nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου Εργατικού Δικαίου

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.1.2018, 10:34

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου» στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης (561) (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Κέντρο
Εργατικού Δικαίου» στη Νομική Σχολή και έγκρι-
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 7-11-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Τις από 21-7-2017 και 15-6-2017 αποφάσεις της
Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής
Σχολής, αντίστοιχα.
4. Την από 13-6-2017 εισήγηση του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού
Δικαίου.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Ερευνητικό Κέ-
ντρο Εργατικού Δικαίου» θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδί-
ους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με την
επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου» (στην
αγγλική γλώσσα Labour Law Center of the National
Kapodistrian University of Athens) το οποίο εξυπηρετεί
τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο
γνωστικό αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου και εντάσ-
σεται στον Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου.

Άρθρο 2
Έργο και δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου πε-
ριλαμβάνουν ιδίως:
Α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του πα-
ρόντος και βάσει των διδασκομένων μαθημάτων του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυ-
χιακού Προγράμματος Σπουδών.
Β. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
Γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Δ. Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποι-
εί, την έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση
περιοδικού εντύπου και τη διατήρηση ιστοσελίδας με
περιεχόμενο που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του
άρθρου 1 και του άρθρου 3.α του παρόντος.
Ε. Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπο-
νούν διδακτορική διατριβή της οποίας το δέμα ανήκει
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
ΣΤ. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακα-
δημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
α) Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
β) Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) στο γνωστικό αντικείμενο του άρ-
θρου 1 του παρόντος.
γ) Πανεπιστημιακούς υποτρόφους.
δ) Ερευνητές, δόκιμους ερευνητές και λοιπό προσωπι-
κό που ορίζεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος
αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του άρ-
θρου 1 του παρόντος και αναπληρώνεται σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου
γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για
την τήρησή του.
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξό-
δων του Εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
ε) Υπογράφει κάδε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Για κάδε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται
με απόφαση του Διευθυντή ένα από τα μέλη ΔΕΠ του
Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
2. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι-
στημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προ-
πτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δόκιμων
ερευνητών («Trainee Researchers»).
3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασής τους.
4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου.
5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προ-
σωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή
και τεχνική υποστήριξή του.

Άρθρο 6
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
β) Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικο-
νομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
γ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνε-
ται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
δ) Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελετών.
ε) Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
στ) Πωλήσεις εκδόσεων.
η) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις.

Άρθρο 7
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, οργάνων και εξο-
πλισμού.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάδε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
ζ) Το Εργαστήριο διαθέτει δική του σφραγίδα, η
μορφή της οποίας θα καθοριστεί με την έναρξη της
λειτουργίας του.

Άρθρο 8
Χώρος Εγκατάστασης
1. Χώρος του Εργαστηρίου είναι αυτός που παραχω-
ρείται από τη Νομική Σχολή και το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο για τη
διεξαγωγή του έργου και την εκπλήρωση της αποστολής
του, στο πλαίσιο του κτιριακού προγράμματος της Νομι-
κής Σχολής. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης
το γραφείο του Διευθυντή του Εργαστηρίου και κάδε
άλλος χώρος που διατίθεται για τη στέγαση των δρα-
στηριοτήτων του.
2. Μέχρι την απόκτηση ιδίας εγκατάστασης το Εργα-
στήριο χρησιμοποιεί την εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης
Νομικής Σχολής και σε περίπτωση παύσεως της λειτουρ-
γίας του συστεγάζεται στην εγκατάσταση του Β΄ Τομέα
Ιδιωτικού Δικαίου (οδός Ακαδημίας αριθμ. 45).
3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου
αναρτάται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Ωράριο Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
και τις αποφάσεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved