nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
19 εποχικοί στην ΕΡΤ
 

 

Αθήνα 22.10.2010, 22:32

Δεκαεννέα θέσεις γραφιστών, φωτογράφων και καλλιτεχνικού διευθυντή, για διάρκεια απασχόλησης από έξι έως δώδεκα μήνες, προκηρύσσει η ΕΡΤ.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010 έως την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ Α4/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ-Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10
3. Τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε.
4. Τη με αρ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/54/18858/12-10-2010 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
5. Την Α.Δ.Σ. 978/12.10.10 Θ.10β & 10δ
6. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ.
7. Τις ανάγκες της ΕΡΤ-Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Τηλεόρασης σύμφωνα με το σχεδιασμό του Tηλεοπτικού προγράμματος για την περίοδο 2010-2011.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τη σταδιακή πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, στην ΕΡΤ-Α.Ε.
Ι. α. Οι ανωτέρω θέσεις ορίζονται ως εξής:

1. Γραφίστες αριθμός θέσεων: δέκα πέντε (15)
Οι γραφίστες έχουν ως αντικείμενo εργασίας την παραγωγή μακετών δύο και τριών διαστάσεων video animation καθώς και τη δημιουργία τρέιλερ για τις τηλεοπτικές παραγωγές. Η παραγωγή του υλικού γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού όπως Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, Final Cut Studio, και 3D Studio Max.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.1. i) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής ή
ii) Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας ή
iii) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) γραφιστικής ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας γραφιστικής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της ίδιας ειδικότητας.
1.2. Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία ενός (1) έτους στη χρήση ειδικού λογισμικού σχεδίασης όπως Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, Final Cut Studio, Cinema 4D και 3D Studio Max.

2. Καλλιτεχνικός Διευθυντής αριθμός θέσεων: μία (1)
Ο Art director έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ιδεών διαφημιστικής προβολής του προγράμματος (τρέιλερ), την εικονοποίησή τους και την προώθησή τους στο τηλεοπτικό κοινό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
2.1. i) Πτυχίο ή δίπλωμα AEI ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας ή
ii) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) γραφιστικής ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας γραφιστικής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της ίδιας ειδικότητας ή
iii) Απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2.2. Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία δύο (2) ετών στη δημιουργία τηλεοπτικών τρέιλερ.

3. Φωτογράφοι ( α, β) αριθμός θέσεων: τρεις (3)
α) Η μία (1) θέση αφορά τη λήψη φωτογραφιών για την παραγωγή υλικού για τη διαφήμιση του προγράμματος της ΕΡΤ-Α.Ε. Η λήψη των φωτογραφιών γίνεται εντός ή εκτός τηλεοπτικών στούντιο, καθώς και στις εκδηλώσεις της ΕΡΤ-Α.Ε.
β) Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις αφορούν την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία του φωτογραφικού αρχείου της ΕΡΤ-Α.Ε.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
3.1. i) Πτυχίο ΤΕΙ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή
ii) το ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3.2. Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία ενός (1) έτους και ειδικότερα για τις θέσεις β στην ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία γυάλινων πλακών και αρχειακού φωτογραφικού υλικού.

Ι. β. Συνεκτιμώμενα προσόντα: η επιπλέον εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
II. 1. Επίσης, οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
β. Να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
γ. Να κριθούν υγιείς για την εργασία για την οποία θα προσληφθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΡΤ-Α.Ε.
δ. Να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή άλλου αδικήματος από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2δ Γ.Κ.Π. ΕΡΤ-Α.Ε.
ε. Να μην έχουν στερηθεί, τελεσίδικα, από τα πολιτικά τους δικαιώματα, ως συνέπεια καταδίκης για διάπραξη ποινικού αδικήματος.
ζ. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3812/2009.
η. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση σε ανταγωνιστικό μέσο ή επιχείρηση.
2. Οι κατά τα ανωτέρω θέσεις, θα καλυφθούν με επιλογή ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών των υποψηφίων από Επιτροπή της ΕΡΤ-Α.Ε., που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη.
3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, οι υποψήφιοι, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ
www.ert.gr, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιλογής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του διαδικτύου και με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι, δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της και να αναλάβουν υπηρεσία προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα), προκειμένου να υπογράψουν την σχετική ατομική σύμβαση εργασίας, η χρονική διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-Α.Ε. Η ΕΡΤ-Α.Ε. δεν υποχρεούται σε ανανέωση των συμβάσεων που θα υπογραφούν.
5. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε μετά την πρόσληψη διαπιστωθεί ότι, από υπαίτια ενέργεια του επιλεγέντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ. 1.1, 2.1, 3.1 της παρούσας, η πρόσληψη ακυρώνεται αυτοδίκαια και ο εργαζόμενος απολύεται χωρίς καμία αποζημίωση.
6. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Η Καθημερινή» και «Τα Νέα» την Τετάρτη 20-10-2010 και τη Δευτέρα 25-10-2010 αντίστοιχα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.
To Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.
Ηλίας Μοσχονάς
Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.
Ευάγγελος Κ. Λουριδάς

Παράρτημα προκήρυξης ΣΟΧ (259.99 kB)

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την Τρίτη 26/10/10 έως την Πέμπτη 4/11/10 με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας. Η φόρμα θα τεθεί σε λειτουργία την Τρίτη 26/10/10 και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΡΤ www.ert.gr.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σχετικό Παράρτημα της Προκήρυξης.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Παράρτημα (αρχείο pdf 204 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved