nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2018, 09:10

Την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενέκρινε η πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 62 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Σύγχρονων Μορ-
φών Επικοινωνίας στην Ευρώπη (ΕΜΣΜΕ) και
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Εργαστήρια και Μου-
σεία», άρθρα: 28 «Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα»
παρ. 2 και 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου»
παρ. 1(α) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ «Όργανα των Α.Ε.Ι. και
των Μονάδων τους», άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος»
§2 του ν. 4485/2017.
• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258).
• Τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (ΦΕΚ
Α΄ 53).
• Το απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών (συνεδρίαση 22.2.2017).
• Το από 27.6.2017 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών (συνεδρίαση 23.5.2017). Proslipsis.gr
• Το από 2.10.2017 απόσπασμα πρακτικών της Συ-
γκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (Συνεδρίαση 2.10.2017).
• Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και
• Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Σύγχρονων Μορ-
φών Επικοινωνίας στην Ευρώπη (ΕΜΣΜΕ) στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών ιδρύεται Εργαστήριο Μελέτης Σύγ-
χρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη (ΕΜΣΜΕ)/
Center of Studies of the Contemporary Communication
in Europe (EURCECOM), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντι-
κείμενα της επιστήμης της Κοινωνιολογίας της Επικοι-
νωνίας, της Γνώσης και του Πολιτισμού (Sociology of
Communication, Knowledge and Culture) και γενικότερα
σε αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στο πρόγραμ-
μα σπουδών και των ερευνητικών κατευθύνσεων του
Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Μελέτης και Έρευνας
Το Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επικοι-
νωνίας στην Ευρώπη θα δραστηριοποιηθεί κυρίως στους
παρακάτω τομείς:
1. Τη μελέτη των επικοινωνιακών φαινομένων στη σύγ-
χρονη καθημερινή ζωή. Πιο συγκεκριμένα, τις παραμέ-
τρους που συνθέτουν το ευρωπαϊκό επικοινωνιακό πλαί-
σιο (τα ΜΜΕ και γενικότερα τα μέσα επικοινωνίας, αλλά και
τις επικοινωνιακές δομές στο πλαίσιο θεσμών, οργανώσε-
ων, αλλά και αναπτυσσόμενων μορφών κοινωνικότητας
και κοινωνικής διασύνδεσης στον ευρωπαϊκό χώρο).
2. Την ανάλυση των μορφών πολιτικής επικοινωνίας
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και τη διαμορφού-
μενη επικοινωνιακή κουλτούρα, που επηρεάζει τις στά-
σεις και τις πεποιθήσεις τόσο της «πολιτικής» όσο και της
«καθημερινής» πραγματικότητας.
3. Την ανάλυση επικοινωνιακών μηνυμάτων (εκπο-
μπών και μέσων), που αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες
αναπαραστάσεις (καθώς και τη «χαρτογράφηση» των
αναπαραστάσεων αυτών).
4. Τις απορρέουσες «αναπαραστάσεις» σχετικά με τα
σύγχρονα προβλήματα (την κρίση, την ελληνική - ευρω-
παϊκή - ταυτότητα), τις κοινωνικές σχέσεις (επικρατού-
σες αξίες και προτεραιότητες, αλλά και σχέσεις με τους
Ευρωπαίους εταίρους αλλά και με την «ετερότητα» - π.χ.
πρόσφυγες, μετανάστες) που λειτουργούν σήμερα σε
πλαίσιο ανακατατάξεων και βαθιών αναπροσαρμογών.
5. Τη διερεύνηση της επιρροής του «επικοινωνιακού
πλαισίου» σε τομείς όπως η παιδεία (ειδικότερα στον
θεσμό του σχολείου αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης), τη σχέση της γνώσης με την «αγορά», με σκοπό
την πρόταση μεταρρυθμίσεων που θα βοηθούσαν την
άρση της υπάρχουσας νοοτροπίας, και την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση.
6. Τη διερεύνηση (στο πλαίσιο του επικοινωνιακού
συστήματος) των παραγόντων που δυσχεραίνουν το
ξεπέρασμα κάποιων αγροτικών νοοτροπιών (που όμως
συνυπάρχουν με τον επιφανειακό ενστερνισμό των σύγ-
χρονων αξιών): παίρνοντας ως δεδομένο ότι οι συνθήκες
«ανάπτυξης» δεν στηρίζονται μόνο στην «οικονομία».
7. Την ερευνητική προσέγγιση των «αξιών της ελληνι-
κότητας» (π.χ. του θεσμού της οικογένειας ή της «ορθο-
δοξίας») και τι αυτές αναπαριστούν (και σε σχέση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση).
8. Την επεξεργασία των υπαρχόντων θεωρητικών προ-
τάσεων γύρω από τα συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμε-
να και την επιβεβαίωση ή μερική/ολική αναίρεση βάσει
εστιασμένων εμπειρικών ερευνών.
9. Τη διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη του συ-
γκεκριμένου πεδίου έρευνας και σύγκρισή του με την
περίπτωση άλλων παραδειγμάτων.
10. Γενικά, την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής
πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στον τομέα της
Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, της Γνώσης και του
Πολιτισμού, που μπορεί:
α. να διευκολύνει το έργο του Τμήματος Κοινωνιολο-
γίας, της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
και του Πανεπιστημίου εν γένει,
β. να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της
επιστημονικής έρευνας με τις εφαρμοσμένες στρατηγι-
κές, πρακτικές και πολιτικές, καθώς και τη σύνδεση του
ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία. Proslipsis.gr
11. Τη συνεργασία με τα ερευνητικά ή πανεπιστημιακά
Ιδρύματα, Κέντρα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.
12. Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα
σε θέματα που αφορούν στο πεδίο του σύγχρονου ευ-
ρωπαϊκού επικοινωνιακού συστήματος (θέματα επικοι-
νωνίας, γνώσης και πολιτισμού).
13. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Εργαστήριο
μπορεί να συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, να
προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό, να εκπονεί
ερευνητικά προγράμματα, να οργανώσει συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, να εκδίδει βιβλία ή
περιοδικά και να αναπτύσσει κάθε άλλη νόμιμη δρα-
στηριότητα σχετική με τους σκοπούς του, να συντονίζει
ομάδες εθελοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου κ.α.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό - αποστολή:
Α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των εκπαιδευτικών αναγκών στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου.
Β. Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τη
συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδα-
κτόρων καθώς και ειδικευμένων επιστημόνων.
Γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
Δ. Την πραγματοποίηση έντυπων ή και ηλεκτρονικών
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
Ε. Τη συνεργασία με άλλα Τμήματα του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, αλλά και συναφή ελληνικά και ξένα ακαδη-
μαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, που
εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησης του Εργαστη-
ρίου (σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος).
ΣΤ. Τη συνεργασία με άτομα, Δημόσιες Υπηρεσίες,
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με
μη-κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του
εξωτερικού στο πλαίσιο μελέτης και υποβολής προτά-
σεων για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο δραστη-
ριοποίησης του Εργαστηρίου (σύμφωνα με το άρθρο
2 του παρόντος).
Ζ. Την ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, των οποί-
ων το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης
για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις.
Η. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε
ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής Οργανισμούς, κατά
τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
ΔΕΠ του Τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, που το
γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά
πεδία του Εργαστηρίου (σύμφωνα με το άρθρο 2 του
παρόντος), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες
Μεταδιδακτορικούς και άλλους Ερευνητές, από Πανεπι-
στημιακούς Υποτρόφους, από υποψήφιους διδάκτορες
και από κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει ο νόμος. Η
ένταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Μέσα
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το ΕΜΣΜΕ/
EURCECOM:
1. Διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες.
2. Εποπτεύει την εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακών
και προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα της επιστημονι-
κής αρμοδιότητάς του. Η εποπτεία αυτή μπορεί να γί-
νεται αυτοτελώς ή σε συσχετισμό με την εκτέλεση επι-
μέρους ερευνητικού έργου που επιτελείται στο πλαίσιο
έρευνας του Εργαστηρίου, στην οποία συμμετέχουν και
φοιτητές.
3. Οργανώνει σεμινάρια και μαθήματα για υποψήφιους
διδάκτορες, καθώς και για μεταπτυχιακούς και προπτυ-
χιακούς φοιτητές.
4. Οργανώνει και υλοποιεί την εκπαίδευση των ενδια-
φερομένων σε προγράμματα ειδίκευσης κύκλων, συνε-
δριών και άλλων πρακτικών που στοχεύουν στη μελέτη
θεμάτων που σχετίζονται με το σύγχρονο ευρωπαϊκό
και διεθνές επικοινωνιακό πλαίσιο και με τον σύγχρονο
πολιτισμό.
5. Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις,
ημερίδες, συνέδρια, κύκλους ελεύθερων μαθημάτων και
οποιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση.
6. Οργανώνει κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια κ.λπ. για
την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση στελεχών σε θέματα
αρμοδιότητάς του.
7. Παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό και εποπτικό υλι-
κό σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και
του επιστημονικού προσωπικού του.
8. Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά
και εν γένει επιστημονικά Ιδρύματα, καθώς και άλλους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
9. Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη, αρχεία
οποιασδήποτε νόμιμης μορφής, τράπεζες δεδομένων
κ.λπ., για τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού
και εκπαιδευτικού έργου του.
10. Πραγματοποιεί επιστημονικές εκδόσεις και δημο-
σιεύσεις, παραγωγές ραδιοφωνικών και/ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ταινιών κ.λπ. σε θέματα επιστημονικής
αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού του προσω-
πικού.
11. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της
αρμοδιότητάς του.
12. Μπορεί να μισθώνει χώρους για την εγκατάσταση
των υπηρεσιών και να αποκτά την απαραίτητη για τη
λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.
13. Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρόσφορη - και μέσα στα
πλαίσια της ακαδημαϊκής ερευνητικής δεοντολογίας -
πρωτοβουλία και ενέργεια για την πραγματοποίηση των
σκοπών του.

Άρθρο 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επι-
κοινωνίας στην Ευρώπη διευθύνεται από Διευθυντή,
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του
Τμήματος Κοινωνιολογίας στη βαθμίδα του Καθηγητή
με εγνωσμένη διεθνή επιστημονική εμπειρία στον τομέα
της Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, της Γνώσης και
του Πολιτισμού (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
του παρόντος), ο οποίος εκλέγεται, βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας. Η θητεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρ-
μοδιότητες:
α) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου,
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στο οικείο Τμήμα το ετή-
σιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μερι-
μνά για την τήρησή του, καθώς και συντάσσει την ετήσια
Έκθεση Πεπραγμένων που υποβάλλει στην τελευταία
Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας εκάστου έτους,
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων
του Εργαστηρίου,
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό,
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας
του Εργαστηρίου,
στ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο σε εθνικούς και διε-
θνείς Οργανισμούς, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές
συναντήσεις σχετικές με θέματα που εμπίπτουν στη
δραστηριότητα του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Λειτουργία
1. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, ο Διευ-
θυντής εγκρίνει, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις, τα
προγράμματα και τους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού
τομέα, με τους οποίους συμβάλλεται ή συνεργάζεται το
Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνη-
τικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ορίζεται από τον
Διευθυντή, ύστερα από γνώμη των μελών ΔΕΠ του Εργα-
στηρίου, ως υπεύθυνος του προγράμματος, ένα από τα
μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ειδικότητά
του ή τη συμβολή του στη σύναψη του προγράμματος
αυτού. Proslipsis.gr
3. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου είναι δυνατή η πρόταση για πρόσληψη ειδικών
επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, διδακτόρων και
μεταπτυχιακών φοιτητών σε τομείς σχετικούς με τις
ερευνητικές, διδακτικές και άλλες δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου και τους ερευνητές που συμμετέχουν
στα ερευνητικά προγράμματα και τη λοιπή δραστηρι-
ότητά του.
5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ τη
διοικητική εποπτεία και σε μέλος ΕΤΕΠ τη γραμματειακή
υποστήριξη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου
1. Στον χώρο του Εργαστηρίου θα λειτουργεί Βιβλι-
οθήκη, με εξειδικευμένα περιοδικά και εκδόσεις, που
συγκροτείται από δωρεές ή αγορές βιβλίων εκτός των
γενικών προμηθειών της Βιβλιοθήκης του Τμήματος
Κοινωνιολογίας.
2. Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλους τους
ερευνητές, αλλά είναι δανειστική μόνο για τα μέλη του
Εργαστηρίου.
3. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου μεριμνά για τη λει-
τουργία της Βιβλιοθήκης και την τήρηση αρχείου εισερ-
χομένων και εξερχόμενων βιβλίων.

Άρθρο 9
Πόροι
Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
α) Κάθε είδους κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές,
χορηγίες και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το
Πάντειο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του Εργαστη-
ρίου, εφόσον δεν περιέχουν διατάξεις που αντιβαίνουν
στην αποστολή του Εργαστηρίου, καθώς και τα έσοδα
από τις δραστηριότητές του.
β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
γ) Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνητι-
κών προγραμμάτων από Υπουργεία της χώρας, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κέντρα
Έρευνας της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και το
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
δ) Οι πιστώσεις από την ετήσια επιχορήγηση από τον
προϋπολογισμό διαφόρων Υπουργείων και γενικά Υπη-
ρεσιών του Δημόσιου τομέα.
ε) Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει το νόμο
και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό του
Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων
εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου
και κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από τη νομοθε-
σία ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Χώρος Εγκατάστασης
1. Γραφείο που θα δοθεί από το Τμήμα Κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και αίθουσα συνε-
δριάσεων που θα παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο
για τον σκοπό αυτόν.
2. Μέχρι την απόκτηση ίδιου εξοπλισμού, μετά από
έγκριση του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
προβλέπεται η χρήση οργάνων και υλικού από τις εγκα-
ταστάσεις και τον εξοπλισμό του γραφείου του Καθηγη-
τή, που θα αναλάβει ως Διευθυντής.
3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου θα
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το
ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Άρθρο 12
Ωράριο Λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή του μετά
από πρόταση των μελών ΔΕΠ.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την κάθε κα-
τηγορία.
3. Η απασχόληση των ειδικών επιστημόνων, επισκε-
πτών καθηγητών, διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοι-
τητών καθορίζεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
και τους όρους εργασίας τους.

Άρθρο 13
Λογότυπο του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί λογότυπο στην ελλη-
νική και αγγλική γλώσσα. Τη συντομογραφία ΕΜΣΜΕ/
EURCECOM θα ακολουθεί ολόκληρο το όνομα του Ερ-
γαστηρίου με μικρότερους χαρακτήρες στα ελληνικά
και αγγλικά: Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Μορφών
Επικοινωνίας στην Ευρώπη/Center of Studies of the
Contemporary Communication in Europe.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved