nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Παράταση για το μεταπτυχιακό: Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

 

Αθήνα 9.5.2011, 18:21

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1) Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr)  
2) Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr)  
3) Πτυχίο, Αναλυτική Βαθμολογία και άλλοι Τίτλοι Σπουδών, (επικυρωμένα ή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
5) Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας (αν υπάρχει)
6) Συστατικές επιστολές τρεις
7) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, έως και την Τρίτη  31 Μαϊου 2011 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 15:00-18:00 ή μπορεί να σταλούν με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στη Γραμματεία του ΠΜΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, υπόψη κ. Κατσαρού, ώρες 15:00 – 18:00 (τηλ.: 210-7275566).

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7275566 (ώρες 15:00 - 18:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr  και μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων cogsci@phs.uoa.gr, kkatsarou@math.uoa.gr

Επιλογή υποψηφίων
Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμούνται τα εξής κυρίως κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου
- Διπλωματική εργασία, όταν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
- Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης που καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
- Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το ΠΜΣ
- Συστατικές επιστολές
- Άλλοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
- Επαρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας
- Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Εισαγωγή στην Ψυχολογία – Γνωστική Ψυχολογία
β) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
γ) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
δ) Αγγλική Γλώσσα 
- Συνέντευξη (των υποψηφίων που συμμετείχαν επιτυχώς στις εισαγωγικές εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων)

Οι εξετάσεις
Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη  22 και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011.  Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.

Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 . Το πρόγραμμα των  συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

* Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Εισαγωγή στην Ψυχολογία – Γνωσιακή Ψυχολογία:
Ορισμοί και μέθοδοι έρευνας της ψυχολογίας, βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, ψυχολογία της ανάπτυξης και γνωστική ψυχολογία.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Στ. Βοσνιάδου, «Εισαγωγή στην Ψυχολογία», τόμος Α’, Εκδόσεις Gutenberg
ΙΙ. Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες:
Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.
Τι είναι η σύναψη και τι οι νευροδιαβιβαστές;
Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους (εγκεφαλικές περιοχές που ενέχονται στην οπτική αντίληψη, τη γλώσσα, τη μάθηση και τη μνήμη, τις συγκινήσεις).

Απεικονιστικές μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.
Εγκεφαλική ασυμμετρία.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
«Εγκέφαλος, Συνείδηση και Συμπεριφορά», Ευάγγελος Καφετζόπουλος, ΕΞΑΝΤΑΣ Εκδοτική Α.Ε.
«Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ.

ΙΙΙ. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής:
Εξεταστέα ύλη:
Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων. Λογικές πράξεις Boole, Λογικές πύλες.
Αλγόριθμοι, υποαλγόριθμοι. Εκτέλεση αλγόριθμου.
Δομές επανάληψης. Αναδρομή.
Βασικές δομές και τύποι δεδομένων.
Λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού και ψευδογλώσσες.
Επιλύσιμα και μη επιλύσημα προβλήματα.
Θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο να επιλύσει και ένα απλό πρόβλημα,  συντάσσοντας τον αντίστοιχο αλγόριθμο (σε ψευδογλώσσα ή γλώσσα προγραμματισμού, της επιλογής του).
Προτεινόμενο βιβλίο:
B. A. Forouzan: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. (Μετάφραση στα Ελληνικά) Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

ΙV. Αγγλική Γλώσσα
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην κατανόηση κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved