ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Πρόσληψη εποχικών σε ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα (19/7/2016)

Αθήνα 19.7.2016, 08:01

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρόντα πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση. Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00.

Προσκλήσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας ημέρας) ή... κατόπιν εορτής, συνήθως υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα. 

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Proslipsis.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος πίνακα, όπως και κάθε κειμένου της Proslipsis, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. 
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις πατήστε στο όνομα του φορέα. Αν κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν, αυτό οφείλεται σε βλάβη του προγράμματος «Διαύγεια». Επανέλθετε αργότερα.
* 8 Ερευνητών Γ' βαθμίδας με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. Κυτταρική Ανοσολογία, με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα για ανοσοθεραπείες (Cellular
immunology, with focus on translational research on immunotherapies)
2. Μεταγωγή σήματος στον καρκίνο, με έμφαση σε προσεγγίσεις μεταφραστικής έρευνας (Signal
transduction in cancer, with focus on translational research approaches)
3. Μικροβιολογία με εξειδίκευση στην ανάλυση και μετα-ανάλυση του μικροβιώματος με
τεχνολογίες νέας γενιάς (next generation sequencing) - έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου του
μικροβιώματος στην υγεία και την ασθένεια (Microbiology with specialization in the analysis
and meta-analysis of the microbiome using next generation sequencing technologies, with
focus on uncovering the role of the microbiome in health and disease)
4. Βιο- ή χημειοπληροφορική με εξειδίκευση στην in silico ανάπτυξη, αξιολόγηση και
βελτιστοποίηση φαρμάκων (Bio- or chemoinformatics with specialization in in silico
development, evaluation and optimization of drugs)
5. Φαρμακολoγία με εξειδίκευση στην ανάπτυξη in vitro και in vivo δοκιμασιών
(συμπεριλαμβανομένων και προκλινικών μοντέλων) για τον χαρακτηρισμό του μηχανισμού
δράσης, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων [Pharmacology with specialization
in the development of in vitro and in vivo platforms (including preclinical models) for the 
characterization of the mechanism of action, the evaluation and the development of novel
drugs] Proslipsis.gr
6. Νευροβιολογία εκφυλιστικών ανοιών, με έμφαση στους μηχανισμούς Tau-εξαρτώμενων
ανοιών (Tau-πάθειες) in vivο (Neurobiology of neurodegenerative dementias focusing on
mechanisms of Tau-dependent dementias in vivo)
7. Νευροβιολογία της γνωστικής γήρανσης και ηλικιοεξαρτόμενων γνωστικών διαταχών, με
έμφαση στον μεταβολισμό, πρωτεόσταση ή /και εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον) in vivo
(Neurobiology of cognitive decline and age-related cognitive disorders focusing on the effects
of metabolism, proteostasis and /or environmental factors in vivo)
8. Βιοπληροφορική & υπολογιστική βιολογία, με έμφαση στη γονιδιωματική έρευνα, ανάλυση και
διαχείριση μοριακών, γονιδιακών και πρωτεϊνικών δεδομένων (Bioinformatics and
computational biology, with focus on genomic research, analysis and management of
molecular, genomic and proteomic data
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2016.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 25.7.2016.


* 1 ΠΕ Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 22.7.2016.


* 1 πτυχιούχο Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας 
Αιτήσεις μέχρι 22.7.2016.


* Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* 1 με Πτυχίο Μαθηµατικού
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 26.7.2016.


* 1 με  ∆ίπλωµα µηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού µηχανικού ή πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 26.7.2016.


* 1 Πτυχιούχος Θεωρητικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 29.7.2016.


* 1 με Πτυχίο Χημείας, Φαρμακευτικής ή Βιολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.7.2016.


* 1 με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος ΑΤΕΙ Λογιστικής
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 με Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (ΑΕΙ) τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 με Πτυχίο TΕΙ ή ισότιμης σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος ΑΤΕΙ Λογιστικής
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 κάτοχο διδακτορικού στην περιοχή Φυσική, Επιστήμη Υλικών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016. Proslipsis.gr


* 1 με Πτυχίο φυσικού - χημικού ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού
* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Επιστήμονα των Υλικών ή Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2016.


* 1 Γεωλόγος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου
Αιτήσεις μέχρι 2.8.2016.


* 1 με ∆ιδακτορική διατριβή συναφή µε το αντικείµενο της πρόσκλησης
Αιτήσεις μέχρι 1.8.2016.


* 1 Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Proslipsis.gr
 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 1.8.2016.


* 1 Βιολόγο
Αιτήσεις μέχρι 29.7.2016.

© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved