nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ίδρυση Κέντρου Έρευνας και Μελέτης Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών Μονάδων

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 23:09

Tην ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης Καινοτομίας με τίτλο «Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών Μονάδων (ΚΕΜΚΟΝΟΜ)» στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ενέκρινε η πρύτανης του Ιδρύματος Χριστίνα Κουλούρη.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5666|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 251 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης Και-
νοτομίας με τίτλο «Κέντρο Έρευνας και Μελέτης
Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονο-
μικών Μονάδων (Κ.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ.)» στο Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οι-
κονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών και καθορισμός του Ειδικού Κανονισμού
Λειτουργίας του.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ «Εργαστήρια και Μου-
Τεύχος B’ 5666/23.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66571
σεία» της παρ. 2, του άρθρου 28 «Σύσταση, οργάνωση
και λοιπά θέματα» και της παρ. 1(α) του άρθρου 29 «Δι-
ευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ «Όργανα των Α.Ε.Ι.
και των Μονάδων τους», παρ. 2 άρθρου 21 «Συνέλευση
Τμήματος» του ν. 4485/2017.
3. Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του
ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
5. Το από 5/11/2020 απόσπασμα από τα πρακτικά
της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της
Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
(συνεδρίαση 19/10/2020).
6. Την από 13/11/2020 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης Καινο-
τομίας με τίτλο «Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Καινοτο-
μίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών Μονάδων
(Κ.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ.)» στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της
Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
του Παντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών και τον καθορισμό του Ειδικού Κανονισμού
Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙ-
ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ» (Κ.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ.)
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ιδρύεται Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Καινοτο-
μίας με τίτλο «Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Καινοτομί-
ας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών Μονάδων»
(Κ.Ε.Μ.Κ.Ο.Ν.Ο.Μ. - εφεξής: το Εργαστήριο) στο Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής: το Τμήμα) του Παντειου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(εφεξής: το Πανεπιστήμιο).
2. Το Εργαστήριο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
έχει διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια
και τελεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοί-
κησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Εργαστηρίου δι-
έπεται από τον σχετικό Γενικό Κανονισμό του Πανεπι-
στημίου, όπως συμπληρώνεται από τον παρόντα Ειδικό
Κανονισμό.

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Proslipsis.gr
1. Ως αντικειμενικοί σκοποί του Εργαστηρίου καθο-
ρίζονται οι εξής:
- η διερεύνηση, η μελέτη και η ανάλυση όλων των πτυ-
χών και εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στους
δημόσιους οργανισμούς και στις ιδιωτικές οικονομικές
μονάδες σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η διάχυση των
γνώσεων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσον στην ελληνική
πραγματικότητα,
- η υιοθέτηση των άριστων πρακτικών με τη μέθοδο
του benchmarking (συγκριτική προτυποποίηση ή αξιο-
λόγηση) από αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις
της Ελλάδας,
- η ενδελεχής έρευνα και μελέτη του τρόπου οργά-
νωσης και λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων στο
διεθνές περιβάλλον,
- η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με την εξασφάλι-
ση χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω
ευρωπαϊκών ή ελληνικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κ.ά.),
- η μελέτη και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της
καινοτομίας και των νεοφυών οικονομικών μονάδων
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και η δημοσίευση
ετήσιας σχετικής έκθεσης,
- η διερεύνηση τρόπων και μεθόδων συνεργασίας με
δημόσιους οργανισμούς και η αμφίδρομη ανταλλαγή
τεχνογνωσίας για αμοιβαία οφέλη (win-win),
- η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς
και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας
και του εξωτερικού,
- η εκπόνηση μελετών για τη σχέση της σύγχρονης
τεχνολογίας με την οικονομία, την κοινωνία, τη διοίκηση,
το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, την απασχόληση,
την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω εξειδικευμένων συμ-
βουλευτικών και εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων/συνεδρίων/διαλέξεων,
- η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με τους σκοπούς
του Εργαστηρίου σε άλλες χώρες ή διεθνείς οργανι-
σμούς,
- η δωρεάν παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε
φοιτητές και άλλους φορείς του δημοσίου για θέματα
σχετικά με τη σύγχρονη τεχνολογία, τη καινοτομία και
τις νεοφυείς οικονομικές μονάδες,
- η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη-
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων,
- η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπι-
στημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα
Κανονισμό.
2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών, το Εργα-
στήριο δύναται:
α) να συνάπτει συνεργασίες με νομικά πρόσωπα για
παροχή συναφών με τους σκοπούς του, υπηρεσιών,
β) να ενισχύει την εθελοντική συνεργασία με νέους
επιστήμονες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, διδάκτορες, κατόχους μεταδιδακτορικού διπλώ-
ματος, υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιους μετα-
διδάκτορες στα πρότυπα αντίστοιχων Εργαστηρίων της
αλλοδαπής,
γ) να συμμετέχει στην έκδοση σχετικών εντύπων ή
ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων,
δ) να δημιουργήσει και να ενημερώνει συνεχώς τη δική
του ιστοσελίδα (αρχικά στην ελληνική και την αγγλική
με περαιτέρω επέκταση στη γαλλική και τη γερμανική
γλώσσα),
ε) να οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και σε-
μινάρια, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς
του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
στ) να επιδιώκει συνέργειες με συναφή Εργαστήρια
του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Το Εργαστήριο διοικείται από επταμελή Διοικού-
σα Επιτροπή, η οποία στελεχώνεται από τέσσερα μέλη
ΔΕΠ, έναν διδάκτορα, έναν υποψήφιο διδάκτορα και
έναν κάτοχο μεταδιδακτορικού διπλώματος (όλα τα
ανωτέρω μέλη προέρχονται από το Τμήμα). Ένα από τα
μέλη ΔΕΠ μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων (εσωτερικού ή
εξωτερικού), που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των
σκοπών του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής εκλέ-
γονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με τριετή θητεία
η οποία δύναται να ανανεωθεί κατόπιν απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Ο Διευθυντής υποβάλλει στην αρχή κάθε ακαδημαϊ-
κού έτους Έκθεση Δραστηριοτήτων στον Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.
4. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο,
τότε αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή για
το υπόλοιπο της θητείας. Στη περίπτωση αυτή, η Συνέ-
λευση του Τμήματος ορίζει το νέο Αναπληρωτή Διευθυ-
ντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής για το
υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπίπτουν της θέσης
τους, εφόσον απέχουν των καθηκόντων τους για διά-
στημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται τρεις φορές το
χρόνο ή εκτάκτως και εντός δεκαπέντε ημερών αν το
ζητήσει ο Διευθυντής ή τουλάχιστον τρία μέλη της, μετά
από πρόσκληση του Διευθυντή. Η πρόσκληση κοινο-
ποιείται στα μέλη τουλάχιστον οκτώ ημέρες νωρίτερα.
Η προθεσμία ενδέχεται να είναι μικρότερη των οκτώ
ημερών και όχι λιγότερη των τεσσάρων, με τη σύμφω-
νη γνώμη όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
7. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευ-
ρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προε-
δρεύοντος.
8. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋπολογισμό και
τον απολογισμό του Εργαστηρίου, τη συμμετοχή σε συ-
ναφή με τους σκοπούς του ερευνητικά προγράμματα,
την ανάληψη ή συμμετοχή σε αντίστοιχου επιστημονι-
κού ενδιαφέροντος δραστηριότητες, εγκρίνει τα παρα-
δοτέα των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων καθώς
και την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων ή MoU
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η Διοικούσα Επιτροπή
δύναται κατά περίπτωση να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή
για αποφάσεις ανάληψης ή συμμετοχής σε προγράμματα
και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες.
9. Ο Διευθυντής προΐσταται του Εργαστηρίου. Συγκα-
λεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδρι-
άσεων της. Συντονίζει και είναι υπεύθυνος για το έργο
του Εργαστηρίου. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το
ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των
παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό και τον απο-
λογισμό του Εργαστηρίου. Συντονίζει τις δραστηριότη-
τες και το προσωπικό. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των
αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 4 Proslipsis.gr
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εκεί-
νος ο οποίος παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο. Στον
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρή-
ση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση κατά την οποία
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη γενική λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών, την
παραμονή στους χώρους του, καθώς και την προστασία
οργάνων και εγκαταστάσεων του από τυχόν βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των
οργάνων αυτών επιμόρφωση και εκπαίδευση, καθώς
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός που
έχει παραχωρηθεί για χρήση εκτός των εγκαταστάσεων
του Εργαστηρίου, επιστρέφεται στην κατάσταση στην
οποία είχε δοθεί.

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
α) Πόροι του Εργαστηρίου είναι τα έσοδα από τις επι-
στημονικές δραστηριότητες του, τις επιχορηγήσεις, τις
δωρεές, τις κληροδοσίες και τις χορηγίες που καταλεί-
πονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του Εργα-
στηρίου.
β) Έσοδα που προέρχονται από εκτέλεση ερευνητικών
προγραμμάτων τα οποία πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
γ) Έσοδα που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 159/1984,
δ) Έσοδα που προέρχονται από κάθε άλλη πηγή που
δεν αντιβαίνει τον Νόμο.

Άρθρο 6
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από επιστημονικό
και διοικητικό προσωπικό. Είναι δυνατή η εθελοντική
απασχόληση προσωπικού, το οποίο διατίθεται στο Ερ-
γαστήριο από άλλους φορείς.
2. Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει -
κατά περίπτωση και όπου απαιτείται - το ερευνητικό, με-
λετητικό, συμβουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο.

Άρθρο 7
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου, τηρούνται υποχρε-
ωτικώς τα κάτωθι:
α) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων,
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου μπορεί
να τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved