nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός αξιολόγησης των ΕΠΟΠ

Αθήνα 9.4.2015, 14:15

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων αξιολόγησης των ΕΠΟΠ, στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Μονιμοποίησης, προκηρύσσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Aριθμ. Φ.394/3/339092/ Σ.673
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
F (2)
Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων Αξιολόγησης των ΕΠΟΠ
στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Μονιμοποίησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 247).
β. Το άρθρο 5 του Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλί−
τες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως ισχύει, μετά
την τροποποίησή του με το Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ Α΄ 171)
και το Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38).
γ. Την Φ.416/205235/12 Νοε 2001/Αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρυθ−
μίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β΄
1610), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τη
Φ.424/35/160822/Σ.2037/19 Δεκ 07/Αποφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
Β΄ 2507).
δ. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
η. Tην από 29 Ιαν 2015 απόφαση Ανάληψης Υποχρέ−
ωσης του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, περί δέσμευσης της πίστωσης
ύψους 3.600€, για τις ανάγκες μετακίνησης των ΕΠΟΠ
που θα συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για τη
μονιμοποίησή τους, έτους 2015.
ζ. Το υπ’ αριθμ. 19/10 Φεβ 15 πρακτικό της απόφασης
του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
η. Την υπ’ αριθμ. Υ128 (ΦΕΚ 350/2015) απόφαση Πρω−
θυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ημερομηνία Διεξαγωγής των Εξετάσεων
στο Στρατό Ξηράς
1. Οι γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν
τη μονιμοποίηση των ΕΠ.ΟΠ., προκηρύσσονται τέσσερις
(4) μήνες πριν τη συμπλήρωση, από τους επιθυμούντες
να μονιμοποιηθούν, της επταετούς υποχρέωσης παρα−
μονής τους στις Ε.Δ.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων
δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν τη μονιμοποίηση, για τους
υπηρετούντες στο ΣΞ. ΕΠΟΠ, οι οποίοι προσελήφθησαν
με την ΕΔΥΕΘΑ 48/2008 και παρελθόντων ετών πρό−
σληψης, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε εξετάσεις πριν
τη μονιμοποίηση για λόγους ανωτέρας βίας, ορίζεται
η 16η Σεπτεμβρίου 2015.
3. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου ΕΠΟΠ από την
αξιολόγηση, για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους
λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στα εδάφια ε και στ
του άρθρου 6 αντίστοιχα, αυτός θα συμμετάσχει σε νέα
αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που
θα καθορισθεί με διαταγή του ΓΕΣ.
4. Οι ΕΠ.ΟΠ οι οποίοι προσελήφθησαν με τις:
α. ΕΔΥΕΘΑ 57/2005
β. ΕΔΥΕΘΑ 58/2005
γ. ΕΔΥΕΘΑ 76/2006
δ. ΕΔΥΕΘΑ 77/2006
ε. ΕΔΥΕΘΑ 41/2007
και δεν συμμετείχαν στις μέχρι τώρα διεξαχθείσες
εξετάσεις δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν τη μονιμοποί−
ηση για λόγους ανωτέρας βίας, ορίζεται η 20η Μαΐου
2015.

Άρθρο 2
Τόπος Διεξαγωγής
1. Η αξιολόγηση των ΕΠΟΠ, οι οποίοι προσελήφθησαν
με τις διαλαμβανόμενες ΕΔΥΕΘΑ του άρθρου 1 της
παρούσας, διεξάγεται σε είκοσι δύο (22) εξεταστικά
κέντρα σε όλη την Ελλάδα, στα οποία κατανέμονται οι
ΕΠΟΠ ανάλογα με τον τόπο που υπηρετούν, ως εξής:
α. Ορεστιάδα.
β. Διδυμότειχο.
γ. Προβατώνας.
δ. Φέρρες.
ε. Αλεξανδρούπολη.
στ. Κομοτηνή.
ζ. Ξάνθη.
η. Καβάλα.
θ. Θεσσαλονίκη.
ι. Κιλκίς.
ια. Πολύκαστρο.
ιβ. Άσσηρος.
ιγ. Βέροια.
ιδ. Λιτόχωρο.
ιε. Βόλος.
ιστ. Αττική.
ιζ. Λήμνος.
ιη. Μυτιλήνη.
ιθ. Χίος.
κ. Σάμος.
κα. Κως.
κβ. Ρόδος.
2. Η κατανομή στα εξεταστικά κέντρα στις παραπάνω
πόλεις, γίνεται με διαταγή του ΓΕΣ.

Άρθρο 3
Επιτροπές Αξιολόγησης
1. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των γρα−
πτών εξετάσεων συγκροτούνται οι παρακάτω επιτρο−
πές:
α. Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων (μία στο ΓΕΣ)
(1) Συγκρότηση − Σύνθεση
(α) Δντής Δ΄ Κλάδου, ως πρόεδρος.
(β) Δντής ΔΟΡ.
(γ) Υδντής ΔΕΚΠ.
(δ) Υδντής ΔΕΠΛΗ, ως μέλη.
(2) Καθήκοντα
(α) Η οργάνωση – παρακολούθηση της διαδικασίας
αξιολόγησης και η άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων
που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία.
(β) Σύνταξη του πρακτικού των επιτυχόντων – απο−
τυχόντων ΕΠΟΠ.
β. Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (μία στο ΓΕΣ)
(1) Συγκρότηση
(α) Δντής ΔΕΚΠ, ως πρόεδρος.
(β) Ανώτερος Αξκός από ΔΕΚΠ.
(γ) Ανώτεροι ή κατώτεροι Αξκοί από Δνσεις Ο−Σ (ένας
από κάθε Δνση Ο−Σ, στην οποία ανήκουν οι ΕΠΟΠ που
αξιολογούνται).
(2) Καθήκοντα
(α) Η επιλογή των θεμάτων και η σύνταξη των δοκι−
μασιών αξιολόγησης 50 ερωτήσεων για κάθε ειδικό−
τητα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 της
παρούσης.
(β) Η σύνταξη αντίστοιχου φύλλου απαντήσεων των
δοκιμασιών αξιολόγησης κάθε ειδικότητας.
(γ) Η αποστολή, μετά την αναφορά ετοιμότητας από
τις Επιτροπές Επιτήρησης, μέσω κρυπτασφαλισμένων
συστημάτων επικοινωνιών, των δοκιμασιών αξιολόγη−
σης μετά των αντίστοιχων φύλλων απαντήσεων κάθε
ειδικότητας.
γ. Επιτροπές Επιτήρησης (μία ανά Εξεταστικό Κέντρο)
(1) Συγκρότηση
(α) Υδκτής Μείζονος Σχηματισμού ή Σχηματισμού,
στην έδρα του οποίου διεξάγεται η αξιολόγηση, ως
πρόεδρος. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης ή μακράς
απουσίας, άλλος Αξκός βαθμού Συνταγματάρχη.
(β) Ανώτεροι Αξκοί, ως επιτηρητές, αναλόγως των
αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν.
(γ) Αξκοί ΔΔΒ − ΔΕΠ Σχηματισμού.
(2) Καθήκοντα
(α) Η συγκέντρωση των αξιολογούμενων και ο έλεγχος
της παρουσίας τους, με αντιπαραβολή με τα δελτία
ταυτότητάς τους.
(β) Η κατανομή των υποψηφίων εντός της αίθουσας,
με κλήρωση.
(γ) Η αναφορά ετοιμότητας στην Επιτροπή Διενέρ−
γειας Εξετάσεων.
(δ) Η παραλαβή των δοκιμασιών αξιολόγησης και των
φύλλων απαντήσεων, η αναπαραγωγή τους σε ανάλογο
αριθμό με τους εξεταζόμενους και η διανομή τους σε
αυτούς.
(ε) Η ενημέρωση των αξιολογούμενων για τη χρονική
διάρκεια της εξέτασης και η αναγραφή του χρόνου
λήξης της αξιολόγησης σε πίνακα της αίθουσας.
(στ) Η συνεχής επιτήρηση και ο έλεγχος για οποια−
δήποτε παράβαση, προς εξασφάλιση του αδιάβλητου
της εξέτασης.
(ζ) Η επικάλυψη των στοιχείων κάθε αξιολογούμενου
επί του φύλλου απαντήσεων, με την παρουσία του ιδίου
και μετά από έλεγχο των ατομικών του στοιχείων, με
αντιπαραβολή με τα στοιχεία της ταυτότητας, μετά την
ολοκλήρωση της εξέτασης και κατά την παράδοση των
φύλλων απάντησης στον επιτηρητή.
(η) Η συγκέντρωση των φύλλων απαντήσεων, η αρίθ−
μησή τους με κόκκινο μελάνι και η υπογραφή τους στη
σχετική θέση.
(θ) Η σύνταξη σε τριπλούν πρωτοκόλλου, σύμφωνα με
το πρωτόκολλο συσκευασίας − αποσυσκευασίας γρα−
πτών αξιολόγησης ΕΠΟΠ και η αποστολή των φύλλων
απαντήσεων και του πρωτοκόλλου με αντιπρόσωπο
στην Επιτροπή Βαθμολόγησης.
(ι) Η αναφορά πέρατος των εξετάσεων, στην Επιτροπή
Διενέργειας Εξετάσεων.
δ. Επιτροπή Βαθμολόγησης (μία στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ)
(1) Συγκρότηση
(α) Επιτελάρχης 1ης Στρατιάς, ως πρόεδρος.
(β) Έξι – δέκα ανώτεροι Αξκοί της 1ης Στρατιάς, ως
βαθμολογητές.
(2) Καθήκοντα
(α) Η παραλαβή και ο έλεγχος των γραπτών ως προς
τον αριθμό τους, σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο
πρωτόκολλο των Επιτροπών Επιτήρησης.
(β) Η βαθμολόγηση των γραπτών, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσης, χωρίς την
αποκάλυψή τους και η σύνταξη πρακτικών βαθμολογίας
εις τριπλούν, με βάση τον α/α κάθε γραπτού που έχει
τεθεί από την Επιτροπή Επιτήρησης.
(γ) Η συσκευασία και αποστολή με αντιπρόσωπο, των
γραπτών και των πρακτικών βαθμολογίας, στην Επιτρο−
πή Αποκάλυψης Γραπτών.
ε. Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών (μία στο ΓΕΣ)
(1) Συγκρότηση
(α) Δντής ΔΜΠ, ως πρόεδρος.
(β) Έξι ανώτεροι Αξκοί από ΔΙΜΣΠΡΟ, ΔΙΣΧΕΑ, ΔΙΠΑ,
ΔΟΘ, ΔΑΣΠ, ΔΕΝΔΗΣ ως μέλη.
(2) Καθήκοντα
(α) Η παραλαβή και ο έλεγχος των γραπτών ως προς
τον αριθμό τους, με βάση τα αντίστοιχα πρακτικά της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
(β) Η αποκάλυψη των γραπτών και η συμπλήρωση των
πινάκων βαθμολογίας με το όνομα του αξιολογούμενου,
στον αντίστοιχο α/α του φύλλου απαντήσεών του.
(γ) Η παράδοση:
(1) Των πινάκων βαθμολογίας στην Επιτροπή Διενέρ−
γειας των Εξετάσεων.
(2) Των γραπτών, συσκευασμένων με αντίστοιχο πρα−
κτικό, στο ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.

Άρθρο 4
Ύλη Εξετάσεων
1. Ύλη Εξετάσεων
Η ύλη, πάνω στην οποία αξιολογούνται όλοι οι υπη−
ρετούντες στο ΣΞ ΕΠΟΠ, εμπεριέχεται στα επικαιρο−
ποιημένα ερωτηματολόγια:
α. Γενικών στρατιωτικών θεμάτων, κοινό για όλους
τους ΕΠΟΠ, το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέ−
χοντες, με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.
β. Θεμάτων ειδικότητας, ένα για κάθε ειδικότητα, το
οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με διαταγή
των Δνσεων Ο−Σ του ΓΕΣ.
2. Σύνθεση Δοκιμασίας Αξιολόγησης
Δοκιμασία 50 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εκ των
οποίων οι 35 επί της ειδικότητας κάθε αξιολογούμενου
ΕΠΟΠ και οι 15 επί γενικών στρατιωτικών θεμάτων.
3. Κριτήρια Βαθμολόγησης
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 βαθμούς.
Επιτυχών θεωρείται όποιος επιτύχει βαθμολογία 70%
συμπεριλαμβανομένου και άνω (35 σωστές απαντήσεις).

Άρθρο 5
Διαδικασίες Διεξαγωγής
1. Οι ΕΠΟΠ, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία,
παρουσιάζονται στο εξεταστικό κέντρο, την καθορι−
σθείσα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της αξιολόγη−
σης, έχοντας μαζί τους το δελτίο στρατιωτικής τους
ταυτότητας και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε. Στην
περίπτωση κατά την οποία κάποιος ΕΠΟΠ δεν παρου−
σιαστεί θεωρείται αποτυχών.
2. Οι αξιολογούμενοι εισέρχονται στην αίθουσα εξε−
τάσεων, αφού παραδώσουν όλα τα βοηθήματα και τις
πάσης φύσης ηλεκτρονικές συσκευές στην Επιτροπή
Επιτήρησης και αναμένουν την επίδοση των δοκιμασιών.
3. Αφού αναφέρουν ετοιμότητα όλες οι κατά τόπους
Επιτροπές Επιτήρησης, η Επιτροπή Επιλογής των Θεμά−
των διαβιβάζει τα έντυπα ερωτήσεων κατά ειδικότητα,
καθώς και το φύλλο απαντήσεων, μέσω κρυπτασφαλι−
σμένων συστημάτων επικοινωνιών του ΣΞ, τα οποία ανα−
παράγονται και διανέμονται στους αξιολογούμενους.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιτήρησης ανακοινώ−
νει στους εξεταζόμενους, ότι η χρονική διάρκεια της
εξέτασης είναι 60 λεπτά και αναγράφεται ο χρόνος
έναρξης και λήξης της εξέτασης σε σχετικό πίνακα που
υπάρχει σε κάθε αίθουσα.
5. Κάθε αξιολογούμενος, μόλις ολοκληρώσει τη συ−
μπλήρωση των απαντήσεων, παραδίδει το φύλλο απα−
ντήσεων στην Επιτροπή Επιτήρησης η οποία, αφού
ελέγξει τα ατομικά του στοιχεία (αντιπαραβολή με την
ταυτότητά του), τα καλύπτει με σκούρο χαρτί, με την
παρουσία του αξιολογούμενου. Στη συνέχεια, συρρά−
πτει επί του φύλλου απαντήσεων και το έντυπο των
ερωτήσεων.
6. Οι δυο τελευταίοι ΕΠΟΠ κάθε αίθουσας αποχωρούν
ταυτόχρονα. Στην περίπτωση που υπάρχει ένας αξιολο−
γούμενος ΕΠΟΠ σε κάποιο εξεταστικό κέντρο, εντός της
αίθουσας και καθ΄ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της
εξέτασης να παρευρίσκονται τουλάχιστον 2 επιτηρητές
για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.
7. Η Επιτροπή Επιτήρησης, μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, καταμετράει τα φύλλα απαντήσεων,
τα αριθμεί με κόκκινο μελάνι, υπογράφει στη σχετική
θέση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, εις τριπλούν,
σύμφωνα με το πρωτόκολλο συσκευασίας − αποσυ−
σκευασίας γραπτών αξιολόγησης ΕΠΟΠ. Στη συνέχεια,
αποστέλλει δι’ αντιπροσώπου τα γραπτά στην Επιτροπή
Βαθμολόγησης, μαζί με τα 3 αντίγραφα των αντίστοι−
χων πρωτοκόλλων.
8. Η Επιτροπή Βαθμολόγησης
α. Ελέγχει τα γραπτά ως προς τον αριθμό για κάθε
εξεταστικό κέντρο, με βάση το πρωτόκολλο της αντί−
στοιχης Επιτροπής Επιτήρησης.
β. Υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής στα 3 αντί−
γραφα των πρωτοκόλλων και το 1 παραδίδεται στον
αντιπρόσωπο της Επιτροπής Επιτήρησης, το δεύτερο
τηρείται από την Επιτροπή Βαθμολόγησης και το τρίτο
υποβάλλεται μαζί με τα γραπτά στην Επιτροπή Απο−
κάλυψης Γραπτών.
γ. Διορθώνει τα γραπτά χωρίς να τα αποκαλύψει και
συμπληρώνει τον πίνακα βαθμολογίας εις τριπλούν.
δ. Αποστέλλει δια αντιπροσώπου τους πίνακες βαθμο−
λογίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μορφή excel)
μαζί με τα γραπτά, στην Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών.
9. Η Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών
α. Αποκαλύπτει τα γραπτά και συμπληρώνει στους
πίνακες βαθμολογίας (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή),
δίπλα στον αύξοντα αριθμό του γραπτού, τα στοιχεία
του αξιολογούμενου.
β. Παραδίδει τους πίνακες βαθμολογίας (έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή), στην Επιτροπή Διενέργειας των
Εξετάσεων.
γ. Συσκευάζει τα γραπτά εκ νέου και με πρακτικό
συσκευασίας τα παραδίδει στο ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.
10. Το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ τηρεί τα γραπτά μέχρι την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης και την έκδοση
του σχετικού ΠΔ. Στη συνέχεια, τα διαβιβάζει στις οι−
κείες Δνσεις Ο−Σ, προκειμένου να τηρηθούν στους ατο−
μικούς φακέλους κάθε αξιολογούμενου, για ένα έτος.
11. Η Επιτροπή Διενέργειας των Εξετάσεων συντάσ−
σει το Πρακτικό Επιτυχόντων – Αποτυχόντων, με βάση
τον πίνακα βαθμολογίας και το υποβάλλει για κύρωση
στον κ. Α/ΓΕΣ.
12. Όσοι συμμετάσχουν στη διενέργεια των γραπτών
εξετάσεων για μονιμοποίηση και αποτύχουν, δύνανται
εντός μηνός από την ημερομηνία κύρωσης των πινάκων
επιτυχόντων, να υποβάλουν αίτημα για επαναληπτική
γραπτή εξέταση. Το αίτημα για επαναληπτική εξέταση
μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά.

Άρθρο 6
Διάφορα Θέματα
1. Μη Συμμετοχή στη Διαδικασία Αξιολόγησης
α. Όσοι αιτηθούν τη μονιμοποίησή τους και δεν πα−
ρουσιαστούν για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση,
θεωρούνται δικαιολογημένοι εφόσον απουσίασαν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, όπως αυτοί
αναφέρονται στα εδάφια ε και στ, του παρόντος άρ−
θρου. Οι λόγοι ανωτέρας βίας πρέπει να αποδεικνύονται
με έγγραφα δικαιολογητικά.
β. Τα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα
θεωρημένα από τον εκδότη, να υποβληθούν από τον
υπόχρεο στη Μονάδα του, εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία αξιολόγησης και να αποσταλούν άμεσα από
τη Μονάδα στην εκάστοτε Δνση Ο−Σ για έλεγχο, με
ταυτόχρονη ενημέρωση του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Δικαιολογητικά 
υποβάλλονται μόνο για τους αναφερόμενους λόγους
στο εδάφιο ε του παρόντος άρθρου.
γ. Όσοι δεν παρουσιαστούν, προκειμένου να αξιολο−
γηθούν, την καθορισθείσα ημέρα και ώρα και η απουσία
τους δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε
άλλους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στα εδάφια ε
και στ του παρόντος άρθρου, θεωρούνται αποτυχόντες
στη διαδικασία της αξιολόγησης.
δ. Κάθε νέα αξιολόγηση, για όσους δεν παρουσιά−
στηκαν στην καθορισθείσα ημερομηνία, διεξάγεται με
τη διαδικασία που διεξήχθη και η κύρια αξιολόγηση, σε
ημερομηνία που καθορίζεται με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.
ε. Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται ενδεικτικά:
(1) Αιφνίδια ασθένεια και συνακόλουθη νοσηλεία σε
στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, με βεβαίωση του
νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται.
(2) Θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού του υπόχρεου ή
της συζύγου ή τέκνου του, βεβαιούμενος με ληξιαρχική
πράξη θανάτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(3) Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιοδήποτε
λόγο, με βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής.
στ. Επίσης, ως άλλοι λόγοι απουσίας θεωρούνται:
(1) Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτι−
κού νοσοκομείου ή της Στρατιωτικής Αρχής που τη
χορήγησε.
(2) Άδεια κύησης − τοκετού και ανατροφής τέκνου, με
βεβαίωση της οικείας Δνσης, στην οποία να φαίνεται
και η ημερομηνία κατά την οποία ο/η υπόχρεος θα
αναλάβει εκ νέου υπηρεσία.
(3) Η καθυστέρηση συγκοινωνιακών μέσων, μόνον
εφόσον ακυρωθεί ή καθυστερήσει δρομολόγιο, αν και
είχε ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο από τον αξιολογούμενο.
ζ. Επίκληση λόγων ανωτέρας βίας μπορεί να πραγμα−
τοποιηθεί μόνο μία φορά.
η. Οι ΕΠΟΠ, οι οποίοι έχουν αναρρωτική άδεια ή άδεια
κύησης – τοκετού ή άδεια ανατροφής τέκνου, δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής μέχρι το πέρας της αδείας τους.
2. Να μη συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές,
μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, οι προς αξιολόγηση ΕΠΟΠ,
ώστε να εξελιχθεί απρόσκοπτα η διαδικασία εκπαίδευ−
σης – αξιολόγησης – μονιμοποίησης και εκπαίδευσης
μετά τη μονιμοποίηση.
3. Αναβαθμολόγηση Γραπτών
Λόγω της φύσης των ερωτημάτων (πολλαπλής επιλο−
γής) της δοκιμασίας αξιολόγησης και του τρόπου που
θα διεξαχθεί η βαθμολόγηση, χωρίς να υπεισέρχεται η
προσωπική γνώμη των βαθμολογητών, αναβαθμολόγηση
δεν πραγματοποιείται.

Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved