nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
ίδρυση Εργαστηρίου: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα 24.7.2017, 15:22

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών» (EconLAB) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Εμαννουήλ Γιακουμάκης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 4266 (3)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Ερ-
γαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών»,
τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή Οι-
κονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α' 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α' 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α' 195),
γ) του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α' 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α' 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές»,
δ) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α' 87) «Για τη
δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του
ν. 1404/1983, (Α' 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του ν. 3149/2003, (Α'
141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλι-
οθήκες και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
στ) της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.ΠΑ,
(Β' 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στη λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημο-
σίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου». Proslipsis.gr
2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη,
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια»
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.
4. Την από 18.05.2017 απόφαον\ της 10ης συνεδρί-
ασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά
εργαστήρια του Ο.Π.Α.
5. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστήμων (9η Συνεδρία/07.06.2017)
6. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομι-
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων (9η
Συνεδρία/07.06.2017).
7. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Ο.Π.Α. (9η Συνεδρία/08.06.2017).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (12η Συνεδρία/22.06.2017) για την
ίδρυση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευ-
τικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών»,
τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή Οικονομικών
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει
την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών», τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με τον ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Εργα-
στήριο με τίτλο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών», τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB»,
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα
με το άρθρο 1 παρ.:2α της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β' 833).

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη
των διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών όλων των
κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων
Σχολών και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά
αντικείμενα σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών σύμφωνα με τις πράξεις ίδρυσης τους.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και κατ'
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοι-
κητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστή-
ριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το
άρθρο 4 της 1161 /28-02-2017, (Β' 833).

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Καθη-
γητή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδι-
κασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (A' 159),
όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α'195).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/1982
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011, (Α' 195) και του άρθρου 4 της 1161/
28-02-2017, (Β' 833).

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω-
να με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β' 833) και σε χώρους που του έχουν
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους
χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή. Ο
Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που
ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών στους χώρους, καθώς και την προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από
βλάβες.

Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ-
γάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοι-
τητών (όπου και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος Proslipsis.gr
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β'833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων - μου-
σείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.)
μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved