nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου: Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.5.2020, 17:01

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Democracy and Law)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Στυλιανός Κατρανίδης.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1784|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3970 (3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου, με τίτλο «Κέντρο
Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for
Research on Democracy and Law)» του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχο-
λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κα-
θορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
3. Την απόφαση της 4/7-11-2019 συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
4. Την απόφαση της 19ης/15-4-2020 συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Έρευ-
νας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on
Democracy and Law)» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
καθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του,
ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
το Εργαστήριο, με την επωνυμία: «Κέντρο Έρευνας Δη-
μοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Democracy
and Law)».

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευ-
νας, σε θέματα τα οποία σχετίζονται, αμέσως ή εμμέ-
σως, με την δημοκρατική θεωρία και την δημοκρατία
ως πολιτικό σύστημα σε κρατικό ή διεθνές επίπεδο, με
την πολιτική σκέψη και φιλοσοφία, με το δημόσιο και
ιδιωτικό δίκαιο σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με την δι-
ακυβέρνηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τα
δικαιώματα των πολιτών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
καθώς και με τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης πλην των πολιτικών ασφάλειας, άμυνας,
εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.

Άρθρο 3
Μέσα
Προς επίτευξη των σκοπών του, όπως περιγράφονται
στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, το Εργαστήριο
χρησιμοποιεί ιδίως τα παρακάτω μέσα:
α) Διεξαγωγή διεπιστημονικής και πολύπλευρης βασι-
κής και εφαρμοσμένης έρευνας, κάλυψη σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνη-
τικών αναγκών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών και γενικότερα του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας και άλλων Τμημάτων αυτού, και ανάπτυξη προγραμ-
μάτων διδασκαλίας.
β) Συνεργασία με άλλα Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών,
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φο-
ρείς καθώς και το προσωπικό αυτών, της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί
τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε
πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής
προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.
γ) Υποστήριξη κατάθεσης ερευνητικών προτάσεων και
υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς φορείς.
δ) Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερί-
δων, συμποσίων και συνεδρίων, με συμμετοχή εξειδι-
κευμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.
ε) Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημο-
σίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών,
εγγράφων εργασίας, υπομνημάτων κ.λπ.
στ) Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της πα-
ροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε
επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συ-
νεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
ζ) Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την προσφο-
ρά εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα βοηθήσουν στελέχη
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην κατανόηση
του πλαισίου εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Καθηγήτριες/Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών που το γνωστικό
τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 2 του παρόντος.
2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.),του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων
ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι)
που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος.
3. Επισκέπτες Καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστή-
μονες.
4. Καθηγητές, Λέκτορες και ερευνητές που ανήκουν σε
άλλα Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα και συνεργάζονται κατά
περίπτωση με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς
φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και
προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
6. Στο Εργαστήριο δύνανται να εκτελούν άμισθη ή έμ-
μισθη πρακτική άσκηση προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί
φοιτητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
7. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαί-
νει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ορίζε-
ται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και το γνωστικό
του αντικείμενο και η ερευνητική του δραστηριότητα
πρέπει να είναι συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται
με τριετή θητεία και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή καθηγη-
τή ή του Επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπλη-
ρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και του Επίκουρου
καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον πα-
ρόντα κανονισμό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
α) ο συντονισμός και η έγκριση του έργου του Εργα-
στηρίου,
β) η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας και του απολογισμού του
Εργαστηρίου,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική δι-
αχείριση του Εργαστηρίου,
δ) ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εγγράφου του Εργαστηρίου, ή και
η μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε μέλος του
προσωπικού του Εργαστηρίου,
στ) η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Εργαστη-
ρίου,
ζ) η απόφαση, μετά από προηγούμενη ακρόαση του
ενδιαφερομένου και, σε περίπτωση προσωπικού των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από έγκρι-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Σπουδών, θέσης σε διαθεσιμότητα ή οριστικής
αποβολής μέλους του προσωπικού του Εργαστηρίου
μετά από διαπίστωση παράβασης του παρόντος κανο-
νισμού ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε συνέχεια
διατάξεων αυτού,
η) η έκδοση αποφάσεων επί πιθανών παραπόνων ή
προτάσεων προσωπικού του Εργαστηρίου ή ατόμων
εκτός αυτού.
3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατόπιν πρότασης του Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου, μπορεί να ορίζεται μέλος του
προσωπικού του, με γνωστικό αντικείμενο και ερευνητι-
κή δραστηριότητα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου, ως Υπεύθυνος Λειτουργίας και Ερευ-
νών αυτού. Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Λειτουργίας
και Ερευνών συνίστανται ιδίως στην υποστήριξη, οργά-
νωση και συντονισμό του επιστημονικού-ερευνητικού
και διοικητικού έργου και των εν γένει δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου, με τη συγκέντρωση και μελέτη στοι-
χείων, την εισήγηση δράσεων και υποβολή προτάσεων
για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και
έργα του Εργαστηρίου και την εν γένει επικουρία του
προσωπικού και του Διευθυντή για την υλοποίηση των
σκοπών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε χώρους του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που παρα-
χωρούνται από το Τμήμα σε αυτό για την εγκατάσταση
της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι αναγκαία για τη
διενέργεια του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης του
Εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής αποφασίζει για την έγκριση και προ-
τεραιοποίηση εργασιών και συναφούς χρήσης υλικοτε-
χνικής δομής του Εργαστηρίου και ενημερώνεται πάντα
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας του Εργαστηρίου,
εκτός εάν υπάρχει σχετική απόφασή του.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, του προσωπικού του, των
πιθανών Τομέων, Μονάδων Έρευνας κ.λπ., εντός αυτού,
τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε
αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για την
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργα-
στηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα και πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου, τα οποία αυτό διαχειρίζε-
ται, προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών
προγραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί
να πραγματοποιείται από εθνικούς ή/και διεθνείς φορείς
του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα της ημεδαπής
ή αλλοδαπής.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέ-
ξεων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και επιστημονικών
εκδόσεων.
4. Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και
φυσικά πρόσωπα.
6. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Υπουρ-
γείο αρμόδιο για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων και Έρευνας - Επιτροπή Ερευνών του Πανε-
πιστημίου, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ή κάποιος άλλος φορέας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
7. Τις δωρεές, τις χορηγίες, τις κληρονομιές και τις κλη-
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και των
γενικά παραδεκτών αρχών της ακαδημαϊκής ηθικής και
δεοντολογίας.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία, τα οποία δύνανται να τηρούνται
και ηλεκτρονικά:
1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων.
2. Βιβλίο υλικοτεχνικών δομών και ενδεχόμενων έτε-
ρων περιουσιακών στοιχείων.
3. Βιβλίο προσωπικού του Εργαστηρίου.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved