nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 7.2.2019, 13:42

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - ΕΑΕΚ (Sport Entrepreneurship and Innovation Lab)» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας. 

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2333 (3)
Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
“ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and Innovation
Lab)» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) της Σχολής
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του.
Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 42 παρ. 7 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/2.3.2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα
τις Σέρρες) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 67/17.9.2018).
4. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
4.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουρ-
γία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με
αριθμό 2911/24.6.2015) και
4.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23.7.2015).
5. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and
Innovation Lab)» και καθορισμού του εσωτερικού κα-
νονισμού του στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρία-
ση με αριθμό 13/25.10.2018), του εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινο-
τομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and Innovation
Lab)» και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του
στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(με έδρα τις Σέρρες) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2975/6 και 7.12.2018) για την ίδρυση του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and
Innovation Lab)» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) της Σχολής
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και καθο-
ρισμού του εσωτερικού κανονισμού του.
8. Ότι το «Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and
Innovation Lab)», λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και
τον τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”-
(Sport Entrepreneurship and Innovation Lab)» του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τις Σέρρες) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού
του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) της Σχολής Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομί-
ας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and Innovation Lab)».
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της αθλητι-
κής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης καινοτόμων
αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and
Innovation Lab)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(με έδρα τις Σέρρες), καθώς και άλλων Τμημάτων και
Σχολών του ΑΠΘ, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστι-
κά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (τ.Α΄ 53).
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων. Proslipsis.gr
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Την εκπαίδευση και υποστήριξη των φοιτητών/
τριών του τμήματος, ώστε να εμπλακούν σε επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες και καινοτομικές εφαρμογές
και να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στα
επιστημονικά πεδία των ειδικοτήτων τους.
11. Τη σύνδεση του τμήματος με τις νεοφυείς επιχει-
ρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους φοιτητές και
τους απόφοιτους του.
12. Την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της αθλητι-
κής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων
εφαρμογών, μεθοδολογιών και εργαλείων σε όλο το
φάσμα των αθλητικών επιστημών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport Entrepreneurship and
Innovation Lab)», στελεχώνεται από:
1. Καθηγήτριες/καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις
Σέρρες) που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του
άρθρου 28 του ν. 4485/2017).
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που το
γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28
του ν. 4485/2017).
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.
Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικη-
τικές υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει
σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού και
επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή θη-
τεία από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες). Το γνωστι-
κό αντικείμενο του Διευθυντή πρέπει να συμπίπτει με το
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017). Ο Διευθυντής
αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώ-
τη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
ετησίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, κα-
θώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για: α) τον
ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κινητού
εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού του εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και τη διεκ-
περαίωση ερευνητικών προγραμμάτων,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσι-
ου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στο 2ο όροφο
του κτιρίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού στις Σέρρες. Proslipsis.gr
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Αθλητικής
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “ΕΑΕΚ”- (Sport
Entrepreneurship and Innovation Lab)» και το όνομα
του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχε-
τική απόφαση του Τμήματος. Επίσης έχει την ευθύνη για
την προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων
από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για
την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο-
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραμα-
τικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου αποκλει-
στικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας
είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Σε
σχετικό έγγραφο, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του
Εργαστηρίου, αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το
χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων
τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες
διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας
και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσι-
ών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και εκδόσεων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς». Proslipsis.gr
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βαθμολόγιο φοιτητών
- Βιβλίο πρωτοκόλλου.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αθλη-
τικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΑΕΚ)» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό
της Σχολής και του ΑΠΘ. Ο τίτλος αυτός, καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους της Σχολής όπου είναι εγκατεστημένο το
Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή της Σχολής και
την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού
του τίτλου και του λογότυπου. Proslipsis.gr
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα Sport Entrepreneurship and Innovation Lab
χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2019.

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved