nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

Αθήνα 13.9.2017, 17:02

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας» στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 436 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ανά-
πτυξης της Δημιουργικότητας» στο Τμήμα Ψυχο-
λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016.
2. Την από 6-7-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 20-1-2017 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 21-12-2016 της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψυχολογίας.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δη-
μιουργικότητας θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Proslipsis.gr
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με
την επωνυμία «Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργι-
κότητας», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες του Τμήματος, ως εξής: (α) ερευνητικές
δραστηριότητες στα πεδία της δημιουργικής σκέψης,
των υψηλών γνωστικών ικανοτήτων, των χαρισμάτων
και των ταλέντων, β) εκπαίδευση φοιτητών/τριών και
ερευνητών στη μεθοδολογία των συγκεκριμένων επι-
στημονικών πεδίων, γ) επιμόρφωση και κατάρτιση εκ-
παιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε
θέματα στρατηγικών ανάπτυξης της δημιουργικότητας
και ψυχοπαιδαγωγικής ενίσχυσης των παιδιών και εφή-
βων με υψηλή δημιουργικότητα και υψηλές ικανότητες,
και δ) εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικών δράσεων και την
παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά
σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς,
γονείς, μαθητές-φοιτητές).

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας έχει
ως σκοπό:
1. Την ανάπτυξη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και συ-
ναφών άλλων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές
αρχές και τον κανονισμό έρευνας που καθορίζει το Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του
Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε θέματα δημιουργικότητας και υψηλών ικανοτήτων,
χαρισμάτων και ταλέντων, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 1 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
3. Την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας μεταξύ των
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που υπηρετού-
νται στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εμπίπτουν στο πεδίο
μελέτης και έρευνας της δημιουργικής σκέψης.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκλη-
ση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου
κύρους, καθώς και τη δημοσίευση άρθρων, βιβλίων και
εγχειριδίων με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, που
ταυτίζονται με το σκοπό του Εργαστηρίου και αφορούν
στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (φοιτητές, μα-
θητές, εκπαιδευτικούς, γονείς).
5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα,
συμβουλευτικά κέντρα, και ακαδημαϊκά ιδρύματα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπηρετώντας κοινούς
ή συγγενείς επιστημονικούς σκοπούς με εκείνους του
Εργαστηρίου.
6. Τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαι-
δευτικούς φορείς και ερευνητικούς οργανισμούς, ινστι-
τούτα και ιδιωτικές εταιρίες, με σκοπό να συμβάλει στη
μελέτη και στην προώθηση της καλλιέργειας της δημι-
ουργικότητας και της καινοτομίας σε τομείς της αγοράς
εργασίας που η χώρα έχει ανάγκη.
7. Την ανάπτυξη προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ-
κτορες του Τμήματος Ψυχολογίας, των οποίων το γνωστι-
κό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν και το ερευνητι-
κό τους έργο εμπίπτει στα διδακτικά και στα ερευνητικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, μέλη του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), μέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), από υποψηφίους
διδάκτορες, διδάκτορες και από μεταδιδακτορικούς
ερευνητές, καθώς και από κατόχους μεταπτυχιακών
τίτλων σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με το σκοπό
του Εργαστηρίου, καθώς και από το λοιπό επιστημονικό
και διοικητικό προσωπικό που κατανέμεται σε αυτό με
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1δ του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/1992 τ. Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 3β του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ. Α΄), αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμήμα-
τος Ψυχολογίας που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982.
Συγκεκριμένα:
1. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
2. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργα-
στηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου.
6. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος τους υπεύθυνους αναλώσιμων υλικών και κι-
νητού εξοπλισμού.
7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο, ελέγχει την
τήρηση των βιβλίων του Εργαστηρίου και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατά-
σταση των στελεχών του, των ψυχοτεχνικών εργαλείων,
των επιστημονικών βιβλίων και των λογισμικών του Ερ-
γαστηρίου, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των ψυχοπαιδαγωγικών
δράσεων, των ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς
και των βιωματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού
χαρακτήρα.
2. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
την επωνυμία του Εργαστηρίου. Εκτάκτως, θα λειτουργεί
και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατ’ αντιστοιχία με
τις επιστημονικές και επιμορφωτικές δράσεις του, καθώς
και τα ερευνητικά προγράμματα που θα εκπονούνται.
3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί το χώρο 544.Α.1 στην
Κυψέλη 544, στον 5ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Ο χώρος αυτός, όπως και οι χώροι των άλ-
λων Εργαστηρίων και Κέντρων που φιλοξενούνται στην
Κυψέλη 544, χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές, το
επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήμα-
τος Ψυχολογίας σύμφωνα με ένα σχετικό πρόγραμμα
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που
καταρτίζεται μέσω της στενής συνεργασίας των Διευ-
θυντών των Εργαστηρίων.
4. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει τις προτεραιότητες στη
χρησιμοποίηση χώρου/ων, οργάνων και ψυχοτεχνικών
μέσων, μέσα στο πλαίσιο του σκοπού και των στόχων
του Εργαστηρίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προ-
ηγούμενη ειλημμένη σχετική απόφαση.
5. Ο Διευθυντής φέρει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του χώρου του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
του ψυχοτεχνικού εξοπλισμού, των λογισμικών και των
επιστημονικών βιβλίων και των υλικών που ανήκουν σε
αυτό, την παραμονή των στελεχών του στο χώρο (μελών
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτόρων
και επισκεπτών διδασκόντων/ερευνητών), καθώς και
την προστασία από βλάβες του αρχειακού υλικού, του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
6. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Ψυχολογίας και του Ιδρύματος, για την πιθανή
πρόσληψη ειδικών επιστημόνων/ερευνητών σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
7. Τα στελέχη του Εργαστηρίου εργάζονται στο χώρο
του Εργαστηρίου με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα που
θα καταρτίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
8. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να συ-
στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων ή Εργα-
στηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.
9. Η χρησιμοποίηση ειδικών ψυχοτεχνικών μέσων,
κλιμάκων και λογισμικών του Εργαστηρίου επιτρέπεται
μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που
έχουν ειδική άδεια χρήσης από το Διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου, και με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την
ανάλογη προηγούμενη εκπαίδευση/κατάρτιση. Όλα τα
ανωτέρω παραδίδονται, για συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα, για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών, μετά
από εγγραφή τους σε βιβλίο δανεισμού, και επιστρέφο-
νται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα
Το Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας θα
λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση
του Ιδρύματος (άρθ. 96 ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε
στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60
του ν. 4386/2016).
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Ερευνητικά, εφαρμοσμένα και άλλα προγράμματα,
σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φο-
ρείς, καθώς και φορείς της εκπαιδευτικής και της επιστη-
μονικής κοινότητας.
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων, όπως για εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς
και οργανισμούς ή για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
Δίκτυα, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, εργα-
στήρια, πανεπιστημιακά τμήματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής
3. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που παρά-
γονται στο Εργαστήριο ή στα προγράμματα που εκπονεί
μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
5. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νο-
μικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες, καθώς και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από
φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής για το σκοπό και τους στόχους του συγκεκριμένου
Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, εφόσον δεν τίθενται όροι που τυχόν
αντιβαίνουν στους σκοπούς του Εργαστηρίου και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Την οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Συμποσί-
ων, Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Ομάδων Eργασίας
(workshops), ψυχοπαιδαγωγικών δράσεων κατάρτισης
και επιμόρφωσης ενηλίκων (γονέων, εκπαιδευτικών και
εργαζομένων σε διάφορα αντικείμενα), βιωματικών δρά-
σεων εμψύχωσης παιδιών και εφήβων, καθώς και άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή:
1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, βιβλίων και
περιοδικών.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Αρχείο δανεισμού ψυχοτεχνικών μέσων, κλιμάκων
και λογισμικών και άλλου υλικού που διαθέτει το Εργα-
στήριο. Ο δανεισμός πραγματοποιείται για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, το οποίο αναγράφεται ρητά στο αρ-
χείο δανεισμού και, εφ’ όσον επιστραφεί το υλικό στην
αρχική κατάσταση στην οποία είχε παραδοθεί και εντός
του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, είναι δυνα-
τό να ανανεωθεί ο δανεισμός για πρόσθετο χρόνο ίσο
με το 50% του προηγούμενου χρόνου δανεισμού. Εάν
επιστραφεί με βλάβες, η επιδιόρθωσή τους βαραίνει
αποκλειστικά τον χρήστη. Proslipsis.gr
7. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved