nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων στο ΕΑΠ

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.2.2018, 06:29

Την ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων δεδομένων» (Big Data Analytics and Anonymization Lab), ενέκρινε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ.: 363/2.28. ακ./13-11-2017
Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Αναλυ-
τικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων δεδομένων»
(Big Data Analytics and Anonymization Lab) και
καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(Α’/114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του
ν. 4009/2011 (Α’/195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
4. Το πρακτικό της με αριθμό 167/26-09-2017 Συνεδρί-
ασης της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών και Τεχνολογί-
ας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 363/13-11-2017).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνο-
λογίας Επιστημών (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου (ΕΑΠ) εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων».
Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευ-
νας στον τομέα της διαχείρισης, ανάλυσης και προστα-
σίας της ιδιωτικότητας μεγάλης κλίμακας δεδομένων
χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους της Επιστήμης,
της Εξόρυξης και της Διασφάλισης της Ιδιωτικότητας των
Δεδομένων, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμης πληροφο-
ρίας και προτύπων για την πολύπλευρη κατανόηση της
συμπεριφοράς των φοιτητών και την αλληλεπίδραση
τόσο μεταξύ τους όσο και με τους διδάσκοντες, κατά την
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και γενι-
κότερα, καθώς και τη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν
στο ευρύτερο ακαδημαϊκό όφελος του Ιδρύματος και
όχι μόνο. Η ανάλυση του μεγάλου όγκου εκπαιδευτικών
δεδομένων που συσσωρεύονται στα πληροφοριακά συ-
στήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από
την διεξαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης αλλά
και από κάθε άλλη πιθανή πηγή δεδομένων που χρή-
ζει επεξεργασίας και ανάλυσης οποιασδήποτε μορφής,
θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και την ενίσχυση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο προς όφελος των
φοιτητών όσο και των διδασκόντων, την καλύτερη πα-
ρακολούθηση των τακτικών εκπαιδευτικών διεργασιών
και λειτουργιών του Ιδρύματος και τη λήψη στρατηγικών
αποφάσεων σε επίπεδο Διοίκησης. Το Εργαστήριο στο-
χεύει στην παροχή ερευνητικού, αναπτυξιακού, εκπαι-
δευτικού και συμβουλευτικού έργου που αφορά στην πε-
ριοχή της Επιστήμης, της Εξόρυξης και της Διασφάλισης
της Ιδιωτικότητας των δεδομένων, στην υποστήριξη των
ερευνητικών δράσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών
της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ γενικότερα.
Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός
Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή νέας
γνώσης καθώς και η ανάπτυξη και η παροχή ερευνητι-
κών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δε-
δομένων των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης
της φοίτησης και της μάθησης του ΕΑΠ, για την εξαγωγή
συμπερασμάτων και την υποστήριξη λήψης αποφάσε-
ων που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές
υπηρεσίες σε επίπεδο διδασκομένου, διδάσκοντα και
Διοίκησης, διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο την ιδιωτι-
κότητα των ευαίσθητων δεδομένων.
Αναλυτικά, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
• Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο
τομέα της ανάλυσης μεγάλων εκπαιδευτικών δεδομένων
και διασφάλισης της ιδιωτικότητας των δεδομένων αυτών.
• Η δημοσίευση ερευνητικών και επιστημονικών απο-
τελεσμάτων σε διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά
περιοδικά και συνέδρια, συγγραφή βιβλίων και επιστη-
μονικών αναφορών.
• Η στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση εκπαιδευ-
τικών αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος δεδομένων
μέσω πινάκων αναλυτικής δεδομένων.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων αναλυτι-
κής εκπαιδευτικών δεδομένων.
• Η συλλογή, η αποθήκευση και η διαχείριση μεγάλης
κλίμακας εκπαιδευτικών δεδομένων.
• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μελών ΔΕΠ και
ΣΕΠ του ΕΑΠ για την αξιοποίηση συστημάτων αναλυτι-
κής εκπαιδευτικών δεδομένων.
• Η ανάπτυξη τεχνικών διασφάλισης της ιδιωτικότητας
των ευαίσθητων δεδομένων, ακολουθώντας και τηρώ-
ντας τους κανόνες της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
• Η παραμετροποίηση και διαχείριση σύγχρονων πε-
ριβαλλόντων τηλε-εκπαίδευσης και συστημάτων δια-
χείρισης μάθησης.
• Η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων
σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογιών.
• Η οργάνωση και η υλοποίηση αναπτυξιακών δρά-
σεων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά και ανα-
πτυξιακά έργα. Proslipsis.gr
• Η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών ανα-
γκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ σε θέματα που εμπίπτουν
στην Επιστήμη, την Εξόρυξη και την Διασφάλιση της
Ιδιωτικότητας μεγάλων δεδομένων.
• Η συνεργασία με εργαστήρια, κέντρα ερευνών, ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά δίκτυα και λοιπούς φο-
ρείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την παροχή και
ανταλλαγή γνώσης και υπηρεσιών.
• Η πρόσκληση για συνεργασία σε επιστήμονες διε-
θνούς κύρους και αναγνώρισης.
• Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων,
συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκ-
δηλώσεων.
• Η προβολή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
και η διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων
αυτών στα πλαίσια της εξωστρέφειας του ΕΑΠ.
• Η υποστήριξη και η συνεισφορά στην προβολή των
δράσεων της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέ-
κτορες της ΣΘΕΤ, του ΕΑΠ και άλλων Ιδρυμάτων, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή τα ερευνητικά ενδι-
αφέροντα εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρί-
ου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα
προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού
και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς
και από μετα-διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, με-
ταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις κατά το
νόμο αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβά-
νονται ο συντονισμός του ερευνητικού, διδακτικού και
αναπτυξιακού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και
η υποβολή στην Κοσμητεία του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας και του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση τους, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η εισήγηση
στην Κοσμητεία για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή
στην Κοσμητεία του ετήσιου απολογισμού των δραστηρι-
οτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο. Εν γένει, ο Διευθυντής μεριμνά για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου
και είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το
Εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρ-
μοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους τομέ-
ων, να ορίζει μετά από έγκριση της Κοσμητείας της ΣΘΕΤ
του ΕΑΠ γνωμοδοτικό συμβούλιο, κατά προτίμηση από
εξωτερικά μέλη, και να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους
σχετικές με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης.
4. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή - μέλος
του εργαστηρίου, ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπληρω-
τής Διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από το νόμο
διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Εξοπλισμός - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση του
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Στο χώρο εγκα-
τάστασης τοποθετείται πινακίδα που φέρει τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό και πάγια στοι-
χεία, τα οποία μπορεί να προέρχονται από κάθε νόμιμη
πηγή και αποτελούν τις υποδομές του Εργαστηρίου.
3. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερι-
κό κανονισμό λειτουργίας του και τον εσωτερικό κανο-
νισμό λειτουργίας του ΕΑΠ. Σε περίπτωση σύγκρουσης,
υπερισχύουν τα αναφερόμενα στον δεύτερο.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και αναλωσίμων υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους του Εργαστηρίου καθώς και
στην προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
του Εργαστηρίου από βλάβες. Proslipsis.gr
5. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
6. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές που έχουν εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητός εξοπλισμός ο οποίος παραδίδεται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποί-
ηση του, στην κατάσταση που είχε παραδοθεί.
7. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
ΕΑΠ είναι δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς σχε-
τικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου δύναται να προέρχονται
από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και άλ-
λης φύσης έργων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
4. Τις τυχόν πιστώσεις που διατίθενται από τη ΣΘΕΤ
και το ΕΑΠ.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
κοινωφελή Ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΕΑΠ για τους σκοπούς του οικείου
Εργαστηρίου.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Μητρώο εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων.
2. Μητρώο βιβλιοθήκης (βιβλίων, περιοδικών, διατρι-
βών, εργασιών, ψηφιακών μέσων, κ.λπ.).
3. Βιβλίο δανεισμού.
4. Φάκελοι έργων και οικονομικών στοιχείων.
5. Βιβλίο εσόδων - εξόδων.
6. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
7. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ανα-
λυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγρά-
φονται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
όπου είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του σφραγίδα η οποία προσομοιάζει ή ενσωματώνει
αυτή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την αναγραφή
του τίτλου του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
3. Ο τίτλος του Εργαστηρίου στην Αγγλική γλώσσα εί-
ναι «Big Data Analytics and Anonymization Lab», ενώ το
ακρωνύμιο του τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλι-
κή γλώσσα έχει Λατινικούς χαρακτήρες και είναι το «ΒΑΤ
Lab». To Εργαστήριο χρησιμοποιεί ανάλογη σφραγίδα με
τα στοιχεία του στην αγγλική γλώσσα για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 11 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved