-
τοθεραπευόμενα Υπολογιστικά Συστήματα (Self-healing
Computing Systems), Παρακολούθηση - Πρόγνωση - Μέ-
θοδοι Διαχείρισης Υγείας, Στατιστική Εκτίμηση Δεικτών
Αξιοπιστίας, Μοντελοποίηση της Ασφάλειας Πληροφο-
ριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μοντελοποί-
ηση της Προληπτικής Συντήρησης και Βελτιστοποίηση,
Ανάλυση Αξιοπιστίας Συστημάτων Υγείας, Ανάλυση Αξι-
οπιστίας Συστημάτων Μεταφορών, Αξιοπιστία, Απόδο-
ση και Ασφάλεια «Πράσινων Συστημάτων», Συστήματα
Διαχείρισης Ασφάλειας, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Αξιοπιστίας, Έλεγχος Κινδύνου σε Σύνθετο Περιβάλλον,
Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, Μείζων
Καταστροφές και Δημόσια Υγεία, Αντίληψη Κινδύνου
και Επικοινωνία, Αξιοπιστία Ανθρώπινου Παράγοντα
και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διερεύνηση
Ατυχημάτων και Συμβάντων, Διαδικασίες Συστημάτων
Ασφαλείας στις Μεταφορές, Ανάλυση αξιοπιστίας συ-
στημάτων προσθετικής κατασκευής προϊόντων (additive
manufacturing), Στοχαστική Μοντελοποίηση, Υπολογι-
στικές Μέθοδοι, Ειδικά θέματα Ποιότητας, Πιθανοθεω-
ρητικά Μοντέλα, Θεωρία Ουρών, Στοχαστικές Έρευνες
στις Επιχειρησιακές Έρευνες, Βελτιστοποίηση Μηχανών
Αναζήτησης, Βελτιστοποίηση Δικτυακών Τόπων, Εφαρ-
μογή Μοντέλων και Μεθόδων Αξιοπιστίας στη Χρηματο-
οικονομική Μηχανική και παρεμφερή αντικείμενα στον
ευρύτερο ερευνητικό χώρο.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο «Μηχανική της Αξιοπιστίας»
(«Reliability Engineering Laboratory») στελεχώνεται από
τα μέλη ΔΕΠ, Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους και μέλη
ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκη-
σης που το γνωστικό και ερευνητικό τους αντικείμενο
εμπίπτει στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, καθώς
και από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ και
άλλους επιστήμονες που τοποθετούνται, μετατάσσονται
ή αποσπώνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα:
1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχι-
ακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
2. Υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την τήρησή του.
3. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό.
4. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
5. Μεριμνά για την απόκτηση και κατανομή του εξο-
πλισμού και των χώρων των εγκαταστάσεων του Εργα-
στηρίου.
6. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό.
7. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο απολο-
γισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστη-
ρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Ύλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στη διεύθυνση:
Κουντουριώτου 41, (κωδικός χώρου 18-3-02), στις εγκα-
ταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Ωστόσο,
μπορεί να παραχωρείται στο Εργαστήριο και κάθε άλλος
χώρος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που κρίνεται απαραί-
τητος για τη διεξαγωγή του έργου και την εκπλήρωση
της αποστολής του εργαστηρίου.
Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα στην Ελ-
ληνική και Αγγλική με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το
ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται και
εγκρίνει την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο
Εργαστήριο.
3. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του
Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από το προσωπικό και
τους συνεργάτες του Εργαστηρίου. Η χρήση των χώρων,
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού από το λοιπό
προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα γίνεται μόνον
κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διευθυντή και εφόσον δεν
παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
4. Μετά από εισήγηση του Διευθυντή στη Συνέλευση του
Τμήματος είναι δυνατή η απασχόληση, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις, διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών
αναγνωρισμένου κύρους, για την ενίσχυση των διδακτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
5. Μετά από εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια
όργανα είναι δυνατή η διοικητική και γραμματειακή υπο-
στήριξη του Εργαστηρίου να ανατίθεται σε μέλος του
Διοικητικού Προσωπικού ή ΕΤΕΠ ή άλλης κατηγορίας
προσωπικού, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο Ερευνητικών Προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 6 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved