nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Μετακίνησης Πληθυσμιακών Ομάδων, Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζοσπαστικοποίησης

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2018, 09:05

Την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Μετακίνησης Πληθυσμιακών Ομάδων (Πρόσφυγες - Μετανάστες - Διασπορά), Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζοσπαστικοποίησης και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενέκρινε η πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 61 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Μετακίνησης Πλη-
θυσμιακών Ομάδων (Πρόσφυγες - Μετανάστες -
Διασπορά), Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζο-
σπαστικοποίησης και έγκριση του Κανονισμού
Λειτουργίας του, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Παντείου Πα-
νεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Εργαστήρια και Μου-
σεία», άρθρα: 28 «Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα»
παρ. 2 και 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου»
παρ. 1(α) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ «Όργανα των Α.Ε.Ι. και
των Μονάδων τους», άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος»
παρ. 2 του ν. 4485/2017.
• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258).
• Τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παρο-
χής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδι-
ώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (ΦΕΚ Α΄ 53).
• Το απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών (συνεδρίαση 22.2.2017).
• Το από 27.6.2017 απόσπασμα πρακτικών της Συνέ-
λευσης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών (συνεδρίαση 23.5.2017).
• Το από 2.10.2017 απόσπασμα πρακτικών της Συ-
γκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (Συνεδρίαση 2.10.2017).
• Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και
• Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Μετακίνησης Πλη-
θυσμιακών Ομάδων (Πρόσφυγες - Μετανάστες - Διασπο-
ρά), Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζοσπαστικοποίησης
στον Τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού
του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πα-
νεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και
εντάσσεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Εργαστήριο Μελέ-
της Μετακίνησης Πληθυσμιακών Ομάδων (Πρόσφυγες -
Μετανάστες - Διασπορά), Διαπολιτισμικών Σχέσεων και
Ριζοσπαστικοποίησης, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμε-
να της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και γενικότερα σε
αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα
σπουδών και των ερευνητικών κατευθύνσεων του Τμή-
ματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Έρευνας
Το Εργαστήριο Μελέτης Μετακίνησης Πληθυσμια-
κών Ομάδων (Πρόσφυγες - Μετανάστες - Διασπορά),
Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζοσπαστικοποίησης θα
δραστηριοποιηθεί κυρίως στους παρακάτω τομείς:
• Την παρατήρηση, χαρτογράφηση και ανάλυση του
διαχρονικού φαινομένου της μετακίνησης πληθυσμια-
κών ομάδων εντός και εκτός συνόρων του νέο-ελληνικού
κράτους και της ανάπτυξης επικοινωνίας με τη μητέρα-
πατρίδα.
• Τη μελέτη των κινήτρων που οδήγησαν τις πληθυσμι-
ακές ομάδες τόσο για φυγή από την Ελλάδα (διασπορά)
όσο και για εγκατάσταση σε αυτήν (μετανάστες - πρό-
σφυγες).
• Τη διερεύνηση και ανάλυση των κοινωνικών, θρη-
σκευτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηρι-
οτήτων που ανέπτυξαν και συνεχίζουν οι κοινότητες
Ελλήνων της Διασποράς στις χώρες υποδοχής.
• Τη διερεύνηση και ανάλυση των κοινωνικών, θρη-
σκευτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων που ανέπτυξαν αλλά και συνεχίζουν οι κοινότητες
των μεταναστών και προσφύγων εντός του σύγχρονου
ελλαδικού κράτους.
• Την κατανόηση των ποσοτικών και ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών που διέπουν διαχρονικά τις κοινότητες
του ελληνισμού της διασποράς (π.χ. της οικονομικής
δραστηριότητας που ανέπτυξαν, της κοινωνικής τους
κινητικότητας).
• Την κατανόηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών που
διέπουν τις κοινότητες των μεταναστών - προσφύγων
που βρίσκονται εντός του ελλαδικού κράτους (π.χ. οι-
κονομικής δραστηριότητας, κοινωνικής κινητικότητας).
• Τη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν ορισμένες
κοινωνικές και πολιτικές ομάδες στις χώρες υποδοχής
σε μερική ή ολική υιοθέτηση πιο ακραίων - βίαιων - ρι-
ζοσπαστικών αποφάσεων και συμπεριφορών έναντι των
συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, της διασποράς ή
των μεταναστών - προσφύγων, αλλά και το αντίστροφο.
• Την ανάλυση και επεξήγηση του ιστορικού, θρη-
σκευτικού και πολιτικού πλαισίου που χαρακτηρίζει τις
πληθυσμιακές ομάδες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα
σε δράσεις και πολιτικές που οδηγούν στη ριζοσπαστι-
κοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας. Prolsipsis.gr
• Την επεξεργασία των υπαρχόντων θεωρητικών προ-
τάσεων γύρω από τα συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμε-
να και την επιβεβαίωση ή μερική/ολική αναίρεση βάσει
εστιασμένων εμπειρικών ερευνών.
• Τη διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη του συ-
γκεκριμένου πεδίου έρευνας και σύγκρισή του με την
περίπτωση άλλων παραδειγμάτων.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό - αποστολή:
Α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των εκπαιδευτικών αναγκών στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου.
Β. Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τη
συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδα-
κτόρων καθώς και εξειδικευμένων επιστημόνων.
Γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
Δ. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
Ε. Τη συνεργασία με άλλα Τμήματα του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, αλλά και συναφή ελληνικά και ξένα ακα-
δημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.
ΣΤ. Τη συνεργασία με άτομα, Δημόσιες Υπηρεσίες,
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με
μη-κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του
εξωτερικού στο πλαίσιο της μελέτης και υποβολής προ-
τάσεων για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο δραστη-
ριοποίησης του Εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 2.
Ζ. Την ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, των οποίων
το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά αντικεί-
μενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χο-
ρήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η. Την ανάπτυξη προϊόντων και την παροχή υπηρεσι-
ών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής Οργανισμούς,
κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανε-
πιστημίου, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει
στα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου (σύμφωνα με το
άρθρο 2 του παρόντος), από μέλη του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από
Επισκέπτες Μεταδιδακτορικού και άλλους Ερευνητές,
από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από υποψήφιους
διδάκτορες και από κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει
ο νόμος. Η ένταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήμα-
τος Κοινωνιολογίας στη βαθμίδα του Καθηγητή με επι-
στημονική εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης του
Εργαστηρίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
του παρόντος), ο οποίος εκλέγεται, βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας. Η θητεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρ-
μοδιότητες:
α) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Τμήμα το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για
την τήρησή του, καθώς και συντάσσει την ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων που υποβάλλει στην τελευταία Συνέλευση
του Τμήματος Κοινωνιολογίας εκάστου έτους
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων
του Εργαστηρίου
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας
του Εργαστηρίου και
στ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο σε εθνικούς και διε-
θνείς Οργανισμούς, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές
συναντήσεις σχετικές με θέματα που εμπίπτουν στη
δραστηριότητα του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, ο Διευ-
θυντής εγκρίνει, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις, τα
προγράμματα και τους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού
τομέα, με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το Ερ-
γαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών
προγραμμάτων.
2. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ορίζεται από τον
Διευθυντή, ύστερα από γνώμη των μελών ΔΕΠ του Εργα-
στηρίου, ως υπεύθυνος του προγράμματος, ένα από τα
μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ειδικότητά
του ή τη συμβολή του στη σύναψη του προγράμματος
αυτού.
3. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου είναι δυνατή η πρόταση για πρόσληψη ειδικών
επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, διδακτόρων και
μεταπτυχιακών φοιτητών σε τομείς σχετικούς με τις
ερευνητικές, διδακτικές και άλλες δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου και τους ερευνητές που συμμετέχουν
στα ερευνητικά προγράμματα και τη λοιπή δραστηρι-
ότητά του.
5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ τη
διοικητική εποπτεία και σε μέλος ΕΤΕΠ τη γραμματειακή
υποστήριξη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου
1. Στον χώρο του Εργαστηρίου θα λειτουργεί Βιβλι-
οθήκη, με εξειδικευμένα περιοδικά και εκδόσεις, που
συγκροτείται από δωρεές ή αγορές βιβλίων εκτός των
γενικών προμηθειών της Βιβλιοθήκης του Τμήματος
Κοινωνιολογίας.
2. Η Βιβλιοθήκη θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους
ερευνητές, αλλά είναι δανειστική μόνο για τα μέλη του
Εργαστηρίου.
3. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου μεριμνά για τη λει-
τουργία της Βιβλιοθήκης και την τήρηση αρχείου εισερ-
χομένων και εξερχόμενων βιβλίων.

Άρθρο 8
Πόροι
Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
α) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53)
β) Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων από Υπουργεία της χώρας μας,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και
Κέντρα Έρευνας της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού,
που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα-
ριασμό τρίτων
γ) Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
ε) Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει το νόμο.

Άρθρο 9
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων
εγγράφων
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου
και κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από τη νομοθε-
σία ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Χώρος Εγκατάστασης
1. Γραφείο που θα δοθεί από το Τμήμα Κοινωνιολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και αίθουσα
συνεδριάσεων που θα παραχωρηθεί από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο για τον σκοπό αυτόν.
2. Μέχρι την απόκτηση ίδιου εξοπλισμού, μετά από
έγκριση του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
προβλέπεται η χρήση οργάνων και υλικού από τις εγκα-
ταστάσεις και τον εξοπλισμό του γραφείου του Καθηγη-
τή, που θα αναλάβει ως Διευθυντής.
3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου θα
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το
ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Άρθρο 11
Ωράριο Λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή του και
μετά από πρόταση των μελών ΔΕΠ.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε
κατηγορία.
3. Η απασχόληση των ειδικών επιστημόνων, επισκε-
πτών καθηγητών, διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοι-
τητών καθορίζεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
και τους όρους εργασίας τους.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 13
Λογότυπο του Εργαστηρίου
Το λογότυπο του Εργαστηρίου είναι: ΜΕΘΕΞΗ - (METHEXI).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved