nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος

Proslipsis.gr | Αθήνα 1.2.2018, 20:10

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα Γ' «Γεωτεχνικού και Οικονομικού Σχεδιασμού» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΕΙ Πειραιά, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 160 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Ι.
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/24-11-1983,
τ.Α΄): «Περί Δομής και Λειτουργίας των ΤΕΙ», όπως ισχύει
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22α, ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Δια-
σφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02-11-2011, τ.Α΄), συμπληρώθη-
καν με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012, τ.Α΄) και τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ.
24/30-01-2013, τ.Α΄).
3. Το άρθρο 2, παρ. 1, το Μέρος Β΄ «Λοιπές Διατάξεις»,
του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-05-2017, τ.Α΄): «Μέτρα
για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου σε Θέματα
Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14,
του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/8-12-2017, τ.Α΄): «Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
και Άλλες Διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και κυρίως τα άρθρα 28 και 29.
5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013,
τ.Β΄).
6. Την πράξη 1/21-01-2014 (θέμα 2ο) της Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, που αφορά στην ισχύ των διατάξεων
του πρότερου Εσωτερικού Κανονισμού (π.δ. 164/2009,
Φ.Ε.Κ. 202/2-10-2009, τ.Α΄) για όλα τα θέματα που δεν
ρυθμίζονται από το νέο Εσωτερικό Κανονισμό (Φ.Ε.Κ.
3257/20-12-2013, τ.Β΄).
7. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014, τ.Β΄).
8. Την αριθμ. 2108/20-07-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 2366/01-08-2016,
τ.Β΄) «Ρύθμιση Θεμάτων του Οργανισμού του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04-09-2009, τ.Α΄): «Ρύθμιση Θεμάτων του Πα-
νεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016
(Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα
και Άλλες Διατάξεις» με το οποίο αντικαταστάθηκε το
άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258/08-12-2014, τ.Α΄):
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και Άλ-
λες Διατάξεις».
11. Το π.δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28-05-2013, τ.Α΄): «Με-
τονομασία Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάρ-
γηση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων -Συγκρό-
τηση Σχολών του Τ.Ε.Ι Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/16-09-2013, τ.Α΄).
12. Την Πράξη 6/29-03-2013 (θέμα 2ο) του Συμβουλίου
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 170/17-04-2013, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) που
αφορά στον διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι Πειραιά,
Καθηγητή Λάζαρου Βρυζίδη, όπως τροποποιήθηκε με
την Πράξη 10/26-10-2015 (Θέμα Μοναδικό) του Συμ-
βουλίου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 781/03-07-2015,
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
13. Την από 11-12-2017 Πράξη (Θέμα Μοναδικό)
της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γ' «Γεωτεχνικού και
Οικονομικού Σχεδιασμού», του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε., με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση του
Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Γεωπεριβαλλοντικής
Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος
(Ε.Γ.Ε. και Π.Π)» και του Εσωτερικού Κανονισμού αυτού.
14. Την πράξη 17/21-12-2017 (θέμα 5ο) της Συγκλήτου
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση
του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου: «Γεωπεριβαλλοντι-
κής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλο-
ντος (Ε.Γ.Ε. και Π.Π)» και του Εσωτερικού Κανονισμού
αυτού, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
15. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνει:
Α. Την ίδρυση στον Τομέα Γ' «Γεωτεχνικού και Οικο-
νομικού Σχεδιασμού» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ. το Εργαστήριο «ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ (Ε.Γ.Ε.&Π.Π.)» (διεθνής ονομασία: «LAboratoRy of
GEoenvironmental Science & Environmental Quality
Assurance (LAR.GE.)», το οποίο καλύπτει διδακτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε θέματα γεωπεριβαλλοντικής επι-
στήμης, διερεύνησης μεθόδων διασφάλισης ποιότητας
υδατικών, εδαφικών και φυσικών πόρων, θέματα ποι-
ότητας και προστασίας του περιβάλλοντος με έμφαση
στην παρακολούθηση και έλεγχο των επιπτώσεων των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα αυτών
που προκύπτουν από την κατασκευή, λειτουργία και κα-
ταστροφή τεχνικών έργων καθώς και στην περιβαλλοντι-
κή παρακολούθηση της τύχης και διασποράς ανόργανων
και οργανικών ενώσεων.
Β. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Εργαστηρίου: «ΓΕ-
ΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Γ.Ε. και Π.Π.)», όπως
ακολούθως:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
(Ε.Γ.Ε. και Π.Π.)

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Γ «Γεωτεχνικού και Οικονομικού
Σχεδιασμού» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ. το Εργαστήριο «ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Γ.Ε. και Π.Π.)» (διεθνής ονομασία: «LAboratoRy of
GEoenvironmental Science & Environmental Quality
Assurance (LAR.GE.)», το οποίο καλύπτει διδακτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε θέματα γεωπεριβαλλοντικής επι-
στήμης, διερεύνησης μεθόδων διασφάλισης ποιότητας
υδατικών, εδαφικών και φυσικών πόρων, θέματα ποι-
ότητας και προστασίας του περιβάλλοντος με έμφαση
στην παρακολούθηση και έλεγχο των επιπτώσεων των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα αυτών
που προκύπτουν από την κατασκευή, λειτουργία και κα-
ταστροφή τεχνικών έργων καθώς και στην περιβαλλοντι-
κή παρακολούθηση της τύχης και διασποράς ανόργανων
και οργανικών ενώσεων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο «Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και
Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος», σύμφωνα
με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σύμφωνα με το
ν.3794/2009 και - κατ’ αναλογία - σύμφωνα με την ευ-
ρύτερη προγενέστερη νομοθεσία για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων στα Α.Ε.Ι., έχει - ειδικότερα -
ως αποστολή:
1. Την κάλυψη (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο) των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καθώς και άλ-
λων Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν
στα ευρύτερα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Ορισμένα από τα πεδία του ευρύτερου αντικειμένου του
Εργαστηρίου είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
• Διερεύνηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
την κατασκευή, λειτουργία και καταστροφή τεχνικών
έργων.
• Χωροθέτηση χρήσεων ή χωροταξική οργάνωση
χρήσεων και δραστηριοτήτων σε σχέση με την εκτίμη-
ση περιβαλλοντικών παραμέτρων (ποιότητα εδάφους,
ποιότητα υδατικών πόρων κ.ά.) και εκτίμηση δεικτών
αειφορικής ανάπτυξης.
• Στατιστική επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομέ-
νων, πολυκριτηριακή ανάλυση και ασαφής λογική.
• Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική πολιτική και κοινωνιο-
λογία και πράσινη διαχείριση οργανισμών, επιχειρήσεων
και τουριστικών μονάδων.
• Διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων στο αστικό
και περιαστικό πεδίο. Αέρια ρύπανση, ρύπανση υπόγει-
ων και επιφανειακών υδάτων, ρύπανση εδαφών και ιζη-
μάτων, θόρυβος, φωτορρύπανσης, διαχείριση αστικών
αποβλήτων, διαχείριση ρεμάτων, λιμνών και παρόχθιων
περιοχών, διαχείριση αστικών και περιαστικών δασών,
ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων, βιωσιμότητα παραγωγικών και κατα-
ναλωτικών προτύπων ανάπτυξης, αστικό περιβάλλον
και κλιματική αλλαγή κ.λπ.
• Οικοσυστημικές υπηρεσίες και οικονομική αποτίμη-
ση επιπτώσεων τεχνικών έργων στο περιβάλλον.
• Συλλογή, προετοιμασία και συντήρηση δειγμάτων
γεωϋλικών και περιβαλλοντικών δειγμάτων. Προσδιορι-
σμός ανόργανων και οργανικών ενώσεων σε δείγματα
νερού, εδαφών, φυτών, ιζημάτων ρεμάτων, ιζημάτων
ποταμών, ιζημάτων θαλασσίου πυθμένα, πετρωμάτων,
αιωρούμενων σωματιδίων, αποβλήτων και περιβαλλο-
ντικών δειγμάτων με σκοπό την επεξεργασία των δε-
δομένων για την δημιουργία πολυθεματικών χαρτών.
Προσδιορισμός αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10, ΡΜ2.5)
στην ατμόσφαιρα και προσδιορισμός των συγκεντρώ-
σεων ιχνοστοιχείων σε αυτά.
• Περιβαλλοντική παρακολούθηση της τύχης και δια-
σποράς ανόργανων, οργανικών ενώσεων στο περιβάλ-
λον και διερεύνηση κινητικότητας ιχνοστοιχείων στο
περιβάλλον.
• Αποτίμηση κατανομής ανόργανων και οργανικών
ενώσεων στο έδαφος αστικής ή περιαστικής περιοχής με
σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητας της περιοχής
για διάφορες χρήσεις (π.χ. αστική, γεωργική, βιομηχα-
νική, δημιουργία ενεργειακών πάρκων κτλ). Μετρήσεις
ακτινοβολίας.
• Παρακολούθηση εκπεμπόμενων ουσιών από μονά-
δες επεξεργασίας λυμάτων, νερού και υγρών βιομηχα-
νικών αποβλήτων, καθώς επίσης και ταυτοποίηση των
ουσιών αυτών στο νερό, στα λύματα και στα υγρά βιο-
μηχανικά απόβλητα.
• Παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων σε
επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια νερά.
• Γεωχημική προσομοίωση κατανομής ιχνοστοιχείων
στο σύστημα νερό-έδαφος-ίζημα.
• Θέματα ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού, αρδευτι-
κού νερού και λυμάτων.
• Επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων ποιότητας
νερού και εδάφους.
• Διαχείριση υδατικών πόρων και αξιολόγηση ποιότη-
τας νερού για αστική, αρδευτική, βιομηχανική χρήση κ.α.
• Διαχείριση ορεινών και αστικών λεκανών απορροής.
• Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών
για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.
• Διερεύνηση μεθόδων και τεχνολογιών προστασίας
υδατικών και εδαφικών πόρων και επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων.
• Διερεύνηση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων
λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς, τεχνητό εμπλουτι-
σμό υπόγειου υδροφορέα και επαναχρησιμοποίηση
υγρών αποβλήτων στη βιομηχανία.
• Εκτίμηση των πιέσεων που οφείλονται σε πηγές αν-
θρωπογενούς ρύπανσης, των επιφανειακών, παράκτιων
και υπογείων υδάτων που περιλαμβάνουν: αστικά από-
βλητα, βιομηχανικά απόβλητα, αγροτικές απορροές και
διηθήσεις, κτηνοτροφικά απόβλητα, άλλες πηγές (π.χ.
ορυχεία, ρυπασμένα εδάφη, λατομεία, ΧΥΤΑ, κ.λπ.).
• Εκτίμηση των πιέσεων στους υδρόβιους οργανισμούς
και γενικότερα στην οικολογική κατάσταση των υδάτι-
νων σωμάτων (φαινόμενα τοξικότητας, συνεργισμού,
βιοσυσσώρευσης, κ.λπ.).
• Εφαρμογή νέων μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης
συστημάτων υδατικών πόρων, όπως γεωστατιστική, βελ-
τιστοποίηση συστημάτων, πολυκριτηριακή ανάλυση,
ασαφής λογική, στοχαστική ανάλυση, τεχνικά νευρωνικά
δίκτυα κ.λπ.
• Διερεύνηση οικολογικής κατάστασης επιφανειακών
υδάτινων σωμάτων.
• Διερεύνηση δυνατότητας απόρριψης βυθοκορρη-
μάτων αλιευτικών καταφυγίων, λιμένων και θαλασσίου
πυθμένα.
• Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών και διερεύ-
νηση μεθόδων εξυγίανσης και αποκατάστασης εδαφών.
• Διερεύνηση μεθόδων βελτίωσης ποιότητας νερού.
• Διερεύνηση του συμπλέγματος νερό-ενέργεια-χρή-
σεις γης. Proslipsis.gr
• Φυσικά και υβριδικά συστήματα επεξεργασίας νερού
και αποβλήτων.
• Αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης στερεών και υγρών
αποβλήτων. Ανάπτυξη μοντέλων για τη διαχείριση απο-
βλήτων.
• Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο περι-
βάλλον και οικονομική αξιολόγηση περιβάλλοντος.
• Δημιουργία πολυθεματικών χαρτών κατανομής ανόρ-
γανων και οργανικών ενώσεων.
• Φυσικές καταστροφές και επιπτώσεις στο ανθρωπο-
γενές και φυσικό περιβάλλον (πλημμύρες, πυρκαγιές, ξη-
ρασία, κατολισθήσεις, σεισμοί κ.λπ.). Εκτίμηση φυσικών
κινδύνων με έμφαση στις επιπτώσεις τους στην ποιότητα
υδατικών και εδαφικών πόρων και στην ασφάλεια των
κατασκευών και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Διασπορά επικίνδυνων υλικών (haz-mat) στο περιβάλ-
λον λόγω φυσικών καταστροφών. Προληπτικός σχεδια-
σμός για τον περιορισμό των επιπτώσεων των φυσικών
καταστροφών.
• Διερεύνηση συστημάτων ενημέρωσης και προειδο-
ποίησης των κατοίκων για τους φυσικούς κινδύνους.
• Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στο αστικό και φυ-
σικό περιβάλλον.
• Σχεδιασμός και δημιουργία πιλοτικών μονάδων για
την προσομοίωση και επίλυση περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων.
• Ανάπτυξη μοντέλων, συλλογή και οργάνωση περι-
βαλλοντικών στοιχείων σε γεωγραφικά συστήματα πλη-
ροφοριών (G.I.S.) και βάσεις δεδομένων.
• Ζητήματα γεωδαιτικών εφαρμογών και καταγρα-
φών χωρικών δεδομένων ή επιμέρους στοιχείων που
συνδέονται με χωρικές παραμέτρους του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
• Ενημέρωση κοινού και αρμόδιων φορέων, συντονι-
σμός δικτύων παρακολούθησης περιβαλλοντικών πα-
ραμέτρων και ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων.
• Κατάρτιση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και
συμμετοχής της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων για
περιβαλλοντικά θέματα και θέματα προληπτικού σχε-
διασμού.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο
την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση πολιτών για ανά-
ληψη συλλογικής περιβαλλοντικής δράσης.
2. Την προώθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαί-
δευσης και έρευνας για προπτυχιακούς και μεταπτυχια-
κούς φοιτητές καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης
και της επαγγελματικής κατάρτισης για εκπαιδευόμενους
αντίστοιχων προσόντων και κατάλληλων τεχνικών ειδι-
κοτήτων. Επίσης τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ. ή άλλους φορείς και ερευνητές, προκειμένου
«να συγκεντρωθεί εμπειρία και τεχνογνωσία στο πλαίσιο
ομάδων ερευνητών» (ν. 3794/2009, άρθ. 2, παρ. 1).
3. «Την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ανα-
βάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης» (ν. 3794/2009,
άρθ. 2, παρ. 1).
4. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή τη συνεργασία και ανταλ-
λαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλους επιστημονι-
κούς ή συλλογικούς φορείς (π.χ. TEE, KΠE, ΙΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ,
ΕΘΙΑΓΕ κ.λπ.) ή αντίστοιχη συνεργασία με δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, όπως - για παράδειγμα - Υπουργεία,
Ο.Τ.Α., Οργανισμοί (π.χ. Δ.Ε.Υ.Α., Κ.Ε.Λ., ΕΥΔΑΠ, Οργ/σμός
Αθήνας, Ε.Ο.ΑΝ. κ.λπ.), βιβλιοθήκες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.,
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα και με την
ισχύουσα νομοθεσία για τους στόχους και τα κριτήρια
αξιολόγησης των Α.Ε.Ι.
5. Την κάλυψη των αναγκών έρευνας και διδασκαλίας
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεύ-
τερου και τρίτου κύκλου σπουδών (Μ.Δ.Ε. και διδακτορι-
κά) στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι.
με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
σύμφωνα με το άρθ. 1 (παρ. 1, εδαφ. ε) και το άρθ. 19
του ν. 3794/2009.
6. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
ημερίδων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
7. «Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων» (ν. 3794/2009, άρθ. 4, παρ. 1β), όπως
π.χ. εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων για λογαριασμό
Ο.Τ.Α. ή για ανάδειξη γεωτόπων ή διερεύνηση ζητημά-
των σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα αστικών και
περιαστικών περιοχών (π.χ. συνύπαρξη βιομηχανίας, κα-
τοικίας και γεωργικής παραγωγής), μελέτες προς φορείς
για καταγραφές ή μεθόδους προστασίας τόπων, αξιό-
λογων πολεοδομικών ή οικιστικών συνόλων, φυσικών
σχηματισμών, γεωτόπων κ.ά.).
8. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε-
χνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και
για την ερευνητική επάρκεια του καθώς και την προώθη-
ση συνεργασιών για έρευνες σε επίπεδο διδακτορικών
διατριβών.
9. Τη συλλογή, αρχειοθέτηση και παροχή σύγχρονου
και αρχειακού υλικού και ιδιαίτερα περιοδικών, βιβλίων,
σχεδίων, χαρτών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
10. Την οργάνωση μόνιμης έκθεσης εντός του Ιδρύ-
ματος ή περιοδικών εκθέσεων (σε χώρους εντός ή εκτός
του Ιδρύματος) με υλικό αντίστοιχο με τα εκπαιδευτικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου (π.χ. ορυ-
κτά, πετρώματα, απολιθώματα, αρχειακό ή σύγχρονο
φωτογραφικό υλικό, σύγχρονες μελέτες - γεωλογικοί και
πολυθεματικοί χάρτες εποχής κ.λπ.). Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών Τ.Ε. (άρθ. 28 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ
114/Α΄/4-8-2017), που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο, από
αντίστοιχα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη Ε.ΤΕ.Π. (άρθ. 28, ν. 4485/2017), μέλη
προσωπικού με καθεστώς εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) καθώς και από μέλη έκτακτου
επιστημονικού προσωπικού (επιστημονικούς και εργα-
στηριακούς συνεργάτες, εντεταλμένους διδασκαλίας),
που δύνανται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου. Μπορεί επιπλέον να στελεχώνεται από
επιστήμονες - ερευνητές, που επιθυμούν να προσφέρουν
έργο επί των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου και η ειδικότητα τους σχετίζεται
με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστή-
ριο. Επίσης, ως στελέχη του δυναμικού του Εργαστηρίου
θεωρούνται το ερευνητικό, διοικητικό ή εργατοτεχνικό
προσωπικό, που προσφέρει εθελοντική εργασία για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου ή προσλαμβάνεται με υπο-
γραφή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και αμείβονται
από τους πόρους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Τομέα Γ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και ορίζεται με τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017).
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, οι οποίες
εφαρμόζονται κατ' αναλογία. Ορισμένες από τις αρμο-
διότητες του είναι και οι εξής: Ο συντονισμός του διδα-
κτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των
χώρων του Εργαστηρίου, η στελέχωση του με αναγκαίο
προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η
εισήγηση στη Γενική Συνέλευση Τομέα ή στη Συνέλευ-
ση του Τμήματος για την τροποποίηση του παρόντος
Εσωτερικού Κανονισμού ή για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την
ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου κ.ά.

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Ιδρύματος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) σε συνδυασμό
με το ωράριο εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό
ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία, και σε χώρους
που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και
για την εγκατάσταση του απαραίτητου εκπαιδευτικού
και ερευνητικού υλικού (αναλώσιμα, αντιδραστήρια,
γυάλινα σκεύη κ.ά.). Στο χώρο εγκατάστασης τοποθε-
τείται πινακίδα που αναγράφει τουλάχιστον τον τίτλο του
Εργαστηρίου και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κριθούν
απαραίτητα (Διευθυντής, μέλη, εξωτερικοί συνεργάτες,
προσωπικό γραμματείας, τηλέφωνα κ.λπ.).
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθο-
ρίζει, μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρί-
ου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων,
εξοπλισμού και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων,
εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την πα-
ραμονή των εργαζομένων (προσωπικού), των φοιτητών
ή των επισκεπτών στους χώρους του, όπου τηρούνται
ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προ-
φύλαξη της υγείας και της αρτιμέλειας των εργαζομένων
καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστά-
σεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων ή ειδικού εξοπλι-
σμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό
του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση ή εξουσιοδότηση
χρήσης. Φορητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδί-
δονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα-
ραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση
του Τομέα που ανήκει ή στη Συνέλευση του Τμήματος,
είναι δυνατή η απασχόληση επιστημόνων σε τομείς σχε-
τικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων, ή την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων (ν. 3794/2009, άρθ. 4, παρ. 1δ), όπως π.χ. αυτά
που ενδεικτικά περιγράφονται στο άρθ. 2 του παρόντος
Εσωτερικού Κανονισμού του Εργαστηρίου.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53), σε τομείς όπως αυτοί που
ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθ. 2 παρ. 8 του παρόντος,
και τις εν γένει εισροές από εκτέλεση έργων (έρευνες,
μελέτες κ.λπ.), σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθ. 1 έως
7 της υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/22-8-1996 (ΦΕΚ
826/Β΄/10-9-1996).
δ. Τις ειδικές εισφορές, επιχορηγήσεις και χρηματο-
δοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους φορείς,
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής. Proslipsis.gr
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου δύνανται να τηρού-
νται με απόφαση του Διευθυντή τα ακόλουθα βιβλία
και στοιχεία: πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχόμενων
εγγράφων, σφραγίδα, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος
αρχειοθέτησης και έντυπα δανεισμού επιστημονικών
συγγραμμάτων, περιοδικών, πτυχιακών και μεταπτυχι-
ακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, σχεδίων και
χαρτών από αντίστοιχη δανειστική βιβλιοθήκη, κατάλο-
γος οργάνων, αρχείο επιστημονικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που εκτελούνται από το Εργαστήριο
και - εφόσον απαιτείται -δύναται να τηρείται βιβλίο με-
ταβολών προσωπικού. Επίσης, το Εργαστήριο δύναται να
διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σφρα-
γίδα και λογότυπο. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί
να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 12 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved