nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Προπτυχιακής και Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Αθήνα 19.6.2017, 16:48

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Προπτυχιακής και Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 17251 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Εργαστήριο Προπτυχια-
κής και Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευ-
σης στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας.

Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Proslipsis.gr
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 έως και 4 του ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Α΄/
4-12-2009).
2. Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258 Α΄/
8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 Α΄).
3. Την παρ. 5α του άρθρου 60 του ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. 195 Α΄ 6-9-2011).
4. Το π.δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132 Α΄/5-6-2013).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά-
δας (αρ. συνεδρίασης 4/1-03-2017 Θέμα 3ο).
6. Το φάκελο του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Προπτυχι-
ακής και Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στο
Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας στα γνωστικά αντικείμενα της προπτυ-
χιακής, μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
στη Νοσηλευτική, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο» όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτι-
κής Ελλάδας στην αριθμ. 09/12-05-2017 συνεδρίασή της.
7. Την εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλά-
δας για την ίδρυση Εργαστηρίου «Εργαστήριο Προπτυχι-
ακής και Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στο
Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας στα γνωστικά αντικείμενα της προπτυ-
χιακής, μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
στη Νοσηλευτική, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο».
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο
προϋπολογισμός του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
• την Ίδρυση του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Προπτυχι-
ακής και Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στο
Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας».
• την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, τα αντι-
κείμενα έρευνας του και τους σκοπούς του, σύμφωνα με
τα παρακάτω.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Εργαστήριο Προπτυχιακής και Συνεχιζόμενης
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών
διδασκαλίας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στα
γνωστικά αντικείμενα της προπτυχιακής, μεταπτυχιακής
και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική, σε
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Αποστολή
Η λειτουργία του Εργαστηρίου αποσκοπεί:
1. Στην υποστήριξη και κάλυψη εκπαιδευτικών ανα-
γκών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, κα-
θώς και των αναγκών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού.
2. Στη διεξαγωγή ανασκοπικών και ερευνητικών με-
λετών, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών προγραμμάτων. Proslipsis.gr
3. Στην παραγωγή νέας, τεκμηριωμένης βάσει έρευ-
νας, γνώσης και στη διάχυση της μέσω δημοσιεύσεων
σε επιστημονικά περιοδικά, συγγραφής επιστημονικών
συγγραμμάτων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συ-
νέδρια / ημερίδες.
4. Στην ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδι-
ωτικούς οργανισμούς παροχής φροντίδας υγείας, κα-
θώς και με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα
και επιστημονικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, με συναφή ενδιαφέροντα.
5. Στην ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας, βάσει
του ν. 4310/2014, μέσω της συνεργασίας τόσο με άλλα
τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας όσο και με τμήματα
άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
6. Στη διασφάλιση πιστοποιημένης εκπαίδευσης και
στην παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης, αυτοδύνα-
μα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή ακαδημαϊκά
ιδρύματα.
7. Στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης και
προαγωγής του θεωρητικού υποβάθρου, των κλινικών
δεξιοτήτων και του δυναμικού πραγματοποίησης έρευ-
νας του νοσηλευτικού προσωπικού.
8. Στην υποστήριξη της διοργάνωσης επιστημονικών
συνεδρίων και ημερίδων νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Αντικείμενο Έρευνας
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργα-
στήριο περιλαμβάνουν τους εξής:
1. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μεθόδων διδα-
σκαλίας, με έμφαση στη χρήση σύγχρονων τεχνικών
(πολυμέσα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
2. Αναγνώριση ανασταλτικών παραγόντων της μάθη-
σης και διαμόρφωση παρεμβάσεων για την προαγωγή
της εκπαίδευσης.
3. Διερεύνηση στάσεων των φοιτητών σε θέματα εκ-
παίδευσης και επίδραση αυτών στα μαθησιακά αποτε-
λέσματα.
4. Αξιολόγηση προτεραιοτήτων της προπτυχιακής
εκπαίδευσης και προσαρμογής του προγράμματος
σπουδών στις απαιτήσεις του σύγχρονου νοσηλευτικού
επαγγέλματος.
5. Ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών προσομοίωσης
στο εργαστήριο.
6. Αξιολόγηση στόχων, προγραμματισμού, υλοποίησης
και δυσχερειών της κλινικής εκπαίδευσης.
7. Συστηματική ανασκόπηση της σύγχρονης έρευ-
νας σε θέματα διδασκαλίας, με σκοπό τη διαμόρφωση
εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πα-
ρεμβάσεων.
8. Αξιολόγηση αναγκών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
νοσηλευτικού προσωπικού και σχεδιασμός εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων.
9. Αξιολόγηση και σχεδιασμός προγραμμάτων αγωγής
υγείας και συμβουλευτικής των ασθενών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
a. Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας. Proslipsis.gr
b. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του
Τμήματος Νοσηλευτικής, των οποίων το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση Εργαστηρίου - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή, ο
οποίος είναι μέλος Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή
του Αναπληρωτή Καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού
αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009. Ο Διευ-
θυντής Εργαστηρίου ορίζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος με τριετή θητεία. Η θητεία
του Διευθυντή Εργαστηρίου μπορεί να ανανεωθεί μετά
τη λήξη της.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4009/
2011:
a. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου, μεριμνώντας για τη διατήρηση της καλής
κατάστασης και την κατανομή των χώρων του.
b. Μεριμνά για θέματα οικονομικής διαχείρισης του
Εργαστηρίου.
c. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
d. Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου,
ως προς τις υποδομές, εξοπλισμό, αναλώσιμα υλικά και
άλλες προμήθειες.
e. Υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ομα-
λή λειτουργία του Εργαστηρίου, καθώς και πιστοποιητι-
κά λειτουργίας, προδιαγραφών και τεχνικών εκθέσεων
προς τρίτους.
3. Το Διευθυντή Εργαστηρίου επικουρεί στο έργο του
η Συντονιστική Επιτροπή του Εργαστηρίου, η οποία απο-
τελείται από τρία (3) μέλη του προσωπικού του Εργαστη-
ρίου και ορίζεται με τριετή θητεία από την Προσωρινή
Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του
Διευθυντή Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου
ορίζει ένα εκ των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής
ως Αναπληρωτή Διευθυντή Εργαστηρίου για ένα (1)
ακαδημαϊκό έτος.
4. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει την ευθύνη για την
εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμο-
νή προσωπικού, φοιτητών και τυχόν επισκεπτών στους
χώρους του, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των παρευρι-
σκόμενων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από φθορές.
5. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου καθορίζει τις προτεραιό-
τητες στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων εντός των
πλαισίων της αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία - Τηρούμενα Βιβλία
a. To Εργαστήριο στεγάζεται σε εργαστηριακό χώρο
στο Ισόγειο του Κτιρίου Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, στον οποίο θα τοποθετηθεί σχετική πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
b. To Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και εκτελεί
εργασίες τεχνικής υποστήριξης της προπτυχιακής και
μεταπτυχιακής διδασκαλίας, καθώς και υλοποίησης
ερευνητικού προγραμματισμού.
c. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου μπορεί να αναθέτει με
ευθύνη του σε μέλος του προσωπικού του Εργαστηρίου
καθήκοντα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
του Εργαστηρίου.
d. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι-
βλίο που προβλέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,
ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του.

Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Τα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά προγράμματα που
αναλαμβάνει.
2. Δωρεές, επιχορηγήσεις ή κληροδοτήματα.
3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατ' αναλογία
με τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 (Α΄53).
4. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από ελλη-
νικούς ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τα έσοδα από την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησί-
ας των αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων.

Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων - Κρατήσεις
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου, από
οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, θα έχει ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), σύμφωνα με
τον κανονισμό του. Proslipsis.gr
2. Τα έσοδα από κάθε έργο, μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και αφού
καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον
προϋπολογισμό των έργων σύμφωνα με τον Οδηγό
Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., μαζί με άλλα έσοδα που
προκύπτουν από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προ-
σφορές κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της
υποδομής και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου, ώστε
να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 30 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved