nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αθήνα 21.7.2017, 23:56

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΚΕΠΠΕΑ) και με τη διεθνή ονομασία «Centre for European Policy and Regional Development» (CEPRED) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 9410 (1)
Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Κέ-
ντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης» (ΚΕΠΠΕΑ) και με τη διεθνή ονομα-
σία «Centre for European Policy and Regional
Development» (CEPRED) του Τμήματος Πολιτι-
κής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του
εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α΄/1973) περί καθο-
ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέ-
ντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ. Α΄/
1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανε-
πιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), το
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Την αριθμ. Φ.120.61/10/11490/Β2/28.01.2013
διαπιστωτική υπουργική πράξη για τη συγκρότηση
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/
τ. ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄/
17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστω-
τικές πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013,
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/
τ. Β΄/12.08.2013). Proslipsis.gr
4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 5 του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/τ. Α΄/8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ. Α΄)
με το οποίο «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των
Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνα-
νται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή
του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Ιδρύματος…».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄, σύμφωνα με
την οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία
υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό
του ιδρύματος.».
7. Το άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β), του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ τ Α΄ 195/2011), το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2015 και
την αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-
Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώ-
νεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8. Τις αποφάσεις αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 617/
08-03-2016) και 07/06-03-2017 (ΦΕΚ 979 τ. Β΄/ 23.3.2017),
περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς ανα-
πλήρωσης του Πρύτανη.
9. Την αριθμ. 11119/01-09-2016 πράξη συγκρότησης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέχον
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254/τ. Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότη-
ση αυτού εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
11. Το αριθμ. 8062/16-06-2017 έγγραφο της Γραμμα-
τέως του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης Ουρανίας Κορναράκη.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της 164ης/14-06-2017
συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
σχετικά με την έγκριση ίδρυσης του εν λόγω εργαστηρίου.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 372η/Ακαδ.4ο/22-06-2017 συνεδρίασή
της, σχετικά με το παρόν θέμα.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
α) Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ευρωπα-
ϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΚΕΠΠΕΑ)
και με τη διεθνή ονομασία «Centre for European Policy
and Regional Development» (CEPRED) του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κρήτης και
β) τον Εσωτερικό Κανονισμό του προαναφερόμενου
εργαστηρίου, ο οποίος αποτελείται από 10 άρθρα και
έχει ως ακολούθως:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ερ-
γαστήριο με την ονομασία «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΚEΠΠΕA) και με
την διεθνή ονομασία «Centre for European Policy and
Regional Development» (CEPRED). Κύριος σκοπός του
Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει ένα φορέα διεξαγω-
γής έρευνας και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης
στα πεδία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της
αποτίμησης διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών
πολιτικών. Ταυτόχρονα έχει στόχο την ενίσχυση της συ-
νεργασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη με διεθνείς
οργανισμούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ανατολική
Μεσόγειο. Το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου εκτείνεται στην εξέταση των συστημικών
παραμέτρων, των δομών, των δρώντων και των θεσμι-
κών διευθετήσεων και πολιτικών φαινομένων σε διεθνι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τη διασύνδεση
των θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης με ευρύτερες
διεθνικές διαδικασίες και δημόσιες πολιτικές. Στο πλαί-
σιο της παρακολούθησης των εξελίξεων στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου και της ανάπτυξης πρωτο-
βουλιών για την αξιοποίησή τους, ιδιαίτερη προσπάθεια
θα καταβληθεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προ-
γραμμάτων σε τομείς που αφορούν περισσότερο άμεσα
στην περιφέρεια Κρήτης και το όμορο γεωοικονομικό
περιβάλλον της Μεσογείου, με έμφαση στα ζητήματα
διακυβέρνησης, ασφάλειας, μετανάστευσης, εκπαίδευ-
σης, πολιτισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας, επενδύσεων,
εμπορίου, υπηρεσιών, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας
και βιώσιμης ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Πολιτικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης διέπεται από τον εσωτερι-
κό κανονισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στα επόμενα
άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή
1. Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτι-
κής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα της δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσ-
διορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή
βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την επιστημονική συνεργασία με διεθνείς οργανι-
σμούς, κρατικούς φορείς και μη-κυβερνητικές οργανώ-
σεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα που εντάσ-
σονται στις δραστηριότητες του εργαστηρίου.
ε) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμι-
ναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ενη-
μέρωση του προσωπικού του Τμήματος, αλλά και άλλων
Τμημάτων και Σχολών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής. Proslipsis.gr
στ) Την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
για γενικότερα διεθνή θέματα και την εξυπηρέτηση των
διαφόρων κοινωνικών αναγκών σε πεδία στα οποία ειδι-
κεύεται και δραστηριοποιείται το εργαστήριο.
ζ) Την οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και
ειδικών αρχείων, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας
δεδομένων. Στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Επι-
στήμης και ειδικότερα του εργαστηρίου προβλέπεται να
λειτουργήσει παρατηρητήριο που θα έχει ως σκοπό τη
συντήρηση της τράπεζας δεδομένων του εργαστηρίου
και τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της.
η) Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρ-
τισης στα θέματα δραστηριότητάς του σε δημόσιους
ή/και ιδιωτικούς φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).
θ) Το εργαστήριο παράλληλα με την ερευνητική του
δραστηριότητα, θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική
λειτουργία. Θα μπορεί να λειτουργεί ως «Θερινό Πανε-
πιστήμιο».
2. Το έργο του εργαστηρίου διακρίνεται σε εκπαιδευ-
τικό και ερευνητικό:
α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευ-
ση των φοιτητών, η οποία επιτελείται από το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών.
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση μελε-
τών από τους καθηγητές και λέκτορες, που είναι μέλη
του εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους
καθηγητές και λέκτορες ή ερευνητές.

Άρθρο 4
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται από
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-
μης της Σχολής Κοινωνικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από εξωτερικούς
συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια στα αντικείμενα
που ασχολείται το Εργαστήριο.
2. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των καθηγητών και
λεκτόρων, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και των μελών του
Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πα-
νεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών
με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου,
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυ-
χιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του για τις διδακτικές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή
του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-
μης σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση
των εσόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή των χώ-
ρων του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, καθώς
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, που ορίζεται επίσης
κατά την ανωτέρω διαδικασία, μεριμνά για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του Εργαστηρίου, στο πλαίσιο των απο-
φάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων
διοίκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στο οποίο
λειτουργεί το Εργαστήριο και αναλαμβάνει τη λειτουργία
του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστη-
μίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό που
είναι αναγκαίοι για τη διενέργεια των μαθημάτων, των
εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, καθώς και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και
το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό,
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτη-
τών, επισκεπτών) στους χώρους που τηρούνται ειδικοί
κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως
άνω μηχανημάτων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.
4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα – Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νο-
μικά ή φυσικά πρόσωπα, από συμμετοχή σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, από εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, από διάθεση
ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, από
κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες, παραχωρήσεις και
από κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς
το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του Εργα-
στηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο
σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης,
από κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευ-
νητικά προγράμματα και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλο-
γος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομέ-
νων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που κρίνεται
απαραίτητο.

Άρθρο 9
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Κέντρο Ευρωπαϊ-
κής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης».
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και στον εσωτερι-
κό «Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το
αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Proslipsis.gr
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 11 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved