nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Αθήνα 15.4.2011, 13:32

Θέσεις φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Οικονομία, στην κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων, προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011- 2012.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην εξειδίκευση αυτή, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 θα εισαχθούν στην κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεκαπέντε μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου καθώς και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα,  είναι:
1. ΄Εντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή την
ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση:
http://grad-econ.web.auth.gr)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος.
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
4. Βαθμός στο τεστ GMAT (Graduate Management Admission Test).
5. Δύο συστατικές επιστολές σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.
6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:
α) Proficiency Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή
β) Κρατικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας ή
γ) TOEFL ή
δ) IELTS ή
ε) LONDON TESTS OF ENGLISH ή
στ) CITY & GUILDS, CERTIFICATE IN ESOL Proslipsis.gr INTERNATIONAL (READING, WRITING AND LISTENING).
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται πιστοποιητικό της Ελληνικής γλώσσας.
7. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτούνται).
8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
9. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
10. Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
11. Αποδεικτικά ερευνητικών ή και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
13. Δύο φωτογραφίες.
14. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή (παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή την ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση: http://grad-econ.web.auth.gr).

Διαδικασία αξιολόγησης
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. (1α) και (1β) του άρθρου 4 του Ν.3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερις παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου προς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 50%.
2. Η επίδοση στο τεστ GMAT με συντελεστή βαρύτητας 30%.
3. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
4. Πρόσθετα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα (πρόσθετα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματική εμπειρία) με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την υψηλότερη κατάταξη θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Δευτέρα 20/6/2011 έως Παρασκευή 1/7/2011.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 1ο Περίπτερο, 1ος όροφος, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, υπόψη κυρίας Ελένης Αντωνοπούλου (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310-991180 από Δευτέρα έως Πέμπτη ώρες 14:00 έως 18:00 και Παρασκευή από 09:30 έως 13:30), από Δευτέρα 2 Μαΐου 2011 έως και Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved