nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία του Ψυχομετρικού Εργαστηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

Proslipsis.gr | Αθήνα 4.2.2020, 12:16

Την μετονομασία του Ψυχομετρικού Εργαστηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σε Ψυχομετρικό Εργαστήριο «Ι.Ν. Παρασκευόπουλος» και την τροποποίηση του συνόλου του εσωτερικού κανονισμού του, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 130 (3)
Μετονομασία του Ψυχομετρικού Εργαστηρί-
ου του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής σε Ψυχομετρικό Εργαστήριο «Ι.Ν. Παρα-
σκευόπουλος» και τροποποίηση του συνόλου
του εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011, όπως
προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του ν. 4485/2017.
2. Το π.δ. 170/1990 (ΦΕΚ 61/τ.Α΄) «Ίδρυση εργαστη-
ρίων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθορισμός του
εσωτερικού τους κανονισμού», με το οποίο ιδρύθηκε
στο Τμήμα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
το Ψυχομετρικό Εργαστήριο.
3. Την υπ΄ αριθ. 1480/29-8-2019 (ΦΕΚ 3544/τ.Β΄) «Κα-
τανομή και ένταξη Εργαστηρίων και Μουσείου του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα
Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας» με την οποία το Ψυχο-
μετρικό Εργαστήριο κατανεμήθηκε και εντάχθηκε στο
Τμήμα Ψυχολογίας.
4. Την από 30-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
5. Την από 18-11-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας.
6. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Ψυχομετρικού
Εργαστηρίου και η τροποποίηση του συνόλου του εσω-
τερικού του κανονισμού δεν θα βαρύνει τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το Ψυχομετρικό Εργαστήριο το οποίο ιδρύθηκε με
το π.δ. 170/1990 (ΦΕΚ 61/τ.Α΄), κατανεμήθηκε και εντά-
χθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας (Π.Π 1480/29-8-2019, ΦΕΚ
3544/τ.Β΄) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το κατα-
τμηθέν Τμήμα Φ.Π.Ψ (άρθ. 16 παρ. 1 του ν. 4589/2019),
μετονομάζεται σε Ψυχομετρικό Εργαστήριο «Ι.Ν. Παρα-
σκευόπουλος» και εξυπηρετεί:
- Εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της ψυχομετρίας- ψυχοδιαγνωστικής και ιδι-
αίτερα της κατασκευής και της στάθμισης ψυχομετρικών
μέσων, καθώς και της εκπόνησης συστημάτων και διαδικα-
σιών αντικειμενικής αξιολόγησης των ικανοτήτων και της
νοημοσύνης, των διαφερόντων, ταλέντων και κλίσεων, της
ιδιοσυγκρασίας, της σχολικής ακαδημαϊκής επίδοσης και
συμπεριφοράς, της προβληματικής συμπεριφοράς, των
κοινωνικο-συναισθηματικών διεργασιών, των θεμάτων που
σχετίζονται με το επάγγελμα και με την οικογένεια, των
κινήτρων και συναισθημάτων, των ψυχολογικών παραμέ-
τρων του σχολικού περιβάλλοντος, της μάθησης και της
μαθησιακής διαδικασίας, των αναπτυξιακών χαρακτηρι-
στικών και φάσεων, της επιθετικότητας, της ψυχικής ανθε-
κτικότητας, του έκδηλου άγχους, της προσωπικότητας, των
γνωστικών διεργασιών (π.χ. επίλυση προβλημάτων, γνωστι-
κοί χάρτες, μνήμη, γλώσσα, γνωστική ανάπτυξη, κ.ο.κ.), των
διαπολιτισμικών διεργασιών, των αξιών και στάσεων και,
εν γένει, όλων πλευρών της ανθρώπινης προσωπικότητας
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.
- Επίσης, στις αρμοδιότητες του Ψυχομετρικού Ερ-
γαστηρίου περιλαμβάνονται η μελέτη και δημιουργία
προβολικών τεστ αξιολόγησης, η μελέτη και δημιουρ-
γία νευροψυχολογικών τεστ αξιολόγησης καθώς και, η
δημιουργία νέων ψυχομετρικών τεχνικών και μεθόδων
μέσω ερευνητικής και ψυχομετρικής δραστηριότητας για
την προαγωγή του κλάδου της ψυχομετρίας γενικότερα.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

Άρθρο 2
Αποστολή
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος καθώς άλ-
λων Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. σε θέματα που εμπίπτουν στα
γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα
στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την ανάπτυξη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές διδα-
σκαλίας και έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και την ισχύουσα
νομοθεσία, προγραμμάτων σπουδών και κάθε είδους εκ-
παιδευτικής, ερευνητικής ή συναφούς δραστηριότητας και
έρευνας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
3. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του εργαστη-
ρίου με στόχο την ανάπτυξη ψυχομετρικών μεθόδων και
εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της επιστήμης της
Ψυχολογίας και των επαγγελματιών του χώρου, καθώς
και τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
στην επιστημονική κοινότητα μέσω δημοσιευμάτων και
εκδόσεων υπό την αιγίδα του Ψυχομετρικού Εργαστη-
ρίου.
4. Την οργάνωση και επιμέλεια διεξαγωγής επιστημονι-
κών ομιλιών και διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων,
συμποσίων, ημερίδων και συνεδρίων, με προσκεκλημένους
ομιλητές-συνέδρους από την Ελλάδα και την αλλοδαπή.
5. Τη διεπιστημονική συνεργασία κάθε μορφής με όλα
τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλά-
δας και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα στο πνεύμα αμοι-
βαιότητας και συλλογικής εργασίας.
6. Την ανάληψη πρωτοβουλίας για σύναψη διμερών
σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων, κατόπιν των νομίμων διαδικασιών (έγκριση Συνέ-
λευσης Τμήματος, Απόφαση Συγκλήτου, κ.λπ.), όπως αυ-
τές ορίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. και την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων
που η ειδικότητά τους είναι συναφής με το γνωστικό
αντικείμενο του εργαστηρίου.
8. Την κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά κέντρα
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και της αλλοδα-
πής, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά και ερευ-
νητικά αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα στο
άρθρο 1 του παρόντος.
9. Την κοινοποίηση του έργου του Εργαστηρίου στην
ευρύτερη κοινωνία μέσω δράσεων και παρουσίας στον
Τύπο και τα Μ.Μ.Ε.
10. Τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Ινστιτούτα,
Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ, Δήμους, Κοινό-
τητες, καθώς και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
με στόχο την επίλυση ειδικών-συγκεκριμένων προβλημά-
των που απασχολούν την ευρύτερη κοινότητα.
11. Τη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. που το γνω-
στικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδι-
αφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος, τα μέλη Ε.Δ.Ι.Π., τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
και, λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που
τοποθετείται στο εν λόγω εργαστήριο σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Ψυχομετρικό εργαστήριο διευθύνεται από μέλος
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμε-
νο αντίστοιχο με αυτό του εργαστηρίου και που εκλέγε-
ται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει η
κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:
(α) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό-μεταπτυχι-
ακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου.
(β) Καταρτίζει και υποβάλλει στα αρμόδια όργανα το
ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρησή του.
(γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του εργαστηρίου.
(δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
(ε) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργα-
στηρίου.
στ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
του εργαστηρίου.
ζ) Εισηγείται στη Συνέλευση Τμήματος τους υπεύθυ-
νους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το Ψυχομετρικό εργαστήριο λειτουργεί με βάση τον
κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α. σε εργάσιμες ημέρες
και ώρες και σε χώρους που παραχωρούνται από το Τμή-
μα και την Κοσμητεία της Σχολής όπου και τοποθετού-
νται τα Ψυχομετρικά εργαλεία και ο λοιπός εξοπλισμός
του εργαστηρίου καθώς και ο τεχνικός εξοπλισμός και οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές που ανήκουν σε αυτό.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος και άλλου έργου που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων του εργαστηρίου,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποί-
ηση ψυχομετρικών εργαλείων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων, στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας και αποσκο-
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και την προστασία του εξοπλισμού,
του υλικού και, των εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρήση των ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων
του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του
οικείου εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν
ειδική επί των εργαλείων αυτών εκπαίδευση και εξου-
σιοδότηση από τον διευθυντή. Η υπό εποπτεία χρήση
των ψυχομετρικών εργαλείων είναι εφικτή, εφόσον ο
ερευνητής δικαιούται από το Νόμο να χορηγεί και να
αξιολογεί ψυχολογικά τις ατομικές περιπτώσεις ενώ πά-
ντα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του διευθυντή. Κινητά
όργανα, ψυχομετρικά εργαλεία και άλλο υλικό, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνών και εργασιών
επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή του οικείου εργαστη-
ρίου στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή
η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργα-
στηρίου, καθώς και ειδικών άλλων επιστημών με στόχο
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
6. Το Ψυχομετρικό εργαστήριο συνεργάζεται κατόπιν
αποφάσεως του διευθυντή με ευρύτερα ερευνητικά προ-
γράμματα άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Δημο-
σίων φορέων, ενώ μέρος των ερευνητικών διαδικασιών
αυτών μπορούν με απόφαση Τμήματος να φιλοξενηθούν
και να διεξαχθούν υπό την αιγίδα και την εποπτεία του
Ψυχομετρικού εργαστηρίου.
7. Σε μέλος Ε.Δ.Ι.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου εργαστηρίου
δύναται να ανατεθεί από τον διευθυντή του εργαστη-
ρίου η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι
Το Ψυχομετρικό εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους οι οποίοι προέρχονται από:
(α) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
(β) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
(γ) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από διεθνείς και ελληνι-
κούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και από
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και
από φυσικά πρόσωπα.
(δ) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, και δωρεές καθώς
και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς
το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Ψυχο-
μετρικού εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που
αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(ε) Την οργάνωση Σεμιναρίων, Διαλέξεων και Ομιλιών,
Ημερίδων, Επιστημονικών Συμποσίων και Συνεδρίων και
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Ψυχομετρικού εργαστηρίου τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ψυ-
χομετρικών εργαλείων και οργάνων.
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.

Άρθρο 8
Χώρος Εγκατάστασης
Το εργαστήριο στεγάζεται στον πέμπτο όροφο της
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και διαθέτει δύο αίθουσες
(524 και 525), ενώ υλικό και εξοπλισμός του εργαστηρίου
φυλάσσεται και σε χώρους της Κυψέλης 544 5ος όροφος
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στον
ίδιο όροφο όπου η πρόσβαση είναι εφικτή κατόπιν συ-
νεννοήσεως με τον διευθυντή του εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


* Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 247|2020 (κατεβάστε την).

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved