nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Πρόσκληση ΟΑΕΔ προς φορείς για ένταξη σε πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών (30/8/2017)

Αθήνα 30.8.2017, 16:30

Πρόσκληση προς τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα για ένταξη σε πρόγραμμα απασχόλησςη 10.000 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, απευθύνει ο ΟΑΕΔ (η πρόσκληση παρακάτω). 

Ειδικότερα, καλούνται οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, καθώς και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής από 5 Σεπτεμβρίου 2017 και
ώρα 10η πρωινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Ωφελούµενοι από το Πρόγραμμα θα είναι άτοµα ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα µηνών.

Ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στην παρακάτω σχετική δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ.: 30/08/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.:59951
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο11/2017
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και
Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα
για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»(115 Α’), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1545 /1985 «Εθνικό σύστηµα προστασίας από την ανεργία
και άλλες διατάξεις » (91 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (258 Α’), όπως
ισχύει. Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α’).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (29 Α’).
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4461/2017 (38 Α’).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98 Α’).
8. Τον Κανονισµό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας].
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (145 Α΄).
10. Τις διατάξεις του Π.∆. 111/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (178 Α’).
11. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας» (180 Α΄) όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Π.∆.73/2015 (116 Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την υπ΄ αριθµ. Υ29/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β’).
14. Την υπ΄ αριθµ. Υ56/21-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ουρανία Αντωνοπούλου (2281 Β΄).
15. Την υπ. αριθµ.. 4589/182/8.11.2011 απόφαση Υπουργών Εργασίας, Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64
ετών (ΦΕΚ B’2307).
16. Το υπ΄ αριθµ.11383/13-2-2017 έγγραφο του ΟΑΕ∆ µε το οποίο µας διαβιβάστηκε η µε
αριθµ. 284/07/07-2-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού.
17. Το υπ’ αριθµ. πρωτ οικ. 7818/11/21-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας.
18. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 14580/569/27-03-2017 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
19. Την υπ΄ αριθµ. 12975/17-02-2017 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆.
20. Την υπ’ αριθµ. 383/17-02-2017 απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆. (Α∆Α: 7Θ1Θ4691Ω2-9Φ∆).
21. Την υπ΄ αριθµ. 7331/308/10-03-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:
Ψ6ΟΤ465Θ1Ω-ΧΛΖ). Proslipsis.gr
η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), καλεί τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (101 Α’) και τις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά
οικονοµική δραστηριότητα, για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως
67 ετών, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής από 05/09/2017 και
ώρα 10η πρωινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό
πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Κεφάλαιο 1
Αντικείµενο προγράµµατος- Στόχος του προγράµµατος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους
απασχόλησης, για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το
πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα,
όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και επιχειρήσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν.
3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.

Κεφάλαιο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση
1. Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος προβλέπεται να καλυφθούν από
τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 2493) και το κόστος υλοποίησης ως κάτωθι:
Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 120.000.000 ευρώ ως εξής:
Για το έτος 2017: 20.000.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 60.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 40.000.000 ευρώ
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας
(de minimis). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω
Κανονισµού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που
χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει
αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να
λάβει , το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών
ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που
χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στην
υπεύθυνη δήλωση που είναι ενσωµατωµένη στην ηλεκτρονική αίτηση, από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας την
οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισµού ή άλλων
Κανονισµών για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά τα δύο προηγούµενα
οικονοµικά έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος και στην οποία βεβαιώνει,
επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που της
έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη,
συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά
περίπτωση, ανωτέρω αναφερόµενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισµού
1407/2013).  Proslipsis.gr
Επισηµαίνεται ότι το προβλεπόµενο στον Κανονισµό ανώτατο όριο
χορηγούµενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαµβάνονται για τους σκοπούς του
Κανονισµού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους:
α) µία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης
β)µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των
µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ)µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του
καταστατικού αυτής της τελευταίας
δ)µία επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της,
βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των
εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα
ανωτέρω στοιχεία α έως δ µε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται
επίσης ενιαία επιχείρηση.
Ως ηµεροµηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής
απόφασης.

Κεφάλαιο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4461/2017 (38 Α’) το οποίο
τροποποίησε το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.3863/2010 (115 Α’),το οποίο τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 3996/2011 (170 Α’), είναι δυνατή η ένταξη των µακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για εργασία στις επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του
δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (101 Α’),και
επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού (∆ήµων και
Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα, µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ.
του Ο.Α.Ε.∆.
Σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 4430/2016 (205 Α’), όπου στις παραγράφους 6 και 7
του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (115 Α’), ως ισχύει, αναφέρεται το πλαίσιο ηλικίας «55
έως 64 ετών», αυτό αντικαθίσταται µε «55 έως 67 ετών». 
Με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1545/1985 (91 Α΄), ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επιδοτεί νέες
θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου βαθµού τοπικής
αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του
Ν.1262/1982 (70Α’), όπως ισχύει.
Μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕ∆ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του
ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας, σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001
(258 Α΄).

Κεφάλαιο 4
∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Επιχειρήσεις
∆ικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν.
3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην
έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ηµερολογιακά).
Ως µείωση προσωπικού κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της
αίτησης υπαγωγής θεωρείται :
Α. η καταγγελία της σύµβασης εργασίας,
Β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής
απασχόληση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα
πρέπει να καλύψει τη µείωση έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής
στο πρόγραµµα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µείωσε το προσωπικό της, αλλά είχε προβεί σε
προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, µέσα στον ίδιο µήνα που είχε λάβει χώρα η
µείωση, µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα.
Η ανωτέρω δέσµευση ισχύει και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα. 
∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης:
Α. η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
Β. η καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου (πριν τη λήξη της)
που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο (µήνυση για αξιόποινη
πράξη),
Γ. η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου,
∆. η οικειοθελής αποχώρηση,
Ε. η φυλάκιση και ο θάνατος.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
∆εν εντάσσονται:
1. Όσες επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισµοί του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 και επιχειρήσεις του πρώτου και
δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης (∆ήµων και Περιφερειών), δεν ασκούν
τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.
2. Όσες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα που εξυπαρχής
δεν είχαν υπαχθεί στο δηµόσιο τοµέα
3. Όσες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς και οργανισµοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο
του δηµόσιου τοµέα κατόπιν ειδικών διατάξεων
4. Όσες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς και οργανισµοί δεν υπάγονται στο δηµόσιο
τοµέα σύµφωνα µε επικαιροποιηµένο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της
Ελληνικής ∆ιοίκησης» (∆ΟΜ/Φ.10/οικ.19038/14/06/2017).
5. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εξαιρέθηκαν από το δηµόσιο τοµέα,
µε νοµοθετική ρύθµιση, ή όσα, από τη σύστασή τους, δεν υπήχθησαν σε αυτόν.
6. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δηµοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που
«εξήλθαν» από το δηµόσιο τοµέα, µε νοµοθετική ρύθµιση, ή όσα ρητά
εξαιρέθηκαν, κατά τη σύστασή τους, από αυτόν. Proslipsis.gr
7. Οι ανώνυµες εταιρείες του ∆ηµοσίου που εξυπαρχής δεν υπήχθησαν στο δηµόσιο
τοµέα, καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.), που
«εξήλθαν» από το δηµόσιο τοµέα, αν και οι δηµόσιες αρχές ασκούν σε αυτές,
άµεσα ή έµµεσα, καθοριστική επιρροή.
8. Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου
οικονοµικού συµφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του ∆ηµοσίου ή
ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δηµόσιες επιχειρήσεις.
9. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη δηµόσιου χαρακτήρα, αλλά
κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς
χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία ασκούν έργο
γενικότερης σηµασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώµατος
εποπτείας του κράτους.
10. Οι ακόλουθες δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός
του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15 του
Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’): 

i. Οι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρείες, εφόσον το ∆ηµόσιο ή
άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα συµµετέχουν στο µετοχικό τους
κεφάλαιο, µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής.
ii. Οι συνδεδεµένες, µε τις εισηγµένες σε χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυµες
εταιρείες.
iii. Οι ανώνυµες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης
διαδικασιών αποκρατικοποίησης.
11. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών
ενισχύσεων.
12. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς, στους οποίους δεν
εφαρµόζεται ο Καν.1407/2013 (παρ. 1 του άρθρου 1).
13. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας (στην πρωτογενή
αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).
14. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων.
15. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουµένων ως εποχικό
προσωπικό τους.
Όταν το αντικείµενο εργασιών µιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα
αντικείµενα εξαιρείται του προγράµµατος, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να
υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούµενο άτοµο δεν
πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούµενο αντικείµενο εργασιών των ανωτέρω
περιπτώσεων.
2. Ωφελούµενοι
Ωφελούµενοι είναι άτοµα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις
που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των
Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών.
Οι ωφελούµενοι οφείλουν:
α) να είναι µακροχρόνια εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆,
ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συµπληρώσει το 55ο
έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους
αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και µέχρι την πρόσληψή τους.
β) να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να
διαθέτουν συµπληρωµένο ΑΣ∆.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- µελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996),
Βορειοηπειρώτες, οµογενείς και οµογενείς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.
3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 
151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459 101 των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Ε.)
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
∆΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να
προσληφθούν πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον µέχρι την
απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Κατά την διαδικασία της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση:
i. να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ii. να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ΄
άλλον νόµιµο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.
iii. να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
iv. να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις
v. να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού
Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία
από την απόλυση.
vi. Προκειµένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται
από το κώλυµα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας
που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύµβουλο του ΚΠΑ2, οι
ωφελούµενοι θα συµπληρώνουν και θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις
ανωτέρω περιπτώσεις (παρ. 2δ Κεφάλαιο 4) και θα επισυνάπτεται αντίγραφό της µε το
συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να προσκοµιστεί στην επιχείρηση που υποδεικνύεται
προκειµένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Proslipsis.gr
∆εν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτοµα που:
- τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο
καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ.
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη
µισθολογικό κόστος για τα άτοµα αυτά,
- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να διαθέσουν
τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος εργοδότης).
- θα απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή.
- δεν θα απασχοληθούν µε συµβάσεις µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας,
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία.
- που προσελήφθησαν από την επιχείρηση µετά την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης
Οι µακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε
συστατικό σηµείωµα ΜΟΝΟ από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα
ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες,
όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις,
σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια
∆ράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση.
Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να
παρουσιαστούν στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆, στο οποίο ανήκουν και σε συνεργασία µε
τον Εργασιακό Σύµβουλο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της Εξατοµικευµένης
Προσέγγισης και να επικαιροποιήσουν το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης.

Κεφάλαιο 5
1. ∆ιαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το
άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 και επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου βαθµού τοπικής
αυτοδιοίκησης (∆ήµων και Περιφερειών) που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα,
υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιηµένοι χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.∆., µε τη χρήση των
κωδικών πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), την «ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
51 ΤΟΥ Ν.1892/1990 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) ΤΟΥ
Ν.3852/2010, ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ», η οποία
είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr).
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί να επιχορηγηθεί για άτοµο που θα
απασχολήσει σε υποκατάστηµα της, τότε η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται στο
αρµόδιο ΚΠΑ2 του υποκαταστήµατος της επιχείρησης. Proslipsis.gr
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες
στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένοι χρήστες στο Πληροφορικό
Σύστηµα (portal) του Οργανισµού θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆
(ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα της επιχείρησης
που θα προσληφθεί ο ωφελούµενος, για την παραλαβή κλειδαρίθµου προκειµένου στη
συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω
πρόγραµµα, προσκοµίζοντας το καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η
µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να διενεργηθεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθµου θα
πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ.,
email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήµατός της.
Στην ηλεκτρονική αίτηση εµπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται
στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Οργανισµού και στην οποία οι επιχειρήσεις
προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυµούν να προσλάβουν, στα
πλαίσια του προγράµµατος.
Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγούµενου ατόµου, κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος, γίνεται µε κλειδάριθµο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση»
δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Εάν η επιχείρηση επιθυµεί µπορεί να υποβάλλει
εντολή κενής θέσης και στους εργασιακούς συµβούλους του ΚΠΑ αρµοδιότητας του
οποίου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα όπου θα απασχοληθεί ο ωφελούµενος
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και
αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής
συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συµπληρώσει
τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης µε τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική
αίτηση επισύρει τον αποκλεισµό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση
τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συµµετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕ∆
για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήµατα
(Π.Σ.) του ΟΑΕ∆, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που µια επιχείρηση ή ένα υποκατάστηµα επιχείρησης έχει υποβάλει
αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε µπορεί να υποβάλει
ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούµενη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση
λαµβάνει αποδεικτικό µε αριθµ. πρωτ. και ηµεροµηνία υποβολής.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, το Γραφείο Απασχόλησης της
αρµόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών στην αξιολόγησή
τους αναφορικά µε την πληρότητα ή µη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο
ανωτέρω πρόγραµµα.
Αρµόδιο όργανο για την έγκριση της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή µη των
δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας, µετά από
εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άµεση και
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που
δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάµενο
της Υπηρεσίας ΟΑΕ∆ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι οποίοι εξετάζουν
την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάµεσα στα στοιχεία της υποβαλλόµενης αίτησης και
στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της
παρούσας (έλεγχος επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µείωση προσωπικού σώρευσης
και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και µη υπέρβαση του ορίου σώρευσης
των 200.000 ευρώ- de minimis). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο
των αναφερόµενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά
Συστήµατα (Π.Σ.) του ΟΑΕ∆, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆- ΕΦΚΑ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της
Γ.Γ.Π.Σ., του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
(όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των οµογενών).
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας του
Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση
ένταξης ή απορριπτική απόφαση).
2. Έγκριση- ∆ιαδικασία Υπόδειξης ωφελουµένων
Στην περίπτωση έκδοσης εγκριτικής απόφασης, αποτυπώνεται ο ακριβής αριθµός των
ατόµων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαίσια του
καθεστώτος ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει
υποβάλει, όπως π.χ. ο αιτούµενος αριθµός ατόµων (νέες θέσεις εργασίας). Η εγκριτική
απόφαση θα αποστέλλεται µε e-mail στη δικαιούχο επιχείρηση. 
Οι µακροχρόνιοι άνεργοι ενηµερώνονται για τις εγκριθείσες θέσεις από το Πληροφοριακό
Σύστηµα (portal) του Οργανισµού, καθώς και από τον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΠΑ2
στο οποίο ανήκει η επιχείρηση.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των µακροχρόνια
ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συµβούλους
των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) µέσω συστατικού σηµειώµατος και σύµφωνα µε:
Α) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο
επιχείρηση και
Β) τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που
εµπεριέχονται στα ατοµικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη µακροχρόνια ανέργων.
Η αναζήτηση των προς υπόδειξη ανέργων γίνεται από το Μητρώο µακροχρονίων
ανέργων του Οργανισµού στο ∆ήµο όπου ανήκει ο εργοδότης και, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση, σύµφωνα µε την ειδικότητα που
περιγράφεται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης.
Σε κάθε ΚΠΑ2 συγκροτείται λίστα δυνητικά ωφελουµένων, ανά ειδικότητα, µε σειρά
προτεραιότητας των προς υπόδειξη ανέργων βάσει του αριθµού των µηνών
µακροχρόνιας ανεργίας τους.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της οµάδας
στόχου και σύµφωνα µε την υποβληθείσα αίτηση υπαγωγής - εντολή κενής θέσης –
Υπεύθυνη ∆ήλωση µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ µε κωδικούς
πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Συγκεκριµένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγµένες επιχειρήσεις - εργοδότες µιας
νέας διαδικασίας αναζήτησης ανέργων, µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆
µε στόχο την άµεση και καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Εφόσον ο άνεργος πρόκειται να προσληφθεί σε υποκατάστηµα της επιχείρησης, η
δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται µόνο στο υποκατάστηµα και
πραγµατοποιείται µε κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήµατος (Ονοµασία Χρήστη
και Συνθηµατικό). Proslipsis.gr
Παράλληλα µε την αναζήτηση ανέργων από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, ο αρµόδιος
«διαχειριστής» (εργασιακός σύµβουλος) του ΚΠΑ2, όπου ανήκει η επιχείρηση, αναζητά
έως πέντε (5) µακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55-67 ετών, ανά εγκριθείσα θέση
εργασίας, σύµφωνα µε την ειδικότητα και τα τυχόν τυπικά προσόντα που έχουν
καθορισθεί για τη θέση αυτή, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προϊστάµενο και δυνητικά
όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συµβούλους της Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναζήτησης µακροχρόνια ανέργων τόσο από
τις επιχειρήσεις όσο και από τον αρµόδιο εργασιακό σύµβουλο δεν δύναται να
υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. 
Επισηµαίνεται ότι εφόσον η επιχείρηση αιτηθεί για περισσότερες από µία θέσεις της
ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύµβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το
60% του αριθµού των µακροχρονίων ανέργων της αρχικής θέσης, κ.ο.κ.
Για παράδειγµα, εφόσον η επιχείρηση αιτηθεί για τρεις (3) θέσεις στην ειδικότητα των
υπαλλήλων γραφείου, ο εργασιακός σύµβουλος θα αναζητήσει για την πρώτη θέση πέντε
(5) µακροχρόνια ανέργους και, για κάθε µία από τις επόµενες, τρεις (3) επιπλέον και
συνολικά έντεκα (11) µακροχρόνια ανέργους.
Ο εργασιακός σύµβουλος συντάσσει την λίστα των προς υπόδειξη ωφελουµένων, ανά
ειδικότητα, και µε σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθµού των µηνών µακροχρόνιας
ανεργίας.
Εφόσον ο αριθµός των υποψηφίων της ίδιας ειδικότητας που προκύπτει µετά την
παράλληλη αναζήτηση, από την επιχείρηση και τον εργασιακό σύµβουλο, είναι
µεγαλύτερος των πέντε (5) ή αντίστοιχα των οκτώ (8), έντεκα (11), δεκατεσσάρων (14),
κ.λ.π. σύµφωνα µε τον αριθµό των εγκριθεισών θέσεων, ο σύµβουλος οριστικοποιεί
την τελική λίστα των προς υπόδειξη ανέργων, µε σειρά προτεραιότητας βάσει του
αριθµού των µηνών µακροχρόνιας ανεργίας.
Παράδειγµα:
Εγγεγραµµένος άνεργος µε 24 µήνες ανεργίας έχει προτεραιότητα στην υπόδειξη και
προηγείται εκείνου που έχει 14 µήνες ανεργίας, εφόσον και οι δύο διαθέτουν όµοια
χαρακτηριστικά της αιτούµενης θέσης.
Ο εργασιακός σύµβουλος ενηµερώνει όλους τους ανέργους της λίστας, µε κάθε
πρόσφορο µέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και
τηλεφωνική επικοινωνία.
Στη συνέχεια, µετά την ενηµέρωσή τους, οι µακροχρόνια άνεργοι προσέρχονται στην
αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, προκειµένου να
παραλάβουν το συστατικό σηµείωµα.
Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε προσκαλούµενος µακροχρόνια άνεργος, µετά το
πέρας της προθεσµίας των τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή του από
το ΚΠΑ2, δεν προσέλθει για την υπόδειξή του, ο εργασιακός σύµβουλος προβαίνει στην
πρόσκληση του επόµενου µακροχρόνια ανέργου της λίστας των προς υπόδειξη
δυνητικών ωφελουµένων.
Οι άνεργοι υποδεικνύονται για κάθε µία από τις αιτούµενες θέσεις και προσέρχονται
στην επιχείρηση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σηµειώµατος.
Το ΚΠΑ2 θα αποστέλλει στην επιχείρηση, µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail),
κατάσταση των υποδειχθέντων µακροχρόνια ανέργων και στη συνέχεια η επιχείρηση,
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων, θα επιλέγει τους ωφελούµενους
που πρόκειται να προσλάβει σύµφωνα µε τον αριθµό των εγκριθεισών θέσεων .
Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
υποδείξεων, οι επιχειρήσεις θα ενηµερώνουν αιτιολογηµένα το ΚΠΑ2 σχετικά µε την
αποδοχή και απόρριψη των υποδειχθέντων. 
Για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου, ο εργασιακός σύµβουλος έχει την υποχρέωση
να διατηρεί αρχείο της λίστας των προς υπόδειξη ανέργων, καθώς και αρχείο των
υποδείξεων των µακροχρόνια ανέργων στον φάκελο του προγράµµατος, όπως αυτά
εµφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΟΠΣ του ΟΑΕ∆.
Η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του µακροχρόνια ανέργου, εντός τριάντα
(30) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων
ανά αιτηθείσα θέση.
Η επιχείρηση υποχρεούται να καλύψει την αιτούµενη θέση µε άτοµο από τους
υποδειχθέντες του ΚΠΑ2 που προσήλθαν σε αυτή.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων οι
οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί µε συστατικό σηµείωµα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2), ο
Προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων
µέσω του συστήµατος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ–ΟΑΕ∆-ΕΦΚΑ).
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούµενου κατά τη διάρκεια του προγράµµατος,
η επιχείρηση δύναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης µακροχρόνια ανέργου
από την αρµόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία
πρόσληψης µέσω του συστήµατος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆-ΕΦΚΑ).
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του
προγράµµατος, θα γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των
αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ και των
συστατικών σηµειωµάτων µε τις εγκριθείσες θέσεις µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του
Πληροφοριακού Συστήµατος του ΟΑΕ∆ ,όπου απαιτείται.
Ύστερα από τη λήξη της προθεσµίας για την πρόσληψη, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της
εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των
αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης εγκριτικής απόφασης, λόγω µερικής ανάκλησης
θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε µέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της
ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση
της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήµατος ενηµερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό
σύστηµα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης µιας αίτησης, της
απενεργοποίησης της και της µερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα. 

Κεφάλαιο 6
Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράµµατος
1. Ποσό επιχορήγησης Proslipsis.gr
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού
κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ µηνιαίως.
Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ποσό
επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.
Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές
ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που
βαρύνουν τον εργοδότη .
2. ∆ιάρκεια προγράµµατος.
Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται
στους δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) µήνες,
ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης. Για την οµαλή
υλοποίηση του προγράµµατος, η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση
επέκτασης και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη του 12µηνου
απασχόλησης.

Κεφάλαιο 7
∆ιαδικασία και Όροι καταβολής επιχορήγησης
1. Υποβολή αίτησης
Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ηµερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της Α.Π.∆. του κάθε τριµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την
αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (µόνο για την
Α.Π.∆). Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα για τα υποκαταστήµατά
τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα
υποκαταστήµατα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το
υποκατάστηµα που απασχολείται ο επιχορηγούµενος.
Η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην αναφερόµενη στο Κεφάλαιο 6 της
παρούσας, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά που η
επιχορηγούµενη επιχείρηση υποβάλλει :
i. Κατάσταση (Έντυπο Β) που θα περιλαµβάνει:
• Το ονοµατεπώνυµο των επιχορηγουµένων βάσει του προγράµµατος,
• Α.Μ. ΕΦΚΑ και ΑΜΚΑ επιχορηγουµένων
• Την χρονολογία πρόσληψης (ηµεροµηνία, µήνας, έτος)
• Την ηµεροµηνία γέννησής τους
• Τα ηµεροµίσθια (ηµέρες ασφάλισης) που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα, 
• Τις συνολικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, οι
οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερες από τον κατώτατο
νοµοθετηµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο .
• Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης µε τις υπογραφές των επιχορηγουµένων ότι
απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζοµένων
στο Έντυπο Β είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης, αρκεί να
συνυποβληθούν παραστατικά πληρωµής των εργαζοµένων (υπογεγραµµένες
µισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασµών µισθοδοσίας κλπ.)
ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε
οπτικό δίσκο (cd), συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται
ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή.
iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούµενο χρονικό
διάστηµα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών
της προς το ΕΦΚΑ ή τα επικουρικά ταµεία εκτός ΕΦΚΑ για να είναι δυνατή η
καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθµιση να έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα
(δηλαδή εντός δύο µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου απασχόλησης) και στην
απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το κρίσιµο χρονικό διάστηµα για το
οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθµισης
καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθµιση δεν τηρείται, η αξίωση για
καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, µε την έκδοση απόφασης
παραγραφής από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2. Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα
παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει
και µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή της επικουρικής ασφάλισης.
iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕ∆) (Έντυπο Ε4 –
ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της
πρόσληψης του επιχορηγούµενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4
Συµπληρωµατικός πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
2. ∆ιενέργεια επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων
Σκοπός της διενέργειας επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων είναι η επιβεβαίωση
της υλοποίησης του συγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του
προγράµµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τους όρους υλοποίησης όπως
έχουν οριστεί στην παρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση.
Η παρακολούθηση γίνεται µέσω επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων. Κάθε αίτηµα
καταβολής επιχορήγησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου. Το αίτηµα για καταβολή
της επιχορήγησης υποβάλλεται από την δικαιούχο επιχείρηση και συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου 7 της
παρούσας. Οι επαληθεύσεις µπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγµατοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην έδρα ή
στο υποκατάστηµα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος
υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράµµατος. 
Για τις επιτόπιες επαληθεύσεις λαµβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και ενωσιακό,
νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, η ∆ηµόσια Πρόσκληση και το υποβληθέν
αίτηµα για καταβολή της επιχορήγησης.
Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης µε τα σχετικά
δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, πραγµατοποιείται επιτόπια επαλήθευση στην
επιχείρηση ή στο υποκατάστηµα που απασχολείται το επιχορηγούµενο προσωπικό.
Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση από τα αρµόδια Τµήµατα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών των
οικείων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, σε ελεγκτές, προκειµένου να διαπιστωθεί αν η
επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράµµατος, (λειτουργία της επιχείρησης,
απασχόληση του επιχορηγούµενου προσωπικού κλπ.) και θα ελέγχονται τα εξής :
Α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε
ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι
τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή.
Β. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα.
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της προς το
ΕΦΚΑ ή τα επικουρικά ταµεία εκτός ΕΦΚΑ, για να είναι δυνατή η καταβολή της
επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθµιση να προσκοµισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον
επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το κρίσιµο χρονικό
διάστηµα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της
ρύθµισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία
χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και µε την αρµόδια
Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής
ασφάλισης.
Γ. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης
προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούµενου (Ε3
Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας
Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόµατα από την αρµόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ–ΟΑΕ∆-
ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
∆. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την
πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου. Proslipsis.gr
Ειδικότερα, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο θα ελέγχονται τα αναφερόµενα στην αίτηση
υπαγωγής. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι για την υπαγωγή στο πρόγραµµα,
η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην έκδοση απόφασης ανάκλησης της εγκριτικής
απόφασης, η οποία θα κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Κατά τους επόµενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων
και προϋποθέσεων του προγράµµατος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία µε την
έκδοση σχετικής απόφασης (ανάκληση, διακοπή µε αναζήτηση, παραγραφή κλπ). 
Οι αναφερόµενοι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, κατά την διάρκεια των τριµήνων.
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολικού προσωπικού επιχορηγούµενου
και µη, η οποία θα αναζητείται από τους ελεγκτές.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 29 ∆ιοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.∆. - Προστασία ελεγκτών
Ο.Α.Ε.∆. του Ν.4144/2013, ορίζει ότι : «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι
δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε την
παροχή στον Ο.Α.Ε.∆. µηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη
διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων
ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. η ελεγκτική διαδικασία δεν
παρακωλύεται από τους ελεγχόµενους. Ενδεχόµενη παρακώλυση δύναται να
αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραµµα ή διακοπής της παροχής προς
αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.∆. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που
διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».
3. Καταβολή της επιχορήγησης
Το Γραφείο Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή
της αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον
µετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ του
επιτόπιου και του διοικητικού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης για την
καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριµένο ποσό
επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της
προθεσµίας των τριών µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου απασχόλησης, τότε ο
Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) µε απόφασή του, θα προβαίνει στη µη
καταβολή του συγκεκριµένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά τριάντα (90) ηµέρες, ύστερα
από αίτηση της επιχείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆.
4.Όροι
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης για τους
µισθωτούς και για τους ηµεροµισθίους το ανώτερο µέχρι είκοσι πέντε (25) ηµέρες
ασφάλισης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγούµενων καθορίζονται από την κείµενη
εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία.
Είναι δυνατόν επιχορηγούµενος να πραγµατοποιήσει κάτω των 25 ηµεροµισθίων στην
περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόµενου. 
Οι επιχορηγούµενοι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή
άλλο επάγγελµα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης
για το συγκεκριµένο άτοµο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτοµο.

Κεφάλαιο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – ∆εσµεύσεις
Οι επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν.
1892/1990 (Α’ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, υποχρεούνται να διατηρήσουν
µόνο το επιχορηγούµενο προσωπικό τους, µε το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη
τη διάρκεια του προγράµµατος.
 Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το επιχορηγούµενο προσωπικό της και εφόσον
δεν το αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, το πρόγραµµα διακόπτεται κατά
τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό.
 Στην περίπτωση που η επιχείρηση:
i. έχει επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισµό το αναλογούν
ποσό επιχορήγησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο
Κεφάλαιο 9 «∆ιακοπή επιχορήγησης»,
ii. δεν έχει επιχορηγηθεί θα διακόπτεται το πρόγραµµα δίχως την καταβολή
οποιοδήποτε ποσού.
Επισηµαίνεται ότι και για την αντικατάσταση του επιχορηγούµενου ατόµου, η επιχείρηση
πρέπει να υποβάλει µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕ∆ µε κωδικούς πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό) στο ΚΠΑ2
εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης.
Η αντικατάσταση θα γίνεται µε άτοµο ίδιας κατηγορίας (µακροχρόνια άνεργο) µε το
αρχικά προσληφθέν άτοµο .
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούµενου ατόµου, η επιχείρηση δύναται µε
την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το ΚΠΑ2
µπορεί να υποδείξει άνεργο µε τη νέα ειδικότητα.
Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου µε τη νέα ειδικότητα) η επιχείρηση οφείλει
να προσλάβει άτοµα µε την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούµενου. Το ανωτέρω ισχύει
και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος η επιχείρηση επιθυµεί την
αλλαγή της ειδικότητας του επιχορηγούµενου υπαλλήλου.
Σε περίπτωση µη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από
την Υπηρεσία) σε επιχορηγούµενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση
αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας για την αντικατάσταση του
επιχορηγούµενου ατόµου και της σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κλπ) κατά
τριάντα (30) ηµέρες, µετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταµένου
της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Proslipsis.gr
∆εν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούµενων ανέργων από τις δικαιούχους
επιχειρήσεις, µε ανέργους σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις Εξαιρέσεις του Κεφαλαίου
4.2.
Στην περίπτωση που αποχωρήσει το επιχορηγούµενο άτοµο εντός του µήνα που
προηγείται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του προγράµµατος, η επιχείρηση
υποχρεούται µέχρι τη λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.
Επίσης σε περίπτωση ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύµατος που αφορά στο
επιχορηγούµενο ατόµου, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δε
διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκοµίσει στην αρµόδια Υπηρεσία τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι επιχειρήσεις δεν δεσµεύονται για τα άτοµα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό
διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής και µετά.
Ως µείωση προσωπικού για το επιχορηγούµενο προσωπικό θεωρείται η
καταγγελία σύµβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, όπως
επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω
προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρξει αντικατάσταση του επιχορηγούµενου
ατόµου για το οποίο έχει δεσµευτεί η επιχείρηση σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του
παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 9 «∆ιακοπή
επιχορήγησης».
∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού για το επιχορηγούµενο προσωπικό η κενή θέση που
οφείλεται σε: καταγγελία σύµβασης ορισµένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς
λόγους (µετά από µήνυση), οικειοθελή αποχώρηση, θάνατο, φυλάκιση και
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας µισθωτού επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράµµατος, τόσο οι δικαιούχοι
(επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούµενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή
τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας) των προσωπικών δεδοµένων τους, συµπεριλαµβανοµένων και των
ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος,
για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδοµένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και
της εκπόνησης µελετών µέσω ερωτηµατολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω
προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και
αντίρρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.
Τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τις
αρµόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράµµατος,
προκειµένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής
των προβλεπόµενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες που έχουν την
ευθύνη επεξεργασίας των δεδοµένων των συµµετεχόντων υποχρεούνται να
συµµορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για το σκοπό της
εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος.

Κεφάλαιο 9
∆ιακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, µετά από
οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του
άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την
απόδοση στον ΟΑΕ∆ καθώς και οι διατάξεις της µε αριθµό 1016784/1299-25/0016/26-
02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού
(Ν. 2362 / 1995) και δυνάµει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.∆.
ανατέθηκε στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.
 Επισηµαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του
προγράµµατος, µε την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση του προγράµµατος στο
δωδεκάµηνο (12µηνο) απασχόλησης οι κυρώσεις θα επιβληθούν αυτοτελώς µόνο
εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει µετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαµήνου
απασχόλησης.

Κεφάλαιο 10
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της
επιχορήγησης πέραν της προθεσµίας των ενενήντα (90) ηµερών του µήνα που
ακολουθεί τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.∆. του κάθε τριµήνου, τότε η
αξίωσή του για το συγκεκριµένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης,
µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του
Οργανισµού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του Προγράµµατος.
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά ενενήντα (90) ηµέρες, µετά
από αίτηση της επιχείρησης και έκδοσης σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου της
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Κεφάλαιο 11
Επιµήκυνση Προγράµµατος
Είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ηµέρες
µε ισόχρονη δέσµευση της επιχείρησης, για µη µείωση προσωπικού, σε περίπτωση α)
δικαιολογηµένης ασθένειας επιχορηγούµενου εργαζόµενου, β) άδειας άνευ αποδοχών
που χορηγείται µετά από αίτηση του επιχορηγούµενου εργαζοµένου και γ) µη
λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών (στην περίπτωση που ο
επιχορηγούµενος έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόµιµη άδεια του, εκτός του χρονικού
διαστήµατος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί λόγω θερινών διακοπών). Η επιµήκυνση
γίνεται µετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταµένου της κατά τόπον
αρµόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆. 
Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούµενου µισθωτού µέσα στην
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου
επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ηµέρες για κάθε άτοµο που
αντικαταστάθηκε, µετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρµόδιου
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης. Proslipsis.gr

Κεφάλαιο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, επιλύεται µε απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση ∆.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα (30)
ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε
φορά αρµόδιο γραφείο της Υπηρεσίας ΚΠΑ2.
Όλες οι υποβαλλόµενες ενστάσεις µε τα τυχόν προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά
εξετάζονται από τον Προϊστάµενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου
Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία
αποστέλλεται στο αρµόδιο τµήµα της αντίστοιχης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του
Οργανισµού, το οποίο θέτει το αίτηµα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραµµατεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών µετά την εξέταση
των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό
τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης της αρµόδιας
Υπηρεσίας ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 13
∆ιαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράµµατος
Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράµµατος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του
ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και µε την µε αριθµό 2854/01-07-2008 Απόφαση του
∆.Σ. του ΟΑΕ∆, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση
των όρων του προγράµµατος. Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται τόσο πριν όσο και µετά
την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε
µέσα στο χρονικό διάστηµα αναφοράς (12 +12 µήνες).
Για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του συνολικού προγράµµατος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν
τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. 
Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους
του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα
απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της
τελευταίας ενίσχυσης δυνάµει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).
Τα ΚΠΑ2 στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος υποχρεούνται να
τηρούν αντίστοιχα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της
τελευταίας ενίσχυσης στις δικαιούχους επιχειρήσεις, δυνάµει του καθεστώτος de minimis
(Καν. 1407/2013), σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ε.
Επιτροπής.
Επισηµαίνεται επίσης ότι δυνάµει του Κανονισµού 1407/13 (άρθρο 6 παρ. 4), τα
κράτη µέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που
σχετίζονται µε την εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού. Τα εν λόγω αρχεία
περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν
τηρηθεί οι όροι του Κανονισµού. Τα αρχεία που αφορούν µεµονωµένες ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίες πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (10) οικονοµικά έτη από
την ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν
καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10
οικονοµικά έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας µεµονωµένης
ενίσχυσης δυνάµει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης
των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά µόνον στις ελεγχόµενες επιχειρήσεις αλλά
επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕ∆) να
παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα
ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά
οι Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.

Κεφάλαιο 14
Τελικές διατάξεις
1. Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα,
λήγει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη
των κατανεµηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόµατη λήξη της αναφερόµενης προθεσµίας,
συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθµό θέσεων που αντιστοιχεί µέχρι το 30%
των αρχικά κατανεµηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραµένουν σε
στάδιο αναµονής και ικανοποιούνται µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων,
εφόσον δηµιουργηθούν κενές θέσεις.
2. Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού δύναται µε απόφαση της να αναστείλει, να συνεχίσει και
να λήξει την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο
πρόγραµµα. 

Κεφάλαιο 15
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση για την κατάρτιση «Προγράµµατος επιχορήγησης
επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το
άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά
οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών» δηµοσιεύεται στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr). Επίσης συντάσσεται ∆ελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται µέσω του Γραφείου
Τύπου του ΟΑΕ∆ στον ηµερήσιο τύπο.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ . ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved