nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αθήνα 13.9.2017, 17:19

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 4954 (8)
Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας» στη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α΄ 195),
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α΄ 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87) «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α΄ 173) «Δομή και Λειτουρ-
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του
ν. 3149/2003, (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα». Proslipsis.gr
στ) Της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.,
(Β΄ 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στη λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημο-
σίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου».
2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη,
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια»
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.
4. Την από 18.05.2017 απόφαση της 10ης συνεδρίασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά εργα-
στήρια του Ο.Π.Α.
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Ο.Π.Α. (11η Συνεδρία/29.06.2017).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (13η Συνεδρία/13.07.2017) για την
ίδρυση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαι-
δευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας», τίτλος στα αγγλικά: «Management Science &
Technology Laboratory», στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας», τίτλος στα αγγλικά: «Management Science
& Technology Laboratory», στη Σχολή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον
ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Ερ-
γαστήριο με τίτλο «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας», τίτλος στα αγγλικά:
«Management Science & Technology Laboratory», το
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με
το άρθρο 1 παρ.: 2α της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833). Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κά-
λυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των κύκλων
σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχο-
λής Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και άλλων Σχολών
και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα
σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα
με τις πράξεις ίδρυσης τους.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και κατ'
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοι-
κητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστή-
ριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το
άρθρο 4 της 1161/28-02-2017, (Β΄ 833).

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Κα-
θηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη
διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
(Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α1195).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195) και του άρθρου 4 της
1161/28-02-2017, (Β΄ 833).

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω-
να με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄ 833) και σε χώρους που του έχουν
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη δι-
ενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους χώρους
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή. Ο Διευθυ-
ντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του ερ-
γαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή προσωπικού, φοιτητών, επισκε-
πτών στους χώρους, καθώς και την προστασία των ορ-
γάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία Proslipsis.gr
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, κατά-
λογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βι-
βλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου
και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμά-
των που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων
- μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved