nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία του Εργαστηρίου Γάλακτος του ΑΠΘ

Αθήνα 10.7.2017, 23:12

Σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του» μετονομάζεται το «Εργαστήριο Γάλακτος» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση του πρύτανη του Ιδρύματος Περικλή Μήτκα.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ.: 25653 (5)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Γάλακτος» του
Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζω-
ικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε « Εργαστήριο Ασφάλειας και
Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του»
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/ 24-11-1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την περ. γ' της παρ.
22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/
10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α΄/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, με-
ταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση,
μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση
σφάλματος με το ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11-6-2013).
4. Τη με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λ.π. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 537/10-5-2016).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 35/10-5-2016).
7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και,
7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας μετονομασίας του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Γαλακτοκομίας» του
του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής
Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας
του Γάλακτος και των Προϊόντων του».
9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την μετονομασία του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Γαλακτοκομίας» του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
«Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος
και των Προϊόντων του». Proslipsis.gr
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την μετονομασία του εργαστηρί-
ου με τίτλο: « Εργαστήριο Γαλακτοκομίας» του Τομέα
Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσε-
ως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος
και των Προϊόντων του».
11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Γαλακτοκομίας» (Ιδρυτικό: π.δ. 490 /15-12-1987, ΦΕΚ 227/
τ.Α΄/23-12-1987) του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας
Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Ασφάλει-
ας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του»,
και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.

Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Μετονομάζεται το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Γαλακτοκομίας» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας σε «Εργαστήριο Ασφάλει-
ας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του»,
το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
α) Διδασκαλίας: Η χημική σύσταση του αγελαδινού,
πρόβειου, γίδινου και γυναικείου γάλακτος. Οι φυσικές
και διαθρεπτικές ιδιότητες του γάλακτος. Η μικροβιολο-
γία και οι κυριότερες ζυμώσεις του γάλακτος. Οι παθο-
γόνοι μικροοργανισμοί και οι τοξικές ουσίες που μπορεί
να βρεθούν στο γάλα και τα προϊόντα του. Ο ποιοτικός
έλεγχος (χημικός, μικροβιολογικός) και προδιαγραφές
του νωπού γάλακτος. Η υγιεινή και τεχνολογία της πα-
ραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εφαρμογή συ-
στημάτων ανάλυσης κινδύνου (HACCP) στην παραγωγή
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η υγιεινή των
εργοστασίων επεξεργασίας του γάλακτος. Η δειγματο-
ληψία και ο επίσημος έλεγχος του γάλακτος και των γα-
λακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.
β) Έρευνας: Η μελέτη και περιγραφή της συμπεριφο-
ράς παθογόνων βακτηρίων σε γάλα και γαλακτοκομικά
προϊόντα. Επιλογή και χρήση οξυγαλακτικών καλλιερ-
γειών σε ζυμούμενα προϊόντα γάλακτος. Ανάπτυξη με-
θόδων για τον προσδιορισμό κατάλοιπων κτηνιατρικών
φαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών στο γάλα και τα
προϊόντα του. Βιοαποδόμηση κτηνιατρικών φαρμάκων
και άλλων χημικών ουσιών από οξυγαλακτικά βακτήρια
και άλλους μικροοργανισμούς. Απομόνωση και μορι-
ακή ταυτοποίηση ωφέλιμων, αλλοιογόνων ή παθογό-
νων βακτηρίων και ζυμοειδών μυκήτων από γάλα και
γαλακτοκομικά προϊόντα. Μελέτη της οξείδωσης των
λιπιδίων και των πρωτεϊνών καθώς και της σύνθεσης
των λιπαρών οξέων κατά την παραγωγή και συντήρηση
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται μετά επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός
Το «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλα-
κτος και των Προϊόντων του» του Τομέα Υγιεινής και
Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμή-
ματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας έχει
ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
Κτηνιατρικής και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο. Proslipsis.gr
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τλ.) σε
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
10. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και τη μεταβί-
βαση της νέας γνώσης στους προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές.
11. Την ανάπτυξη συνεργασίας με Δημόσιες Υπηρεσίες
για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη συνεργα-
σία με μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και παρασκευής
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
«Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και
των Προϊόντων του» είναι τα επιστημονικά αντικείμενα
διδασκαλίας και έρευνας όπως αναφέρονται στο άρθρο
1 της παρούσης.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κτηνια-
τρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του Διοικητικού Προσω-
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από τον Το-
μέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προε-
λεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής και θα πρέπει να
διαθέτει επιστημονικό έργο, ικανό μέρος του οποίου
να τελεί σε άμεση σχέση με τα ερευνητικά και διδακτικά
αντικείμενα του εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με τη διαδικα-
σία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α΄/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ-
γαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό και υπογραφή κάθε εξερχόμενού του
εγγράφου.
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη
του Α.Π.Θ., στο δεύτερο όροφο της νέας πτέρυγας του
κτηρίου του Τμήματος Κτηνιατρικής. Το Εργαστήριο είναι
κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να εξυπηρετεί τις εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικεί-
μενα που καλύπτονται από τα μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που το στελεχώνουν.
Στους χώρους του εργαστηρίου τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονι-
σμό Λειτουργίας του ΑΠΘ. Στους χώρους εγκατάστασης
τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου
και της κάθε εργαστηριακής μονάδας.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. Proslipsis.gr
β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α').
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του οικεί-
ου εργαστηρίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και,
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- βαθμολόγιο φοιτητών,
- βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
- βιβλίο μεταβολών προσωπικού και,
-πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις και κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ασφά-
λειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων
του» ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Αυτός
ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος
που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Ερ-
γαστήριο.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Κτηνιατρικής
και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσ-
σα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved