nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ίδρυση Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.5.2020, 10:35

Την ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ευφυών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1831|2020.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5787 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με τίτλο «Ευφυών Συστημάτων
και Βελτιστοποίησης».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/
2009 (Α’ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του άρ-
θρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των παρα-
γράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α’ 195/
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α’258/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
10. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
από τις συνεδριάσεις με αριθμό 37/26-02-2020 και 38/
19-03-2020.
11. Τις αποφάσεις της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχο-
λής από τις συνεδριάσεις με αριθμό 71/18-03-2020 και
72/30-03-2020.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 111/
24-04-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με
τίτλο: «Ευφυών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης» στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό δι-
άταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, αποφασίζει:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Ευφυών Συστη-
μάτων και Βελτιστοποίησης» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με
την επωνυμία «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και
Βελτιστοποίησης - Intelligent Systems and Optimization
Laboratory» (ISOPT Lab) που καλύπτει τις ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες στα ακόλουθα επιστημονικά
πεδία:
• Αναπαράσταση γνώσης
• Βελτιστοποίηση
• Επιστημονικοί υπολογισμοί
• Επιχειρησιακή έρευνα
• Ευφυή συστήματα
• Μαθηματικός προγραμματισμός
• Μηχανική μάθηση
• Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα
• Προγραμματισμός περιορισμών
• Στατιστική θεωρία και εφαρμογές με έμφαση στην
ανάλυση μεγάλων δεδομένων
• Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
• Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων
• Τεχνητή νοημοσύνη
• Τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού
Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι
ακόλουθες μονάδες:
Α. Μονάδα ευφυών συστημάτων και λήψης αποφάσεων
Β. Μονάδα τεχνητής νοημοσύνης
Γ. Μονάδα Βελτιστοποίησης και μαθηματικού προ-
γραμματισμού
Στόχος του Εργαστηρίου είναι η έρευνα και ανάπτυξη
νέων μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης και βελτιστο-
ποίησης και η διάχυση της χρήσης υπολογιστικών μεθο-
δολογιών με σκοπό την εφαρμογή τους σε πραγματικά
προβλήματα.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά πεδία της τε-
χνητής νοημοσύνης και της Βελτιστοποίησης.
2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής
έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν
στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.
4. Την κάθε μορφής δράση εξωστρέφειας και συνερ-
γασία με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συναφές
επιστημονικό αντικείμενο και στόχους.
5. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς,
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και δι-
εθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στα εν λόγω γνωστικά
αντικείμενα, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διε-
ρεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση
σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επιστη-
μονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
6. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Ερ-
γαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
9. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοπο-
θετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις. Στο Εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν συνερ-
γαζόμενα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές κατόπιν πρόσκλησης
από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 4 του παρόντος. Proslipsis.gr
Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχολούνται πανε-
πιστημιακοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες,
υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί
φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονι-
κό προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση τη Διοίκηση
του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του
παρόντος.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδι-
κασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του
ν. 4485/2017.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) ο συντο-
νισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού)
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, β) η κατάρ-
τιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και η μέριμνα για την τήρηση του, γ) η μέριμνα για τη
στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική
διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων του
Εργαστηρίου και την κατανομή των πόρων και των χώ-
ρων του Εργαστηρίου, δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον τεχνικό εξοπλισμό, ε) η υπογραφή
κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, στ)
η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο ορισμός ως
αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του Εργαστηρίου σε
περίπτωση κωλύματος, η) η εποπτεία του προσωπικού
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από Βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
για τους σκοπούς του εργαστηρίου
6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
Εργαστηρίου.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου μπορούν να τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοι-
τητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονο-
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
Βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω-
τόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με
απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ευφυ-
ών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης». Αυτός ο τίτλος,
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και
Βελτιστοποίησης» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του
το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
και το λογότυπο του.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για τη ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα του. Η ονομασία
του εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Intelligent
Systems and Optimization Laboratory».

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved