nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.3.2018, 05:11

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας» στον Τομέα III της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 4884 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο Προ-
ηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Να-
νοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας" στον Τομέα
III της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83)
και των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
2. Τη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα III
(Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών), συνεδρί-
αση στις 3.2.2017, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, συνεδρίαση στις 29.3.2017.
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (αριθμ. απόφασης 8 στη συνεδρίαση
της 21.9.2017).
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος. Proslipsis.gr
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005,
αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο
Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανο-
διεργασιών και Νανοτεχνολογίας" που θα ανήκει στον
Τομέα III της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα III της Σχολής Χημικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Εργαστήριο με
τίτλο: «Εργαστήριο Προηγμένων και Σύνθετων Υλικών,
Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας».
Το Εργαστήριο αυτό ανήκει στον Τομέα III της Σχολής
Χημικών Μηχανικών και εξυπηρετεί τις ερευνητικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της μελέτης
και παραγωγής (σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα,
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων διεργασιών)
προηγμένων υλικών, προηγμένων πολυμερών, νανοϋ-
λικών, σύνθετων και νανοσύνθετων υλικών, καθώς και
τον χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων αυτών.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της
Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και άλλων Σχολών
σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Ερ-
γαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος
εγγράφου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή του Τομέα
III της Σχολής Χημικών Μηχανικών.
2) την διεξαγωγή και την ανάπτυξη ερευνητικών και
συναφών δραστηριοτήτων στο οριζόμενο ως άνω γνω-
στικό πεδίο σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανονι-
σμούς της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
(ΕΔΕΙΛ) του ΕΜΠ, όπως αυτά καθορίζονται από την Σύ-
γκλητο.
3) την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του
γνωστικού πεδίου του εργαστηρίου.
4) την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την προετοιμασία δημοσιεύσεων
και εκδόσεων.
5) την κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία με όλα τα
κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και
αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και
συλλογικής εργασίας.
6) την συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες,
δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη
μελέτη προβλημάτων και ανάπτυξης της χώρας.
7) την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της ΕΔΕΙΛ
του ΕΜΠ.

Άρθρο 3
Διοίκηση-Προσωπικό
Το Εργαστήριο Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Να-
νοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας του
Τομέα III της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π εντάσ-
σονται μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ-
νητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Επίσης, στελεχώ-
νεται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), μέλη του Εργαστηριακό Διδακτικό
Προσωπικό (ΕΔΙΠ), μέλη του λοιπού επιστημονικού προ-
σωπικού και του διοικητικού προσωπικού και ερευνητές
με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου. Η ένταξη του
προσωπικού στο Εργαστήριο γίνεται κατόπιν αιτήσεως
του με την διαδικασία που ο νόμος ορίζει.
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, μέλος
ΔΕΠ του Τομέα III (Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των
Υλικών), ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνω-
ρισμένου κύρους και εμπειρίας στους σχετικούς με τη
δραστηριότητα του Εργαστηρίου και ο οποίος εκλέγεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διευθυντή
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ει-
δικότερα:
• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του
Εργαστηρίου.
• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής την
έγκριση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου.
• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής τους
υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του εξοπλισμού και
των χώρων εργασίας.
• Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τομέα III για
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του Ερ-
γαστηρίου.
• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό. Proslipsis.gr
• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστη-
ρίου.
• Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.
• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία
1) Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους Β1.018,
Β.013, Ε.102, Β.112, Θ.203, Β. 101, Θ.303, Θ.204 των Κτι-
ρίων της Σχολής Χημικών Μηχανικών στην Πολυτεχνει-
ούπολη Ζωγράφου. Στους χώρους εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2) Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
3) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
5) Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν λάβει ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6) Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π είναι δυνατή η
πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις δι-
δακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστη-
ρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 ν. 1268/1982 και 5 του
π.δ. 407/1980 (Α΄ 12) και 2 παρ. 1 εδ. Δ΄ του ν. 1674/1986
(Α΄ 203), όπως αυτά ισχύουν.
7) Χρήση των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου μπο-
ρεί να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, ερευνητές με συμβάσεις έργου ορισμένου χρό-
νου, μέλη ΔΕΠ ή ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ ή ΙΔΑΧ του Ε.Μ.Π, και άλλων
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Proslipsis.gr
8) Το Εργαστήριο ακολουθεί τους ειδικούς κανόνες
ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό
Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων.

Άρθρο 6
Πόροι-Έσοδα
Οι οικονομικοί πόροι-έσοδα του Εργαστηρίου Προ-
ηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιερ-
γασιών και Νανοτεχνολογίας του Τομέα III της Σχολής
Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
δ) Πιστώσεις που χορηγούνται από τη Σχολή Χημικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.
ε) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, διεθνείς ορ-
γανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς/επιχειρήσεις
προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία και αρχεία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Προηγμένων και Συν-
θέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτε-
χνολογίας του Τομέα III της Σχολής Χημικών Μηχανικών
Ε.Μ.Π τηρούνται αρχεία σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή, που αφορούν στις δραστηριότητες και στις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου. Τα βιβλία και τα
αρχεία αυτά είναι:
- Βαθμολόγιο φοιτητών
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου
- Κατάλογος αντιδραστηρίων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
- Αρχείο εκπαιδευτικής δραστηριότητας
- Αρχείο τεχνικών εκθέσεων
- Αρχείο προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί-
ων ή αρχείων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΛΙΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved