ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Πρόσληψη εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (19/7/2016)

Αθήνα 19.7.2016, 21:18

Θέσεις Εκπαιδευτικών στο αγγλόφωνο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει για πλήρωση το υπουργείο Παιδείας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 19 Ιουλίου 2016 έως και 8 Αυγούστου 2016.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του
Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α΄/2-8-2005) και των αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄),
ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008, (ΦΕΚ 2559, τ. Β’) και ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853 Β)
αποφάσεων, που αφορούν στη στελέχωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου με
εκπαιδευτικό προσωπικό, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας για το σχολικό
έτος 2016-2017 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (Σ.Ε.Π.) όπως αυτές αναγράφονται
στο αρ. πρωτ. 194/19-4-2016 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, προκηρύσσει
ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών τις παρακάτω
θέσεις, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας:
1) Δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον
κύκλο Προσχολικής Αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος
2) Τρεις (3) θέσεις δασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγγλόφωνου Τμήματος
3) Μία (1) θέση Φιλολόγου Αγγλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες
ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι, καθώς και των μαθημάτων
των Λατινικών, και Φιλοσοφίας στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες
ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ και των μαθημάτων της
Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι, II και ΙΙΙ καθώς και
των μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και των
μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ισπανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV στον κύκλο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
8) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιταλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες
ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας I και ΙΙΙ στον κύκλο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΔΑ: 7Χ1Φ4653ΠΣ-ΧΜ9
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως
προς την ημερομηνία στη σελ. 2,
παρ. 1 α., από το εσφαλμένο
26-8-2016 στο ορθό 26-8-2015
9) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον
κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας
Αγγλικά)
10) Μία (1) θέση Φυσικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
11) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου κλάδου Μαθηματικών, ή κλάδου
Φυσικών ή κλάδου Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον κύκλο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (γλώσσα διδασκαλίας Γαλλικά) Proslipsis.gr
12) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου κλάδου Μαθηματικών , κλάδου Φυσικών
ή κλάδου Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(γλώσσα διδασκαλίας Γερμανικά)
13) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών στους
κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος
(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
14) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικού Μουσικής στους κύκλους
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα
διδασκαλίας Αγγλικά)
15) Μία (1) θέση ωρομισθίου εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Λετονικής γλώσσας ως
μητρικής στον κύκλο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α) είναι φυσικοί ομιλητές: i) της αγγλικής προκειμένου για τις θέσεις Νηπιαγωγών (περ. 1)
και Δασκάλων (περ. 2) καθώς και τις θέσεις Μαθηματικού (περ. 9), Φυσικού (περ. 10),
Καλλιτεχνικών (περ. 13) και Μουσικής (περ. 14) ii) της γαλλικής προκειμένου για τη θέση του
Μαθηματικού ή Φυσικού ή Χημικού ή Βιολόγου (περ. 11) iii) της γερμανικής προκειμένου για τη
θέση Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου (περ. 12) iv) της αντίστοιχης γλώσσας (αγγλική,
γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, λετονική) την οποία θα διδάξουν στα τμήματα της μητρικής
(L1) ή της γλώσσας ΙΙ, ΙΙΙ και IV (περ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15).
Ο όρος «φυσικοί ομιλητές» διευκρινίζεται με τα αρ. 127111/Η2/7-8-2015 και
133220/Η2/26-8-2016 έγγραφα της ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ.
β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν
εκπαιδευτικό έργο δασκάλου/νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικού της ειδικότητας που καλούνται να
διδάξουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγγλόφωνης, γαλλόφωνης,
γερμανόφωνης, ισπανόφωνης, ιταλόφωνης χώρας ή σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη
Λετονία.
γ) μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/9-2-2007
(ΦΕΚ 26 Α΄) Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων,
δ) έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης.
2. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ
220 Α΄/20.9.2002, όπως ισχύει).
3. Κατ’ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας που
διδάσκεται ως μητρική ή ως ξένη γλώσσα καθώς και εκπαιδευτικοί κλάδου Καλλιτεχνικών και
Μουσικής που δεν έχουν την αγγλική ως μητρική, μπορούν να προσληφθούν για τη διδασκαλία των
ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι:
α) κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία
των συγκεκριμένων γλωσσών ή μαθημάτων και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής κατά περίπτωση. 
β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 1γ και
γ) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών Σχολείων
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί
αυτής της παραγράφου εντάσσονται σε διαφορετικό αξιολογικό πίνακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ
μετά την εξάντληση του πίνακα εκπαιδευτικών φυσικών ομιλητών της γλώσσας στην οποία θα
διδάξουν το αντικείμενο για το οποίο καλούνται με την παρούσα (παρ. 7 και 8, άρθρο 2 της
ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 Κ.Υ.Α. , ΦΕΚ 2559, τ. Β’ και παρ. 4, άρθρο 2 της ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-
2009 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1853, τ. Β’).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν:
1) Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου και μεταφρασμένου τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου
ή άλλης ισοτίμου σχολής ο οποίος τους παρέχει τη δυνατότητα να διδάξουν σε σχολείο ίδιας
βαθμίδας σε αγγλόφωνη, γαλλόφωνη, γερμανόφωνη, ισπανόφωνη, ιταλόφωνη χώρα ή σε σχολείο
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λετονία
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους.
3) Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την
οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει την άδεια να ασκεί εκπαιδευτικό
έργο σε σχολείο ίδιας βαθμίδας στη χώρα καταγωγής του.
4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω ανεπάρκειας κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Proslipsis.gr
Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.
Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου, κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
5) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή
μετεκπαίδευση, ή ειδίκευση που αποδεικνύονται με αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της τυχόν
προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες την απέκτησαν, τη γνώση λοιπών
ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής τους, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
6) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά περίπτωση
και:
Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων σπουδών
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης από τους οποίους αποδεικνύονται οι
γνώσεις που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα.
Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρμόδιας υπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει τυχόν
εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο στο οποίο την απέκτησαν.
Βεβαιώσεις διδακτικής υπηρεσίας σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή στο Σ.Ε.Π.
Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσής τους.
Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων ή πιστοποιητικών από
τα οποία να προκύπτει η γνώση των επικαλούμενων ξένων γλωσσών ή της ελληνικής, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-3-2014)
Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες.
Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά από αυτές και ότι θα
προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που 
η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο
Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, θα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας σχετική
βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της οικείας χώρας.
 Πιστοποιητικά τα οποία οι υποψήφιοι δεν έχουν κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων
μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση και να υποβάλλονται από τους
προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών κατά
το στάδιο διορισμού ή τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί
ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω κι αν έχει κριθεί διοριστέος.
Επισήμανση:
1) Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι
υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή
την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, ή από διορισμένο
βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα της γλώσσας για την οποία έχει διορισθεί
διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον
πράξη αναγνώρισης.
2) Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
Ξένων και Μειονοτικών σχολείων, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (τηλ. 210 3442340) ή στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (τηλ. 2810 302440, 302442).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρ.1 (άρθρο 3) της αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-
2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.
Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη,
καθώς και ο τόπος και ο τρόπος πραγματοποίησής της καθορίζονται από την ανωτέρω επιτροπή. Με
την προσωπική συνέντευξη αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, το
επιστημονικό και διδακτικό έργο, καθώς και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Μετά την
ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής και της
γενικότερης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από
σύγκριση αυτών, η Επιτροπή θα καταρτίσει αξιολογικούς πίνακες επιλογής κατά κλάδο και
ειδικότητα. Σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία, προηγείται ο υποψήφιος με την καλύτερη
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται δημόσια κλήρωση
παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από πρόσκλησή τους, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία και ο
τόπος πραγματοποίησης της κλήρωσης. Proslipsis.gr
Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση,
αποτιμώνται σε εκατό μονάδες, ως εξής:
 1.Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:
 (α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8.
 (β) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.
 (γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου
ισοτίμου, μονάδες 4.
 (δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την
ειδικότητα, μονάδες 2.
 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη
μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. 
 (ε) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλό, μονάδες 10. Αν η γνώση της
ελληνικής γλώσσας είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
προκύπτει από την κατοχή: ι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ιι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας ιιι) ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας μετά από φοίτηση επί τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 (στ) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, έως μονάδες 3
(ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής,
μονάδες 2. Proslipsis.gr
 (η) Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής, μονάδες 4 για κάθε μια
και μέχρι τρεις το πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με την προσκόμιση των
απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:
Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.
 3. Συνέντευξη:
 (α) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, μονάδες 20.
 (β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, μονάδες 10.
 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί στη συνέντευξη για την ίδια θέση σε
προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του αυτής μπορεί, μετά από αίτησή του, να μην
υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής
του.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 19-7-2016 έως
και 08-8-2016.

Μαρούσι, 18-7-2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS
GENERAL SECRETARIAT OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS
DIRECTORATE OF GREEK STUDIES ABROAD, INTERCULTURAL EDUCATION
FOREIGN AND MINORITY SCHOOLS
DEPARTMENT OF PERSONNEL Proslipsis.gr
VACANCY ANNOUNCEMENT 118580/H2/19-7-2016
FOR FILLING TEACHING POSITIONS IN THE ENGLISH SPEAKING SECTION OF THE PRIMARY AND
SECONDARY DEPARTMENT AND FOR THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
OR THE MOTHER TONGUE APART FROM GREEK
AT THE “SCHOOL OF EUROPEAN EDUCATION” IN HERAKLION
The Minister of Education, Research and Religious Affairs, having taken into account the
provisions of Law 3376/2005 (Official Gazette 191, Section Α’) and Ministerial Orders
377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Official Gazette 1074, Section Β΄), 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Official
Gazette 2559, Section B) and 48/102381/Z2/26-8-2009 (Official Gazette 1853, B) and in order to
fulfill teaching positions for the school year 2016-2017 in the School of European Education (S.E.E.) in
Heraklion, stipulated by the 194/19-4-2016 official request of the European School of Heraklion in
Crete, publishes this vacancy-not correlated to the official list of substitute and hourly paid teachersannouncement
to call for teachers in the following specialties noting that priority will be given to
native speakers:
1. Two (2) full-time nursery teachers hired under a fixed term contract for the Primary
Department (Nursery) of the English-speaking section
2. Three (3) full-time primary education teachers hired under a fixed term contract for the
Primary Department of the English-speaking section
3. One (1) full-time English language teachers hired under a fixed term contract for teaching
English as Language I, Latin, Philosophy (Secondary Department)
4. Three (3) full-time English teachers, hired under a fixed term contract for teaching English as
language II, History, Ethics (Primary and Secondary Department)
5. Three (3) full-time French language teachers hired under a fixed term contract for teaching
French as Language I, II and III, History, Human Sciences, Ethics (Primary and Secondary
Department)
6. Three (3) full-time German language teachers hired under a fixed term contract for teaching
German as Language II and III, History, Human Sciences, Ethics (Primary and Secondary
Department)
7. One (1) full-time Spanish language teacher hired under a fixed term contract for teaching
Spanish as language II, III and IV (Secondary Department)
8. One (1) full-time Italian language teacher hired under a fixed term contract for teaching
Italian as Language I and III (Secondary Department)
9. One (1) full-time Maths teacher, native English speaker, hired under a fixed term contract
(Secondary Department)
10. One (1) full-time Physics teacher, native English speaker hired under a fixed term contract
(Secondary Department) Proslipsis.gr
11. One (1) part-time Maths teacher or Physics teacher or Chemistry teacher or Biology teacher,
native French speaker hired under a fixed term contract (Secondary Department)
ΑΔΑ: 7Χ1Φ4653ΠΣ-ΧΜ9
Correction release concerning
page 2, par. 1a, the date 26-8-
2016 changes to the correct date
26-8-2015
12. One (1) part-time Maths teacher or Physics teacher or Chemistry teacher or Biology teacher,
native German speaker hired under a fixed term contract (Secondary Department)
13. One (1) part-time substitute Arts teacher, native English speaker (Primary and Secondary
Department)
14. One (1) part-time substitute Music teacher, native English speaker (Primary and Secondary
Department)
15. One (1) hourly-paid teacher for teaching Latvian as mother tongue (Primary Department)
REQUIRED QUALIFICATIONS
1) The candidates concerned must have the following standard qualifications:
a) they must be native speakers of: i) English, regarding the teaching positions of nursery (
position 1 above) and primary school teachers (pos. 2 above) and the teaching of
Mathematics (pos. 9) , Physics (pos. 10), Art (13) and Music (14) ii) French, regarding the
position of a part-time Maths or Physics or Chemistry or Biology teacher in the Secondary
Department (pos. 11) iii) German, regarding the position of a part-time Maths or Physics or
Chemistry or Biology teacher in the Secondary Department (pos. 12) and iv) the respective
language (English, French, German, Spanish, Italian, Latvian) in order to teach it as mother
tongue or as Language II, III and IV (positions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15).
The term “native speakers” is clarified in the 127111/Η2/7-8-2015 and 133220/Η2/26-
8-2015 documents of the Directorate of Greek Studies Abroad, Intercultural Education,
Foreign and Minority Schools.
b) they must hold the academic credentials necessary to teach their subject in a nursery or
primary or secondary grade, in an English/French/German/Italian/Spanish/ Latvian speaking
country respectively,
c) there must be no impediment concerning their appointment according to the provisions of
article 8 of the Code of Status of Public Civil Administrative Servants (Law 3528/2007, Official
Gazette 26, Section A'),
d) they must be healthy and able-bodied so that they can perform their duties,
2) There is no age limit for the candidates (article No 10, par. 11, Law No 3051/2002, Official
Gazette 220/ Section A'/ 20.9.2002, as in force).
3) Teachers who are non-native speakers of a language taught as mother tongue or as a foreign
language, as well as teachers of Art and Music who are non-native English speakers can be hired
under the condition that :
a. they hold the required by the Greek Law qualifications for the teaching of the aforementioned
languages or subjects and are fluent English speakers.
b. There is no impediment concerning their appointment according to par. 1c and
c. the National Inspector of the Primary or Secondary Department of the European Schools
respectively, agrees to the recruitment of non-native speakers. Teachers mentioned in this
paragraph are placed in a different rating table, which comes into force when the rating table of 
native speakers is exhausted (article No2, par. 7 and 8, Ministerial Order 373/157788/Z2/8-12-
2008,Official Gazette 2559/Section B’/8-12-2008 and article No 2, par 4 Ministerial Order
48/102381/Z2/26-8-2009, Official Gazette 1853/Section B’/3-9-2009).
REQUIRED SUPPORTING DOCUMENTS
Candidates should submit the application form along with the following supporting documents:
1) A certified copy and true translation of the candidate’s university degree that allows him/her
to teach at a school of the same level in an English/ French/ German/ Portuguese/ Italian/
Spanish/ Latvian speaking country respectively.
2) A copy of the candidate’s passport or other official document which proves that s/he comes
from an English/ French/ German/ Italian/ Spanish/ Latvian speaking country respectively.
3) A certification issued by either educational or diplomatic authorities of the candidate’s native
country, which shall document that the holder of the degree in question is entitled to practice
the teaching profession in a school of the same level in her / his country of origin.
4) An official declaration in which the candidate declares that :
The candidate was not dismissed during her/ his civil service due to any disciplinary
offences or due to any other reason that entails definite discharge, owing to failure to
perform her / his duties.
The candidate is not prosecuted as an absconder or as a fugitive from justice.
S/he is healthy and on the assumption of her/his duties, s/he undertakes the
responsibility to present a health certificate issued by a First Degree Health Committee as
well as a copy of her / his Criminal Record.
5) Her/ His Curriculum Vitae in which s/he is to cite any additional studies or further education
or training proved by respective qualification documents. The CV shall include the duration of
any prior work experience as well as the names of the educational institutions where the
candidate obtained it, plus knowledge of any foreign languages apart from the candidate’s
mother tongue and the level of knowledge of the Greek language.
6) In addition to these standard documents, the candidates should submit, as needed, the
following documents:
Officially translated and certified copies of any documents that prove their holders’ postgraduate
qualifications and their training in a certain specialized field.
Certifications issued by past employers or by a competent authority that verify any prior
work experience.
Certifications which state prior teaching experience at a European School or the School of
European Education in Heraklion.
A certification issued by a competent authority which states the duration of any further
education or post-graduate training.
Officially translated, true copies of any certifications that prove foreign language
proficiency or of the Greek language.
Publications.
Male candidates will have to officially declare that they have completed their military
service, or that they have been lawfully and permanently exempt from it. On the assumption
of their duties, they undertake the obligation to present the respective certification. Should 
the execution of their military service not be an impediment for their appointment to the
State in their native country, on the assumption of their duties the candidates shall have to
present a relevant certification issued by a competent authority of their country.
If the candidates cannot produce certain certificates at the stage of applying these can be
replaced by an official declaration and be submitted on the assumption of their duties. In case
the required documents are not submitted at the stage of appointment or the candidates
make a false declaration, apart from the legal implications concerning false declaration, they
will not be appointed, even if they are deemed applicable.
NB: 1. All the aforementioned degrees, certificates and certifications issued abroad, should be
officially translated into the Greek language by the Translation Services of the Ministry of Foreign
Affairs, or by a professional translator certified by the Ionian University, or by the translations service
of the Embassy or of the consulate of the candidate’s native country in Greece, or by a lawyer, or by
an unsalaried interpreter of the language for which he has been appointed by the Law
148/26.12.1913/1.2.1914.
2. For more information, the candidates should contact the Ministry of Education,
Research and Religious Affairs, Directorate of Greek Studies Abroad, Intercultural Education, Foreign
and Minority Schools, Department of Personnel (tel: 210 3442340) or the Regional Directorate of
Primary and Secondary Education in Crete (2810 302440, 2810 302442).
EXAMINATION OF SUPPORTING DOCUMENTS AND SELECTION CRITERIA
The examination of the supporting documents and the selection of candidates will be carried
out by the Committee as mentioned in paragraph 6b, Article 1 (Article 3) of Ministerial Order No
377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Official Gazette 1074 Section Β΄).
 More specifically, the dates on which the candidates are invited to the oral interview, the place
and the procedure are determined by the above Committee. Through the personal interview the
Committee will assess the candidates’ proficiency of spoken Greek, their scientific and teaching
achievements as well as the candidates’ personality as a whole. Upon completion of the interviews
and following the evaluation of the selection criteria and the overall performance of each candidate
in the interview, the Committee will draw up rating tables of the candidates according to field and
specialisation. In the event that two or more candidates share the same position in the rating table,
the candidate with the best command of Greek comes first. If there is still a tie, a public lottery takes
place in the presence of the candidates concerned following invitation, at which time, the date and
place of the lottery shall be determined
The selection criteria, according to the aforementioned Ministerial Order, are assessed overall
at a hundred (100) points, as follows:
 1. Scientific and pedagogical background and training:
 (a) PhD relevant to the candidate’s specialisation or in Education Sciences, 8 points.
 (b) PhD irrelevant to his/her specialisation, 4 points.
 (c) Postgraduate degree (master’s or other equivalent degree) relevant to the candidate’s
specialisation, 4 points.
 (d) Postgraduate degree (master’s or other equivalent degree) irrelevant to his/her
specialisation, 2 points.
 In the case that the candidate holds a PhD and master degree in the same discipline, only the
PhD is taken into consideration.
10
 (e) Very good knowledge of Greek, 10 points. Good knowledge of Greek, 5 points. Very good
knowledge of Greek is proved by: i) the Greek language certificate issued by the Ministry of
Education and Religious Affairs ii) the Greek language certificate level B (at least) issued by the Greek
Language Centre iii) a certificate proving that its holder has completed at least four years of studies
in a Greek school or educational institution. Good knowledge of Greek is proved either by the Greek
language certificate level A issued by the Greek Language Centre or a certificate proving that its
holder has attended a Greek secondary school for at least two years.
 (f) Publications, 3 points.
 (g) Other university degree relevant to the candidate’s specialisation or in education sciences, 2
points.
 (h) Knowledge of other languages, apart from the candidate’s mother tongue and the Greek
language, 4 points for each (three at the most are taken into account). The knowledge of these
languages is proved by the necessary qualification documents.
 2. Administrative status and teaching experience:
 Teaching experience in a European School or the School of European Education in Crete, 5 points
for each year (5 years at the most are rated)
 3. Interview:
 (a) Knowledge of spoken Greek, 20 points.
 (b) The candidate’s overall performance and personality, 10 points.
If a candidate has already been assessed through an interview for the same position in the past,
s/he can apply by noting not to be invited to the interview. In this case, his/her performance in the
last interview is taken into consideration.
WHERE AND WHEN TO SUBMIT APPLICATIONS
The candidates will have to submit an application form accompanied by copies of their qualification
documents to the Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete (6, Knosou
Av., 71 306 Heraklion, Crete) from 19-7-2016 to 08-8-2016.

Marousi, 18-7-2016

THE MINISTER
NIKOLAOS FILIS
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved