nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.3.2018, 05:11

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας" στον Τομέα III της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 4882 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Οριζόντιο Εργα-
στήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊ-
όντων» στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83)
και των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
2. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (συνεδρίαση στις 29.03-2017).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (αριθμ. απόφασης 8/21.09.2017).
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005
αποφασίζουμε:
την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Οριζόντιο Εργα-
στήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων"
που θα ανήκει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Εργαστήριο με τίτλο: "Ορι-
ζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και
Προϊόντων".
Το Εργαστήριο ανήκει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ε.Μ.Π για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του ελέγχου ποι-
ότητας μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων
μεθόδων, χρήσης ενόργανων αναλύσεων/μετρήσεων
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και την ανάγκη
παροχής υπηρεσιών προς τρίτους στο ίδιο αντικείμενο.
Η ίδρυση του Οριζόντιου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιό-
τητας Διεργασιών και Προϊόντων καλύπτει την ανάγκη
συγκέντρωσης σύγχρονων επιστημονικών οργάνων της
Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., υψηλού κόστους,
πιστότητας και ακρίβειας και την αξιοποίησή τους από
εξειδικευμένο προσωπικό προς όφελος όλων των μελών
της Σχολής. Η ίδρυσή του εξυπηρετεί την ανάγκη από-
κτησης οργάνων κοινής κτήσης των οποίων το κόστος
αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης από μεμονωμένα
εργαστήρια είναι απαγορευτικό, δημιουργίας εργαστη-
ριακής υποδομής επιστημονικών και ερευνητικών ορ-
γάνων υψηλής πιστότητας και ακρίβειας της Σχολής, και
δημιουργίας δυνατότητας πρόσβασης για όλα τα μέλη
της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π και παροχής υπη-
ρεσιών προς τρίτους.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1) την επιστημονική υποστήριξη του Εκπαιδευτικού
και Ερευνητικού έργου της Σχολής στο πλαίσιο προ-
πτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών
προγραμμάτων
2) την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλής
στάθμης σε φορείς και σε ιδιώτες. Proslipsis.gr
3) την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της
Σχολής Χημικών Μηχανικών και άλλων Σχολών του Ιδρύ-
ματος στο γνωστικό αντικείμενο που προσδιορίζεται
στο άρθρο 1.
4) την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών,
ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
5) την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ-
σεων και εκδόσεων.
6) τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες,
δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς, και τη συμβολή του εργαστηρίου στη
μελέτη προβλημάτων και την ανάπτυξη της χώρας.
7) την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της ΕΔΕΙΛ
του ΕΜΠ.
Άρθρο 3
Διοίκηση-Προσωπικό
Το Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διερ-
γασιών και Προϊόντων εντάσσονται μέλη Διδακτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής Χημικών Μη-
χανικών Ε.Μ.Π των οποίων το γνωστικό και ερευνητικό
αντικείμενο είναι σχετικό με εκείνο του Εργαστηρίου.
Επίσης, στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), μέλη του Εργαστηρια-
κό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), μέλη του λοιπού επιστη-
μονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
και ερευνητές με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου. Η
ένταξη του προσωπικού στο Εργαστήριο γίνεται κατόπιν
αιτήσεώς του με την διαδικασία που ο νόμος ορίζει.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του
Εργαστηρίου, καθώς και οι διαδικασίες αποχώρησης ή
διαγραφής τους ορίζονται στο άρθρο 2 του Ενιαίου Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπου-
δαστηρίων του ΕΜΠ (απόφαση Συγκλήτου 16.5.2003).
Σε περίπτωση που ο αριθμός των μόνιμων μελών του
Εργαστηρίου υπερβαίνει το 10, εκλέγεται από τη ΓΣ της
Σχολής Χημικών Μηχανικών, Συμβούλιο Εργαστηρίου με
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Ενιαίο Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστη-
ρίων του ΕΜΠ.
Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου και εκλέγεται όπως
ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διευθυντή
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ει-
δικότερα:
• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του
Εργαστηρίου.
• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής την
έγκριση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου.
• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής τους
υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του εξοπλισμού και
των χώρων εργασίας.
• Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση της Σχολής για την
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστη-
ρίου.
• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστη-
ρίου.
• Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.
• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις-Λειτουργία-Εξοπλισμός
1) Το Οριζόντιο Εργαστήριο (ΟΕ) στεγάζεται στα κτή-
ρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών στη Πολυτεχνειού-
πολη Ζωγράφου. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθε-
τείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2) Χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου μπο-
ρεί να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΉΤ, ή ΕΤΕΠ του ΕΜΠ και άλλων
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον
Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων
και Σπουδαστηρίων του ΕΜΠ και τους κανόνες λειτουρ-
γίας που περιέχονται στο άρθρο 6. Proslipsis.gr
3) Ειδικότερα η χρήση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου γίνεται με την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας: μέλη ΔΕΠ, ΕΔΓΠ, ή ΕΤΕΠ της Σχο-
λής Χημικών Μηχανικών, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΓΠ, ή ΕΤΕΠ του
ΕΜΠ, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ή ΕΤΕΠ άλλων ΑΕΙ.
4) Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου γίνεται επίσης από προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές με ευθύνη του επιβλέποντος
μέλους ΔΕΠ: α) για τις διδακτικές ανάγκες μαθημάτων,
όπως αυτές καθορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα β)
για την εκπόνηση διδακτορικών και διπλωματικών ερ-
γασιών, και γ) για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια
εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
5) Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον Ενι-
αίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστη-
ρίων και Σπουδαστηρίων του ΕΜΠ (εφαρμογή άρ-
θρου 2, παρ. 7 υπουργική απόφαση Φ1/232/Β1/404/
ΦΕΚ1098/05.09.2000 και απόφαση Συγκλήτου
16/05/2003).
6) Σε κάθε όργανο του Εργαστηρίου ορίζεται ως υπεύ-
θυνος ένα μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου που διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία και συνεργάζεται με το επιστη-
μονικό προσωπικό του ΟΕ, στην επίλυση προβλημάτων
που τυχόν προκύπτουν στη λειτουργία του οργάνου. Το
υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ επιμελείται την εισροή αναλύσεων
για το όργανο ευθύνης του και την παροχή υπηρεσιών
σε τρίτους.
7) Για κάθε όργανο ή ομάδα συναφών οργάνων του
Εργαστηρίου ορίζεται ένας υπεύθυνος δοκιμών και με-
τρήσεων από τα μέλη ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου, με
μεγάλη εμπειρία στη χρήση και λειτουργία του συνόλου
των οργάνων του εργαστηρίου και εποπτεύεται από το
αντίστοιχο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ.
8) Ο υπεύθυνος κάθε οργάνου του Εργαστηρίου έχει
την υποχρέωση να οργανώνει σεμινάρια ή ημερίδες εκ-
παίδευσης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου τα
οποία θα παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι (κυρίως
μεταπτυχιακοί σπουδαστές και μέλη ΔΕΠ). Μετά το τέλος
της εκπαίδευσης, κατά την κρίση του υπεύθυνου εκπαί-
δευσης θα χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολού-
θησης και ικανότητας χειρισμού του οργάνου.
9) Ο χειρισμός των οργάνων θα γίνεται από τον υπεύ-
θυνο δοκιμών και μετρήσεων του οργάνου με υποστή-
ριξη, εφόσον χρειάζεται, από τους ενδιαφερόμενους,
μετά την κατάλληλη εκπαίδευση τους στην αρχή του
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο χειρισμός των οργάνων επι-
τρέπεται επίσης σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση.
10) Οι αιτήσεις για τη χρήση των οργάνων του ΟΕ
αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΔΕΠ και εί-
ναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου. Ο
κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης είναι υπεύθυνος για την
επιλογή μεθόδου, την προετοιμασία του δείγματος και
την αξιολόγηση, με επικουρία ή τεχνική καθοδήγηση
του υπευθύνου δοκιμών και μετρήσεων καθώς και του
υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ του οργάνου, εφόσον απαιτείται.
11) Το ΟΕ λειτουργεί τουλάχιστον τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Κατόπιν συνεννοήσεως του Διευθυντή του ΟΕ
με τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του ΟΕ,
ρυθμίζεται η χρήση των οργάνων εκτός των κανονικών
ωρών εργασίας, μόνο από εκπαιδευμένα στο χειρισμό
άτομα και με ευθύνη των υπεύθυνων μελών ΔΕΠ.
12) Το Εργαστήριο ακολουθεί τους ειδικούς κανόνες
ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό
Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων.
13) Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου
και στα πλαίσια των παραπάνω άρθρων 4 και 5, ο Διευ-
θυντής, σε συνεργασία με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των
οργάνων, προβαίνει ανά τρίμηνο σε προγραμματισμό
των προς εκτέλεση εργασιών, με την ακόλουθη σειρά
προτεραιότητας:
α) διδακτικές ανάγκες μαθημάτων
β) εκπόνηση διδακτορικών και διπλωματικών εργα-
σιών
γ) ερευνητικά προγράμματα, και
δ) παροχή υπηρεσιών και συναφείς δραστηριότητες.
14) Για κάθε όργανο του Εργαστηρίου κρατείται αρχείο
αιτήσεων, μετρήσεων και ημερολόγιο οργάνου. Υπεύ-
θυνος για την τήρηση των ανωτέρω καθώς και για το
συντονισμό της εν γένει συντήρησης του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου είναι ο εκάστοτε υπεύθυνος δοκιμών
και μετρήσεων, ο οποίος και ενημερώνει το Υπεύθυνο
μέλος ΔΕΠ του οργάνου.
15) Όλες οι τεχνικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις που
προκύπτουν από εργασίες πραγματοποιούμενες με
χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου θα πρέπει να
αναφέρουν το όνομα του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
16) Στο Οριζόντιο Εργαστήριο εντάσσεται ο ήδη υπάρ-
χων εξοπλισμός, ο οποίος δεν ανήκει σε άλλο Εργαστή-
ριο του ΕΜΠ και ο οποίος απαρτίζεται από τα παρακάτω
επιστημονικά όργανα:
Α/Α Έτος Κτήσης Όργανο 
1 2011 Φασματοσκοπία Επομπής
Επαγωγικά Συζευγμένου
Πλάσματος (ICP-OES)
Μοντέλο Optima 7000 DV,
PERKIN ELMER
2 2011 Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με
μικροκύματα Μοντέλο START D,
Milestone
3 2010 Φασματομετρία Μάζας με
Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα
(ICP-MS)
Μοντέλο 7700 Series, AGILENT
TECHNOLOGIES
4 2008 Υγρή Χρωματογραφία -
Φασματομετρία Μάζας (LC/MS)
Μοντέλο 500 - MS LC Ion Trap, VARIAN
5 2008 Αέρια Χρωματογραφία -
Φασματομετρία Μάζας (GC/MS)
Μοντέλο 220 - MS GC Ion Trap, σε
συνδυασμό με το Varian 450-GC, VARIAN
6 2004 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο
Σάρωσης (SEM) Μοντέλο Quanta
200, FEI
7 1995 Ανάλυση με περίθλαση Ακτινών
Χ (XRD) Μοντέλο Siemens D5000
με λυχνία Cu Kai, λ=1.5405
Â, μονοχρωμάτορα γραφίτη,
λογισμικό λειτουργίας DIFRAC
Plus και βάση δεδομένων PDF-2.
8 2001 Ανάλυση με Φθορισμό Ακτινών
Χ (XRF) Μοντέλο AdvantXP, ARL
(παροπλίσθηκε λόγω βλάβης)
9 2001 Ιοντική Χρωματογραφία (IC)
Μοντέλο BioLC, DIONEX
10 2001 Συσκευή μέτρησης Ολικού
Άνθρακα (TOC) Μοντέλο TOC/TN micro N/C,
ANALYTIC JENA (υπολειτουργεί
λόγω βλάβης)
11 1995 Φασματοσκοπία Επομπής
Επαγωγικά Συζευγμένου
Πλάσματος (ICP-OES)
Μοντέλο Ultrace 138 Jobin
Yvon (παροπλίσθηκε, μόνο για επίδειξη)
Τα Όργανα και οι Διατάξεις του Εργαστηρίου είναι
εγκατεστημένα στους ακόλουθους χώρους της Σχολής:
- Τα XRD και XRF είναι εγκατεστημένα στη στάθμη
119.60, στους χώρους 210, 211.
- Τα LC/MS, GC/MS, LC-IC και TC/TN, είναι εγκατεστημέ-
να στη στάθμη 195.60 στο χώρο 167, το ICP/OES και το
ICP/MS στο χώρο 168 της ίδιας στάθμης, στα νέα κτίρια
της Σχολής (Β΄ Φάση)
- To SEM/EDAX είναι εγκατεστημένο στη στάθμη
195.60, στο χώρο 117.

Άρθρο 6
Πόροι-Εσοδα-Δαπάνες
1) Οι οικονομικοί πόροι/έσοδα του Εργαστηρίου "Ορι-
ζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και
Προϊόντων" του Ε.Μ.Π προέρχονται από:
α) πιστώσεις που προέρχονται από τις Δημόσιες Επεν-
δύσεις ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ή την ιδιαίτερη
περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες διατίθενται σε
αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τον
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της ΕΔΕΙΛ του
Ε.Μ.Π.
γ) Έσοδα από συμμετοχή του Εργαστηρίου σε Ερευ-
νητικά Προγράμματα.
δ) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του Εργαστη-
ρίου, εφόσον δεν διατίθενται με όρους που αντιβαίνουν
στην αποστολή του Εργαστηρίου.
ε) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, ύστερα από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών.
2) Οι δαπάνες αναλωσίμων και συντήρησης των ορ-
γάνων θα χρεώνονται ανάλογα με τις εκτελούμενες με-
τρήσεις.
3) Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου γνωστοποιεί στους
Τομείς ανά εξάμηνο τη χρήση που έκαναν στα όργα-
να. Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται απολογισμός των
εργασιών που έγιναν στα όργανα του Εργαστηρίου
προκειμένου να υπολογισθούν και να εξασφαλισθούν
οι αναγκαίες πιστώσεις από τη Γενική Συνέλευση της
Σχολής. Το ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση των
προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων παρακρατεί-
ται κατά την κατανομή των χρημάτων στους Τομείς και
αποδίδεται στο Εργαστήριο.
4) Στην περίπτωση μη προβλέψιμης σοβαρής βλάβης
του εξοπλισμού του Εργαστηρίου, που συνεπάγεται υψη-
λό κόστος, η απόφαση για την επισκευή ή όχι θα λαμ-
βάνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, η οποία
θα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση των αντίστοιχων
κονδυλίων.
5) Η δαπάνη χρήσης των οργάνων του Εργαστηρίου
θα καθορίζεται βάσει κοστολογίου του κάθε οργάνου,
το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο και θα ανακοι-
νώνεται στους Τομείς.
6) Η χρέωση για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους κα-
θορίζεται βάσει τιμολογίου τον οποίο θα επικαιροποιεί-
ται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
7) Η κοστολόγηση και τιμολόγηση αποτελεί ευθύνη
του Διευθυντή του Εργαστηρίου, πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των οργάνων και
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία και αρχεία Proslipsis.gr
Για τις ανάγκες Οριζόντιου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποι-
ότητας Διεργασιών και Προϊόντων της Σχολής Χημικών
Μηχανικών Ε.Μ.Π τηρούνται αρχεία σε έντυπη ή/και ηλε-
κτρονική μορφή, που αφορούν στις δραστηριότητες και
στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου. Τα βιβλία
και τα αρχεία αυτά είναι:
- Βαθμολόγιο φοιτητών
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου
- Κατάλογος αντιδραστηρίων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
- Αρχείο εκπαιδευτικής δραστηριότητας
- Αρχείο τεχνικών εκθέσεων
- Αρχείο προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί-
ων ή αρχείων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved