nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Τροποποίηση του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

Proslipsis.gr | Αθήνα 4.2.2020, 12:24

Την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 131 (4)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του
Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολο-
γία και την Ψυχική Υγεία του Τμήματος Ψυχολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την αριθ. 206/18-4-2016 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ
1184/τ.Β΄και ΦΕΚ διορθ. σφάλματος 1380/τ.Β΄) «Ίδρυση
Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την
Ψυχική Υγεία στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».
3. Την αριθ. 1480/29-8-2019 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ
3544/τ.Β΄) «Κατανομή και ένταξη Εργαστηρίων και Μου-
σείου του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας» με την οποία
το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και
την Ψυχική Υγεία κατανεμήθηκε και εντάχθηκε στο Τμή-
μα Ψυχολογίας.
4. Την από 30-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
5. Την από 18-11-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας.
6. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού
κανονισμού του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην
Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία δεν θα βαρύνει τον τα-
κτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2 (παρ. 1 και 10), 3,
4 (παρ. 1), και 5 (προσθήκη παρ. 6) του εσωτερικού κα-
νονισμού του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυ-
χολογία και την Ψυχική Υγεία του Τμήματος Ψυχολογίας
(ΦΕΚ 1184/25.4.2016 τ. Β΄ και ΦΕΚ διορθ. 1380/17-5-2016
τ. Β ΄), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία
και την Ψυχική Υγεία το οποίο κατανεμήθηκε και εντά-
χθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας (Π.Π 1480/29-8-2019,
ΦΕΚ 3544 τ. Β΄) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από
τον Τομέα Ψυχολογίας του κατατμηθέντος Τμήματος
Φ.Π.Ψ (άρθ. 16 παρ. 1 του ν. 4589/2019) και ιδρύθηκε
με την αριθμ. 206/18-4-2016 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ
1184/25.4.2016 τ. Β΄ και ΦΕΚ διορθ. 1380/17-5-2016/
τ.Β΄), εξυπηρετεί:
- Ακαδημαϊκές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, επιμορ-
φωτικές και εκδοτικές ανάγκες στο αντικείμενο της ποι-
οτικής έρευνας στην ψυχολογία και των εφαρμογών της
στην συμβουλευτική, στην θεραπεία, στην ψυχική υγεία,
στην εργασία, στην εκπαίδευση και την υγεία καθώς και
σε συναφή επιστημονικά πεδία.
- εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών
- ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού.

Άρθρο 2
Αποστολή
1. Την στήριξη, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και δι-
δακτορικό επίπεδο, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και άλλων
τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
10. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας
και της διδασκαλίας με μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Ψυχο-
λογίας και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών
καθώς επίσης και των λοιπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των οποίων
η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου,
2. Καθηγητές ή διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό, τα-
κτικό ή έκτακτο, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Πανεπιστημίων ή
ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα
οποία ορίζονται honoris causa ως μέλη του εργαστηρίου.
3. Μέλη ΕΕΠ, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη ΕΔΙΠ καθώς και
από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
4. Διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργα-
στήριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π του Τμή-
ματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστι-
κό αντικείμενο αντίστοιχο με το αυτό του Εργαστηρίου
και που εκλέγεται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
6. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με
Μεταδιδακτορικούς ερευνητές υποψήφιους Διδάκτορες
που εκπονούν Μεταδιδακτορική έρευνα ή Διδακτορικό
σε θέματα της επιστημονικής και ερευνητικής αρμοδιό-
τητας του Εργαστηρίου, υπό τις υποδείξεις του Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του εσωτερικού
κανονισμού του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην
Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία (αριθ. 206/18-4-2016
πρυτανική πράξη, ΦΕΚ 1184/τ.Β΄/25.4.2016 και ΦΕΚ δι-
ορθ. 1380/τ.Β΄/17-5-2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


* Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 247|2020 (κατεβάστε την).


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved