nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής

Αθήνα 10.7.2017, 23:18

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and Leisure Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εγκρίνει με απόφασή του ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ.: 25651 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Ανα-
ψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
στ) Την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Ερ-
γαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων
και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών
αυτών».
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 41/25-05-2016). Proslipsis.gr
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα
τη Θεσσαλονίκη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 520/20-5-2016).
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και,
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας για την ίδρυση του εργα-
στηρίου με τίτλο: « Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού,
Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and
Leisure Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθο-
ρισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία, μετονομασία, κατάργηση εργαστηρίων -
κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 8/5-7-2016)
για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ)-
(Sport, Tourism and Leisure Management)» στο Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρι-
σμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ)- (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διοί-
κησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής, (ΔΑΤΑ» -
(Sport, Tourism and Leisure Management)» στο Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση- Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Εργαστήριο με
τίτλο «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού
και Αναψυχής (ΔΑΤΑ) - (Sport, Tourism and Leisure
Management)» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες των παρακάτω γνωστικών αντι-
κειμένων:
- Διοίκηση Αθλητισμού,
- Αθλητικού Τουρισμού,
- Αθλητισμού Αναψυχής,
- Μαζικού Αθλητισμού και
- Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί-
ζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού
και Αναψυχής, (ΔΑΤΑ)- (Sport, Tourism and Leisure
Management)» έχει ως αποστολή:
Α) Στην εκπαίδευση:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήμα-
τος σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα
του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμμα-
τος σπουδών.
Β) Στην έρευνα:
2. Τη δημοσίευση σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελλη-
νικά περιοδικά εργασιών σε θέματα που εμπίπτουν στα
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με συ-
ναφή κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδα-
πής και αλλοδαπής. Proslipsis.gr
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
6. Την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά προγράμ-
ματα, τα οποία προκηρύσσονται (εθνικά ή ευρωπαϊκά)
σε άξονες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τουρισμό
και την αναψυχή.
Γ) Στην Οικονομία:
7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4- 1984'): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
Δ) Στην Κοινωνία:
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Τη συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
προκειμένου να αναπτυχθεί ο αθλητισμός αναψυχής και
να σχεδιαστούν προγράμματα αθλητικού τουρισμού.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού
και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, των
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδα-
κτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από το
Τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή, του οποίου το γνωστικά αντικείμενο και τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα που εμπίπτουν στα γνω-
στικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσ-
διορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
ii. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του.
iii. Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
iv. Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό.
ν. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου.
vi. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο.
νii. Η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου. Proslipsis.gr
viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε ισόγειο χώρο του Τμή-
ματος του Κτιρίου «Ξενώνες» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του έργου του και
συγκεκριμένα σε χώρο 16 τετραγωνικών μέτρων.
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και υγιει-
νής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ. Στους χώρους εγκατάστασης το-
ποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου και
της κάθε εργαστηριακής μονάδας.
Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε-
σιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βαθμολόγιο φοιτητών.
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
- Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διοίκη-
σης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ) και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα
«Sport, Tourism and Leisure Management» χρησιμοποιεί
το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος Proslipsis.gr
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved