nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μουσείο Οδοντιατρικής ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα 21.7.2017, 23:46

Μουσείο Οδοντιατρικής ιδρύεται στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας τοου Πανεπιστημίου Αθηνών, με απόφαση του πρύτανη του Ιδρύματος Μελέτιου - Αθανάσιου Δημόπουλου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 415 (5)
Ίδρυση Μουσείου Οδοντιατρικής στο Τμήμα Οδο-
ντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και έγκρι-
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο άρθ.
80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016.
2. Τις από 17-5-2017 και 30-4-2015 αποφάσεις της Πα-
νεπιστημιακής Συγκλήτου. Proslipsis.gr
3. Την από 3-3-2015 απόφαση της Κοσμητείας της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας.
4. Τις από 15-10-2014 και 9-2-2017 αποφάσεις της Γε-
νικής Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής.
5. Το γεγονός ότι το Μουσείο Οδοντιατρικής θα λει-
τουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βα-
ρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχο-
ρήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών «Μουσείο Οδοντιατρικής» το οποίο
καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της
Σχολής αυτής.

Άρθρο 2
Αποστολή
1. Το Μουσείο Οδοντιατρικής έχει ως αποστολή:
α) την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πα-
νεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
β) την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας,
γ) τη μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης
γνώσης στην Πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και γενι-
κότερα στην ευρύτερη κοινωνία,
δ) τη συνεργασία με συγγενείς οργανισμούς του εσω-
τερικού ή του εξωτερικού,
ε) τη διάσωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου
του Τμήματος, όπως και τη δημιουργία-ανάπτυξη δρα-
στηριοτήτων για τη συντήρηση του υλικού σε ανάλογα
Εργαστήρια,
στ) τη συλλογή, διάσωση και ανάδειξη παλαιών εργα-
λείων, συσκευών, υλικών και οδοντιατρικών μονάδων,
ζ) τη χρησιμοποίηση του μουσειακού υλικού για μασή-
ματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου,
η) την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, τοπικών ή περιφερειακών προγραμμάτων
και άλλων εκδηλώσεων που κρίνεται ότι βοηθούν στη
διάδοση της γνώσης της σχετικής με το αντικείμενο του
Μουσείου.
2. Για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων σκοπών το
Μουσείο:
α) Δημιουργεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές συλλογές,
που περιλαμβάνουν την Ιστορία του Τμήματος Οδοντι-
ατρικής, την εξέλιξη της Οδοντιατρικής στην Ελλάδα,
αλλά και την εξέλιξη της Οδοντιατρικής σε παγκόσμιο
επίπεδο. Το εν λόγω υλικό διατηρείται σε ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους φύλαξης/επίδειξης, αλλά και σε ηλε-
κτρονική μορφή στον ιστότοπο του Μουσείου,
β) δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
αρχειοθέτηση, διατήρηση και ηλεκτρονική φύλαξη του
έντυπου υλικού του Μουσείου και του Ιστορικού Αρχείου
τόσο του υλικού που έχει παραχθεί στο παρελθόν και
θεωρείται ήδη αρχειακό, όσο και του τρέχοντος υλικού
που παράγεται στη συγχρονία και που θα καταστεί αρ-
χειακό στο μέλλον.
3. Οι συλλογές του Μουσείου Οδοντιατρικής, δύνανται
να κατατάσσονται σε θεματικές περιοχές. Ο αριθμός των
θεματικών περιοχών μπορεί να αυξήσει με εισήγηση του
Διευθυντή του Μουσείου. Proslipsis.gr
Πρωταρχική υποχρέωση είναι η διατήρηση της
καλής κατάστασης της συλλογής του Μουσείου που
περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών
αποθήκευσης και έκθεσής της. Η τεκμηρίωση αφο-
ρά στη συμβατική και μηχανογραφημένη διαδικασία
συλλογής, οργάνωσης, αποθήκευσης και διακίνησης
του πληροφοριακού υλικού, που σχετίζεται με την
ταυτότητα και την επιστημονική μελέτη του υλικού
του Μουσείου.
Η διαχείριση της συλλογής σκοπεύει στη συστηματι-
κή διατήρηση, χρήση, έκθεση και ανάπτυξη του υλικού,
καθώς και των σχετικών πληροφοριών.

Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από κα-
θηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οδοντιατρικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που το γνωστικό αντικείμενο της δέσης που κατέχουν εί-
ναι αντίστοιχο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του
Μουσείου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή άλλους
επιστήμονες (κατόχους διδακτορικών) τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα των οποίων προάγουν τους σκοπούς τους
Μουσείου, καθώς και από μέλη του διοικητικού προσω-
πικού, που κατανέμονται στο Μουσείο με τη διαδικασία
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
2. Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου
ορίζονται από τον Διευθυντή.
3. Η λειτουργία του Μουσείου επικουρείται και με προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι
εργάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή
του Μουσείου.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το Μουσείο Οδοντιατρικής διευθύνεται από καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο προς αυτό του Μουσεί-
ου, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Ο Διευθυντής του Μουσείου Οδοντιατρικής έχει την
ευθύνη για τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του
Μουσείου. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που
ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και επιπλέον:
α ) Συντονίζει και εποπτεύει το έργο του Μουσείου
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας και μεριμνά
για την τήρησή του
γ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη
συμμετοχή του Μουσείου σε συναφείς εκδηλώσεις
δ) Εποπτεύει το προσωπικό του Μουσείου και ορίζει
τον επιστημονικό υπεύθυνο καθώς και υπεύθυνους για
κάδε άλλη δραστηριότητα. Proslipsis.gr
ε ) Ορίζει τον υπεύθυνο της Ιστοσελίδας του Μουσείου
ο οποίος μπορεί να είναι ενεργό ή και μέλος ΔΕΠ που
έχει αφυπηρετήσει
στ) Ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση, καθώς
και τον εξοπλισμό του Μουσείου
ζ) Τηρεί τη σχετική αλληλογραφία, υπογράφει κάθε
εξερχόμενο έγγραφο και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατί-
θενται σ' αυτόν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Μουσείο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο εντός του Τμήματος Οδοντιατρι-
κής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
2. Οι ημέρες, οι ώρες λειτουργίας του Μουσείου και
οι λοιπές δραστηριότητες καθορίζονται με απόφαση
του Διευθυντή.
3. Η επιστημονική μελέτη του υλικού του Μουσείου
επιτρέπεται στους καθηγητές, στους Λέκτορες και στους
φοιτητές, μετά από έγκριση του Διευθυντή.
4. Οι τυχόν εμπορικές δραστηριότητες του Μουσείου
(πώληση φωτογραφιών, αντιγράφων, διαφήμιση κ.λπ.)
πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι δε θέτουν
σε κίνδυνο το υλικό της συλλογής.

Άρθρο 6
Έσοδα
Το Μουσείο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος. Συγκριμένα
τα έσοδα του Μουσείου Οδοντιατρικής θα προέρχονται
από τους πόρους του Τμήματος Οδοντιατρικής, τις ειδι-
κές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργα-
νισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή
φυσικά πρόσωπα από τις κληρονομιές, τις δωρεές και
τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς
του Μουσείου Οδοντιατρικής. Τα έσοδα προέρχονται
επίσης από τις πρόσθετες επιχορηγήσεις από ερευνητικά
προγράμματα, από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, από
πωλούμενα είδη (εκδόσεις, διαφάνειες, φωτογραφίες,
κ.λπ.), καθώς και από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα
με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία Proslipsis.gr
Για τις ανάγκες του Μουσείου Οδοντιατρικής, τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερ-
χομένων-εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να
τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved